Naudingos nuorodos
Standartinių terminų sąrašai
Standartinių terminų sąrašai

1. Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašas (Sąrašas)
(Patvirtinta Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1A-551, Valstybės žinios, 2009, Nr.69-2828 (aktuali redakcija 2017-04-05))

2. Tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašas (Sąrašas)
(Patvirtinta Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 1A-658, Valstybės žinios, 2006, Nr. 119-4557 (aktuali redakcija 2017-04-25))

3. Pagalbinių medžiagų, kurias būtina nurodyti ant vaistinio preparato pakuotės ir informaciniame lapelyje,sąrašas (Sąrašas)
(Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-596, Valstybės žinios, 2007, Nr.78-3176)

4. Farmacinių formų, talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų sudėtinių farmacinių formų bei vartojimo būdų ir metodų standartinių terminų sąrašai (Sąrašas)
(Patvirtinta Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1A-159, Valstybės žinios, 2011, Nr. 25-1244, Nr. 107-5087; 2012, Nr. 3-99, Nr. 91-4763, Nr. 154-7961; 2013, Nr. 30-1512,  Nr. 129-6610. TAR Nr. 2014-03132, Nr. 2014-04939, Nr. 2014-12321, Nr. 2014-17885, Nr. 2016-16034, Nr. 2016-27934, Nr.2016-29246. Įsigalioja nuo 2016-12-22)
 
5. Farmacinių formų, talpyklių, uždorių, vartojimo įtaisų, sudėtinių farmacinių formų, vartojimo būdų ir metodų standartiniai terminai įrašomi ir keičiami pagal Europos direktorato vaistų kokybei bei vaistų rūpybai "Standartinių terminų įvadą ir vartojimo vadovą" (Standard Terms Introduction and Guidance for Use)  
 
6. Standartinių terminų įrašymo į Europos direktorato vaistų kokybei ir sveikatos rūpybai standartinių terminų sąrašą tvarka  282 Kb (Informacija)
(Parengta Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pagal Europos direktorato vaistų kokybei ir sveikatos rūpybai (EDQM) „Standartinių terminų įvadą ir vartojimo vadovą“/2015-12-02)
 


 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-26 15:59:20