Naudingos nuorodos


Naujienos
Dėl 2017 m. kovo 17 d. Europos Komisijos sprendimo
2017-03-23

2017 m. kovo 17 d. Europos Komisija priėmė sprendimą C(2017)1932 final dėl 2013 m. rugsėjo 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2013)5970 final dėl žmonėms skirtų vaistų „Intraveniniai vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra geležies“ registracijos  pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnį klaidų ištaisymo.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2017-03-21
Informuojame, kad 2017/2018 metų sezonui vaistinis preparatas Fluarix (A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 panaši padermė (A/Christchurch/16/2010, NIB-74xp) + A/Hong Kong/4801/2014(H3N2) - panaši padermė(A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B) +B/Brisbane/60/2008 - panaši padermė (B/Brisbane/60/2008, laukinio tipo)) 15µg HA+15µg HA+15µg HA/0,5ml injekcinė suspensija užpildytame švirkšte Lietuvos Respublikos rinkai nebus tiekiamas.
Medikų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra – nemokama paslauga (VASPVT)
2017-03-21

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atkreipia gydytojų, slaugytojų ir akušerių, teikiančių dokumentus licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrai, kitaip tariant pratęsiant jau turimą licenciją, dėmesį į tai, kad licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra yra nemokama paslauga ir nereikia mokėti valstybės rinkliavos mokesčio.

Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas
2017-03-20

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) ir Europos socialinio fondo agentūra 2017 m. kovo 20 d. pasirašė projekto „Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ (projekto kodas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0008) finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, projektui įgyvendinti numatyta skirti 497,499,97 Eur., projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017 m. kovo mėn. – 2019 m. kovo mėn. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.1-ESFA-V-912 priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“.

Dėl vaistinių preparatų Duac, Flixotide Diskus ir Volibris tiekimo atnaujinimo
2017-03-17

Informuojame, kad atnaujintas vaistinių preparatų Duac (klindamicinas+benzoilo peroksidas) 10mg+30mg/g gelis,  Flixotide Diskus (flutikazonas) 500µg/dozėje dozuoti įkvepiamieji milteliai ir Volibris (ambrisentanas) 5mg plėvele dengtos tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl vaistinio preparato Nevanac tiekimo atnaujinimo
2017-03-16
Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Nevanac (nepafenakas) 1mg/ml akių lašai (suspensija) tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
Vaistininkų ir vaistinikų padėjėjų (farmakotechnikų) dėmesiui!
2017-03-15

Atsižvelgiant į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) klientų apklausoje pateiktas pastabas, buvo parengti „Prašymo suteikti numerį sveikatos specialisto spaudui“, „Paraiškos vaistininko praktikos licencijai gauti“, „Pranešimo apie vaistininko profesinės kvalifikacijos kėlimą ir vertimąsi vaistininko praktika“, „Prašymo įrašyti į vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą“, „Pranešimo apie vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos kėlimą ir vertimąsi vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) praktika“, „Prašymo pakeisti sveikatos priežiūros specialisto spaudo rekvizitus (rekomendacinė forma)“, „Prašymo patikslinti vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašo duomenis“ ir „Paraiškos patikslinti vaistininko praktikos licenciją“ pildymo pavyzdžiai. Juos galite rasti Tarnybos internetiniame puslapyje, o atvykus į Tarnybą, dokumentų priėmimo kabinete.

Lygiagretaus importo leidimų turėtojų dėmesiui!
2017-03-15

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) kviečia naudotis lygiagretaus importo leidimo paraiškų elektroninėmis paslaugomis. Elektroninių valdžios vartų portale www.epaslaugos.lt turėsite galimybę teikti paraiškas registruoti lygiagrečiai importuojamus vaistinius preparatus, pakeisti, papildyti lygiagretaus importo leidimo sąlygas, pateikti prašymą sustabdyti arba panaikinti lygiagretaus importo leidimo galiojimą.

Dėl gadolinio turinčių kontrastinių medžiagų saugumo
2017-03-14

Europos vaistų agentūros (toliau – EVA) farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas (toliau – PRAC), įvertinęs turimus duomenis dėl gadolinio kaupimosi  smegenyse rizikos, rekomenduoja sustabdyti keturių linijinės struktūros kontrastinių medžiagų, kurių sudėtyje yra gadolinio, registracijos pažymėjimo galiojimą.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2017-03-14

Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Vaistų platinimo įmonių dėmesiui!
2017-03-14

Norime informuoti, kad vaistų rinkoje atsirado įmonė Genus Pharma s.r.o. (Slovak Republic), kuri deklaruoja neva turinti Slovakijos Valstybinio vaistų kontrolės instituto išduotą GPP sertifikatą (GDP certificate). Slovakijos Valstybinis vaistų kontrolės institutas informavo, kad šiai įmonei nebuvo išduota vaistų platinimo licencija, įmonė niekada nebuvo inspektuojama dėl atitikimo gerai platinimo praktikai.

Dėl 2017 m. kovo 9 d. Europos Komisijos sprendimo
2017-03-14

2016 m. rugsėjo 22 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų Lovenox ir kitų  susijusių pavadinimų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos enoksaparino, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 30 straipsnį.

Pradėtas įgyvendinti ES Dvynių projektas Moldovoje vaistų, medicinos prietaisų ir farmacijos srityje
2017-03-14

2017 m. kovo 9 d. Kišiniove (Moldovos Respublika) įvyko oficialus Europos Sąjungos finansuojamo Dvynių programos projekto „Moldovos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros, kaip vaistų, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos reguliavimo agentūros, stiprinimas” atidarymo renginys“.

Įstaigų, išduodančių medicininius pažymėjimus, įrodančius, kad sveikatos priežiūros specialistas gali verstis atitinkama praktika, dėmesiui (VASPVT)
2017-03-10

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kaip medicinos, slaugos ir akušerijos praktikos licencijas išduodanti ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą vykdanti institucija, kuriai gydytojai, slaugytojai ir akušeriai, be kitų dokumentų, reikiamų licencijai gauti ar licencijuojamos veiklos sąlygų laikymuisi patvirtinti, privalo pateikti ir ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius išduotą medicininį pažymėjimą, atkreipia Jūsų dėmesį į teisės aktais apibrėžtus reikalavimus, kuriuos turi atitikti šis dokumentas.

Dėl vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimo panaikinimo
2017-03-09
Informuojame, kad Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2017 m. kovo 9 d. įsakymu panaikinamas vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimas. Vaistinių preparatų sąrašą rasite čia.
Dėl vaistinio preparato Ultravist tiekimo atnaujinimo
2017-03-07

Informuojame, kad nuo 2017 m. kovo 6 d. atnaujintas vaistinio preparato Ultravist (jopromidas) 769mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas, 200 ml N10 tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2017-03-07

Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Pokyčiai medicinos priemonių naudojimo srityje (VASPVT )
2017-03-02

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad nuo š. m. vasario 1 d. įsigaliojo Sveikatos apsaugos ministro įsakymas, kuriuo keičiamas medicinos priemonių (prietaisų) (toliau – medicinos priemonė) naudojimo tvarkos aprašas. Šis įsakymas po nustatyto pereinamojo laikotarpio įpareigoja visas asmens sveikatos priežiūros įstaigas naudoti tik saugos techninių reglamentų reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Todėl Akreditavimo tarnyba kviečia asmens sveikatos priežiūros įstaigas tinkamai pasirengti šio įstatymo vykdymui. Šiuo metu Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose naudojama daugiau kaip 10 000 įvairių medicinos priemonių, nepaženklintų CE ženklu.

2016 m. stebimas vaistinių preparatų kainų indekso sumažėjimas
2017-02-27

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016 metų pradžioje atnaujino tiriamų 800 populiariausių parduodamų vaistinių preparatų sąrašą, su sąrašu susipažinti galite čia

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2017-02-24
Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pirmyn ->