Naudingos nuorodos
Vaistų registracija

1. Informacija apie vaistinius preparatus
 
2. Registruoti ir perregistruoti vaistiniai preparatai
 
3. Išbraukiami vaistiniai preparatai
  
4. Vaistiniai preparatai, kuriems sustabdytas registracijos galiojimas
    
5. Leidimų laikinai tiekti Lietuvos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba sąrašas


 

1. Informacija apie vaistinius preparatus  

Vaistas (vaistinis preparatas) – vaistinė medžiaga arba jų derinys, pagaminti ir teikiami vartoti, nes atitinka bent vieną šių kriterijų: 1) pasižymi savybėmis, dėl kurių tinka žmogaus ligoms gydyti arba jų profilaktikai; 2) dėl farmakologinio, imuninio ar metabolinio poveikio gali būti vartojamas ar skiriamas atkurti, koreguoti ar modifikuoti žmogaus fiziologines funkcijas arba diagnozuoti žmogaus ligas.

Lietuvos Respublikos rinkai vaistiniai preparatai gali būti tiekiami tik tuomet, kai jie yra registruoti Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registre, Bendrijos vaistinių preparatų registre arba įrašyti į Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą.

Norint įsitikinti, ar vaistinis preparatas yra registruotas Lietuvoje, reikia atlikti  PAIEŠKĄ. Atliekant paiešką Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registre, paieškos laukelyje atitinkamai nurodomas arba vaistinio preparato pavadinimas, arba vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, arba registracijos pažymėjimo numeris, arba registruotojas. Priklausomai nuo paieškos duomenis galima nurodyti viename arba keliuose laukeliuose. Taip pat nebūtina suvesti pilną pavadinimą – galima nurodyti tik jo dalį. Naujausios redakcijos vaistinio preparato informaciniai dokumentai, t. y. registracijos pažymėjimo priedai (preparato charakteristikų santrauka, registracijos sąlygos, ženklinimas, pakuotės lapelis) yra skelbiami skiltyje „Dokumentai“. Išsamesnės informacijos galima ieškoti pasitelkus išplėstinę paiešką.

Vaistiniai preparatai, kurie Europos Komisijos sprendimu registruojami visose Europos Sąjungos valstybėse, yra registruoti Bendrijos vaistinių preparatų registre. Šiame registre vaistinio preparato galima ieškoti pagal abėcėlės tvarka surašytus vaistinių preparatų pavadinimus arba pagal registracijos numerį. Radę ieškomą vaistinį preparatą, galite susipažinti su registracijos pažymėjimo priedais bei kita naudinga informacija.

Aukščiau minėtuose registruose nėra registruojami ekstemporalūs vaistiniai preparatai (t. y. gamybinėje vaistinėje pavieniam pacientui pagal gydytojo receptą ir (arba) sveikatos priežiūros įstaigos užsakymą pagaminti vaistiniai preparatai (kartiniai vaistiniai preparatai) ar pagal vaistinio preparato aprašą pagaminti vaistiniai preparatai (aprašiniai vaistiniai preparatai)).

Taip pat registravimo reikalavimai netaikomi radiofarmaciniams preparatams, kuriuos pagal gamintojo nurodymus iš registruotų radionuklidų generatorių, radionuklidų rinkinių ar radionuklidų pirmtakų prieš vartojimą ruošia sveikatos priežiūros įstaiga, turinti veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licenciją, vartojimui toje įstaigoje.

Farmacijos įstatymu nustatyti vaistinio preparato registravimo, gamybos, didmeninio platinimo, reklamos ir farmakologinio budrumo reikalavimai netaikomi:

  • tarpiniams produktams, kurie skirti perdirbti juridiniuose asmenyse, turinčiuose šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą gamybos licenciją;
  • užplombuotiems radionuklidams;
  • neskirstytam į sudėtines dalis žmogaus kraujui, plazmai ar kraujo ląstelėms, išskyrus pramoninį procesą apimančiu metodu paruoštą plazmą.

Išsamesnė informacija apie vaistinius preparatus ir jų vartojimą teikiama telefonais (8~800) 73568, (8~5) 269 13 20.

 


2. Registruoti ir perregistruoti vaistiniai preparatai

Registruoti ir perregistruoti vaistiniai preparatai 2018 m.
Registruoti ir perregistruoti vaistiniai preparatai 2017 m.

Registruoti ir perregistruoti vaistiniai preparatai 2016 m.

Registruoti ir perregistruoti vaistiniai preparatai 2015 m.

Vaistiniai preparatai, kuriems suteikta ar atnaujinta rinkodaros teisė 2014 m.

Vaistiniai preparatai, kuriems suteikta ar atnaujinta rinkodaros teisė 2013 m.
Vaistiniai preparatai, kuriems suteikta ar atnaujinta rinkodaros teisė 2012 m. 
Vaistiniai preparatai, kuriems suteikta ar atnaujinta rinkodaros teisė 2011 m.
Vaistiniai preparatai, kuriems suteikta ar atnaujinta rinkodaros teisė 2010 m.  
Vaistiniai preparatai, kuriems suteikta ar atnaujinta rinkodaros teisė 2006-2009 m. 


 

3. Išbraukiami vaistiniai preparatai

Informacija apie 2018 m. išbrauktus vaistinius preparatus
Informacija apie 2017 m. išbrauktus vaistinius preparatus

Informacija apie 2016 m. išbrauktus vaistinius preparatus

Informacija apie 2015 m. išbrauktus vaistinius preparatus

Informacija apie 2014 m. išbrauktus vaistinius preparatus

Informacija apie 2013 m. išbrauktus vaistinius preparatus

Informacija apie 2012 m. išbrauktus vaistinius preparatus
Informacija apie 2011 m. išbrauktus vaistinius preparatus

Informacija apie 2010 m. išbrauktus vaistinius preparatus
Informacija apie 2007-2009 m. išbrauktus vaistinius preparatus

 


 
4. Vaistiniai preparatai, kuriems sustabdytas registracijos pažymėjimo galiojimas

Informacija apie vaistinius preparatus, kuriems sustabdytas registracijos pažymėjimų galiojimas Viršininko 2018-02-26 įsakymu
Informacija apie vaistinius preparatus, kuriems sustabdytas registracijos pažymėjimų galiojimas Viršininko 2018-01-25 įsakymu

Informacija apie vaistinius preparatus, kuriems sustabdytas registracijos pažymėjimų galiojimas Viršininko 2013-12-20 įsakymu

 

 


    

 5. Leidimų laikinai tiekti Lietuvos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba sąrašas  
 

Šiame sąraše rasite informaciją apie vaistinius preparatus, kuriems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056; 2012, Nr. 135-6865) 8 straipsnio 16 dalimi ir Leidimų laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-698 (Žin., 2013, Nr. 77-3913), yra suteiktas leidimas laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba.  

Leidimo turėtojo pavadinimas

 

Vaistinio preparato pavadinimas, serijos numeris, kiekis

 

Leidimo galiojimo terminas

 

Sveikatos apsaugos ministro įsakymo, kuriuo suteiktas leidimas, data ir numeris

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

BCG vaccine SSI milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai

Nr. 111044D (800 pak.)
 
Nr. 388539D (800 pak.)
 
Nr. 113008B (800 pak.)
  
Nr. 387875H (800 pak.)

 

2014 m. kovo 31 d.

 
2014 m. kovo 31 d.

2014 m. liepos 31 d.
 
2014 m. liepos 31 d.

2013 m. gruodžio 31 d. Nr. V-1283

Sandoz Pharmaceuticals d.d. filialas

 

Bexsero Injektionssuspension in Fertigspritze BCG Impfstoff gegen Meningokoken der Gruppe B (rDNA, Komponenten, adsorbiert)

Nr. 127001 (2000 pak.)

2014 m. lapkričio 30 d.

2014 m. kovo 24 d. Nr. V-393

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

BCG Vaccine SSI 0,75 mg süstesuspensiooni pulber ja lahusti

Nr. 113008B (500 pak. (kartu su tirpikliu, serijos Nr. 388539D, kiekis – 500 pak.)

2014 m. liepos 31 d.

2014 m. balandžio 18 d. Nr. V-486

UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“

PRIORIX,vaccin rujeolic-urlian-rubeolic, viu atenuatpulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă 

Nr.  A69CD366A (590 pak.)

Nr. A69CD367A (29 410 pak.)

2014 m. gruodžio 31 d.  2014 m. gegužės 5 d. Nr. V-532
 UAB „Sicor Biotech“

Cuprenil 250 mg, tabletki powlekane

Nr. 45060031 (300 pak.)
2014 m. liepos  31 d.  2014 m. gegužės 7 d. Nr. V-542
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

SSI BCG por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz
 
Nr. 112035A, kiekis – 650 pak. (kartu su tirpikliu, serijos Nr. 388409A, kiekis – 650 pak.)
 

2014 m. liepos  31 d.  2014 m. gegužės 28 d. Nr. V-629

UAB  „Baxter Lithuania“

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior – Injektions – suspension in einer Fertigspritze
  

Nr. VNR1N13B-C, kiekis – 5000 pak.

 

2014 m. gruodžio 1 d.  2014 m. rugpjūčio 7 d. Nr. V-857

UAB SANOFI PASTEUR S.A

IMOVAX d.T. adult ADSORBED DIPHTERIA AND TETANUS VACCINE Suspension for injection in prefilled syringe

Nr. K7280, kiekis – 23 260 pak.

2014 m. gruodžio 1 d.

2014 m. rugsėjo 26 d. Nr. V-990

2014 m. spalio 13 d. Nr. V-1054

„AstraZeneca“ AB

Bydureon 2 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension; pulver og oppløsningsvæske for depotinjeksjonsvæske, suspensjon; stungulyfsstofn og leysir, forðadreifa

Nr. 14C005 (300 pak.)

2014 m. gruodžio
31 d.
 2014 m. spalio 27 d. Nr. V-1101

UAB SANOFI PASTEUR S.A.

IMOVAX d.T. adult ADSORBED DIPHTERIA AND TETANUS VACCINE Suspension for injection in prefilled syringe

 
Nr. K7113, kiekis – 48 755 pak.

 

2014 m. gruodžio 31 d.  2014 m. lapkričio 17 d. Nr. V-1196
Sandoz Pharmaceuticals d.d. Bexsero Injektionssuspension in Fertigspritze Impfstoff gegen Meningokokken der Gruppe B (rDNA, Komponenten, adsorbiert); Bexsero suspension injectable en seringue préremplie Vaccin méningococcique groupe B (ADNr, composant, adsorbé)
Nr. 138901 (300 pak.)
2015 m. sausio 30 d. 2014 m. lapkričio 21 d.  Nr. V-1206
Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Bexsero Injektionssuspension in Fertigspritze Impfstoff gegen Meningokokken der Gruppe B (rDNA, Komponenten, adsorbiert); Bexsero suspension injectable en seringue préremplie Vaccin méningococcique groupe B (ADNr, composant, adsorbé)

Nr. 144801 (2000 pak.)
2015 m. liepos  30 d. 2014 m. gruodžio 23 d.  Nr. V-1407
UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Fludara 10 mg tabletter / tafla

Nr. 34219D (180 pak.)
2015 m. lapkričio 1 d. 2014 m. gruodžio 23 d. Nr. V-1416
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

SSI BCG por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz

Nr. 113058B, kiekis – 800 pak. (kartu su tirpikliu, serijos Nr. 389583A, kiekis – 800 pak.)

2015 m. birželio  30 d. 2015 m. vasario 19 d. Nr. V-233
Pfizer Limited

GLUCOTROL XL 5 mg tablety s riadeným uvoľňovaním

Nr. Z304306, kiekis – 3680 pak.

2015 m. birželio  1 d. 2015 m. kovo 17 d. Nr. V-368
UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“

PRIORIX vaccin rujeolic-urlian-rubeolic, viu atenuat pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Nr. A69CD853A, kiekis – 12 525 pak.

2016 m. sausio 31 d. 2015 m. kovo 23 d. Nr. V-398
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

PENTAXIM, süstesuspensiooni pulber ja suspensioon süstlis

Nr. L4156, kiekis – 5000 pak.

2015 m. birželio  1 d. 2015 m. balandžio 8 d. Nr. V-474
UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“

PRIORIX vaccin rujeolic-urlian-rubeolic, viu atenuat pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Nr. A69CD767A, kiekis – 17 475 pak.

2016 m. vasario 28 d. 2015 m. balandžio 24 d. Nr. V-549
Pfizer Limited 

GLUCOTROL XL 5 mg tablety s riadeným uvoľňovaním

Nr. Z304306, kiekis – 3680 pak. 

2015 m. rugpjūčio 31 d. 2015 m. birželio 11 d. Nr. V-731
SANOFI PASTEUR S.A.

PENTAXIM Vacuna antidiftérica, antitetánica, antipertúsica acelular, antipoliomielítica inactivada adsorbida y vacuna anti-Haemophilus influenzae Tipo b conjugada (0,5mL/dosis) suspensión inyectable

Nr. L4214 – 1, kiekis – 7 000 pak.
2015 m. gruodžio 31 d. 2015 m. birželio 11 d. Nr. V-733
SANOFI PASTEUR S.A.

PENTAXIM Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé), poliomyélitique (inactivé) et conjugué de L’Haemophilus type b, adsorbé / Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), poliomyelitis (inactivated) vaccine and haemophilus type b conjugate vaccine, absorbed / Vacuna antidiftérica, antitetánica, contra la tos ferina (acelular, multicompuesta), antipolimielítica (inactivada) y conjugada contra el Haemophilus de tipo b, adsorbida poudre en flacon et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie (0,5 ml), powder in vial and suspension for suspension for injection in prefilled syringe (0,5 ml), polvo en frasco y suspensión para suspensión inyectable en jeringa precargada (0,5 ml)


Nr. M2060–1, kiekis – 20 000 pak.

2015 m. rugpjūčio 31 d. 2015 m. birželio 23 d. Nr. V-799 
Sandoz Pharmaceuticals d.d.

 Bexsero Injektionssuspension in Fertigspritze Impfstoff gegen Meningokokken der Gruppe B (rDNA, Komponenten, adsorbiert); Bexsero suspension injectable en seringue préremplie Vaccin méningococcique groupe B (ADNr, composant, adsorbé)

Nr. 144801, kiekis - 690 pak.

Nr. 149401, kiekis - 1000 pak. 

2016 m. kovo 31 d.
2016 m. rugsėjo 30 d. 
2015 m. rugpjūčio 17 d.  Nr. V-959
2015 m. lapkričio 27 d.  Nr. V-1358 
SANOFI PASTEUR S.A.

PENTAXIM Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé), poliomyélitique (inactivé) et conjugué de L’Haemophilus type b, adsorbé / Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), poliomyelitis (inactivated) vaccine and haemophilus type b conjugate vaccine, absorbed / Vacuna antidiftérica, antitetánica, contra la tos ferina (acelular, multicompuesta), antipolimielítica (inactivada) y conjugada contra el Haemophilus de tipo b, adsorbida poudre en flacon et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie (0,5 ml), powder in vial and suspension for suspension for injection in prefilled syringe (0,5 ml), polvo en frasco y suspensión para suspensión inyectable en jeringa precargada (0,5 ml)

Nr. M4027–1, kiekis – 40 000 pak.
Nr. M4025-1, kiekis – 20 000 pak.
Nr. M4070-1, kiekis – 20 000 pak. 
2015 m. gruodžio 31 d. 2015 m. rugpjūčio 18 d. Nr. V-994
2015 m. rugsėjo 9 d. Nr. V-1035

2015 m. gruodžio 3 Nr. V-1407
UAB „Morfėjus“ 

Ursofalk 250 mg/5 ml oral suspension

Nr. 15F16, kiekis – 250 pak.

2016 m. rugpjūčio 18 d. 2015 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-1015
SANOFI PASTEUR S.A. 

ПЕНТАКСИМ адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна, компонентна), полиомиелит (инактивирана) и haemophilus тип в (конюгатна) прах и суспензия за инжекционна суспензия / PENTAXIM Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (absorbed) powder and suspension for suspension for injection
 
Nr. M4014-1, kiekis – 10 000 pak.

2015 m. gruodžio 31 d. 2015 m. lapkričio 2 d. Nr. V-1231
SANOFI PASTEUR S.A.

TETRAXIM Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé) et poliomyélitique (inactivé), adsorbé / Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and poliomyelitis (inactivated) vaccine (absorbed) / Vacuna contra la difteria, el tétanos, la tos ferina (acelular, multicompuesta) y la poliomielitis (inactivada), adsorbida suspension injectable (0,5 ml en seringue préremplie), suspension for injection (0,5 ml in prefilled syringe), suspensión inyectable (0,5 ml en jeringa precargada)


Nr. K0150-1, kiekis – 8 000 pak. 

2016 m. sausio 31 d. 2015 m. lapkričio 30 d. Nr. V-1375
Sandoz Pharmaceuticals d.d.;
UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“
Bexsero Injektionssuspension in Fertigspritze Impfstoff gegen Meningokokken der Gruppe B (rDNA, Komponenten, adsorbiert); Bexsero suspension injectable en seringue préremplie Vaccin méningococcique groupe B (ADNr, composant, adsorbé)

Nr. 154701A, kiekis - 5000 pak. 
2017 m. balandžio 1 d.

2016 m. balandžio 11 d.  Nr. V-474 


UAB „PharmaSwiss“ ELIGARD 22,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Nr. 8296A1, kiekis - 2000 pak.
2016 m. spalio 31 d.

2016 m. balandžio 12 d.  Nr. V-478

Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Bendamustine Sandoz 2,5 mg/ml infusioonilahuse kontsentraadi pulber
 
Nr. GA7984, kiekis – 300 pak.
2017 m. balandžio 1 d.  2016 m. gegužės 9 d. Nr. V-604
Pfizer Limited

ReFacto AF 500 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

Nr. N09034, kiekis – 50 pak.
2017 m. balandžio 25 d. 2016 m. gegužės 16 d. Nr. V-634
Pfizer Limited

ReFacto AF 1000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz

Nr. N09126, kiekis – 50 pak.
2017 m. balandžio 25 d. 2016 m. gegužės 16 d. Nr. V-635
UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“

Synflorix injektionsvätska, suspension i förfylld spruta; Synflorix injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte; Synflorix injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa

Nr. ASPNA755AM, kiekis – 2000 pak.    

2016 m. gruodžio 31 d. 2016 m. birželio 15 d. Nr. V-817
UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“

 BEXSERO Multicomponent Meningococcal B Vaccine (recombinant, adsorbed) suspension for injection in pre-filled syringe; BEXSERO Vaccin à constituants multiples contre le méningocoque B (recombinant, adsorbé) suspension injectable en seringues  préremplies

Nr. 157021, kiekis - 1000 pak. (10 000 dozių)
Nr. 162101B, kiekis – 369 pak. (3 690 dozių) 

2017 m. liepos 15 d.
 
2016 m. rugpjūčio 5 d.  Nr. V- 997
2017 m. sausio 25 d. Nr. V-72 
SANOFI PASTEUR S.A.

IMOVAX d.T. adulte Vaccin diphtérique et tétanique adsorbé suspension injectable en seringue préremplie; IMOVAX d.T. adult Adsorbed diphteria and tetanus vaccine suspension for injection in prefilled syringe; IMOVAX d.T. adulto Vacuna antidiftérica y antitetánica adsorbida suspensión inyectable en jeringa precargada 
  
Nr. L7539-8, kiekis – 288 pak.

Nr. L753911V, kiekis – 852 pak.

2016 m. gruodžio 31 d. 2016 m. rugsėjo 16 d. Nr. V-1092
Pfizer Limited

Nimenrix  Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer lnjektionslösung in einer Fertigspritze /  Прах и разтворител за инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка / Prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Nr. A90CA243A, kiekis – 400 pak.

2017 m. spalio 12 d. 2016 m. spalio 28 d. Nr. V-1211
UAB Algol Pharma 

Eligard 22,5 mg pulver og solvens til injektionsvæske, oplǿsning / Eligard 22,5 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn / Eligard 22,5 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, opplǿsning

Nr. 8765D1, kiekis – 300 pak .


Eligard 22,5 mg Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten / Eligard 22,5 mg Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Nr. 8765E1, kiekis – 600 pak. 

2017 m. rugsėjo 1 d. 2016 m. spalio 28 d. Nr. V-1212
SANOFI PASTEUR S.A. 

VAXIGRIP Suspension injectable en seringue préremplie / Suspension for injection in prefilled syringe / Suspensión inyectable en jeringa precargada VACCIN GRIPPAL (INACTIVÉ, À VIRION FRAGMENTÉ) / INFLUENZA VACCINE (SPLIT VIRION, INACTIVATED) / VACUNA ANTIGRIPAL (INACTIVADA, DEVIRUS FRACCIONADOS)
Nr. N3H721M, kiekis – 3400 pak.
Nr. N3H741V, kiekis – 4600 pak.

2016 m. lapkričio 18 d. 2016 m. lapkričio 8 d. Nr. V-1233
SANOFI PASTEUR S.A. 

DIFTAVAX Suspenzija za injekciju, cjepivo protiv difterije sa smanjenim sadržajem antigena i tetanusa, adsorbirano 
Nr. L7136-4B, kiekis – 5150 pak.    

2016 m. gruodžio 2 d. 2016 m. lapkričio 8 d. Nr. V-1243
UAB „PharmaSwiss“

OXYCORT (30 mg+10 mg)/g maść
Nr. 603235, kiekis – 5000 pak.       

2017 m. spalio 10 d. 2016 m. lapkričio 8 d. Nr. V-1244
SANOFI PASTEUR S.A.

VAXIGRIP Vakcína proti chřipce (inaktivovaná, štěpený virion) / Očkovacia látka proti chrípke (štiepený virión, inaktivovaná) / Influenza vakcina (split virion, inaktivált) / Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce / Injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke / Szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben
Nr. N3F492V, kiekis – 1419 pak. (14190 dozių)

2016 m. gruodžio 19 d. 2016 m. gruodžio 8 d. Nr. V-1376
UAB „ABBVIE“ 

Viekirax 12,5 mg/75 mg/50 mg compresse rivestite con film

Nr. 1067303, kiekis - 300 pak. 

2017 m. kovo 31 d.

2017 m. sausio 2 d. Nr. V-3

UAB „ABBVIE“ 

Exviera 250 mg film – coated tablets 

Nr. 1065124, kiekis – 192 pak.


Exviera 250 mg филмирани таблетки / Exviera 250 mg comprimate filmate

Nr. 1057723, kiekis – 108 pak. 

2017 m. kovo 31 d.

2017 m. sausio 2 d. Nr. V-7

UAB „Roche Lietuva“

Tamiflu 75 mg hard capsules

Nr. F0184B02, kiekis - 10 000 pak.               

2017 m. birželio 1 d.

2017 m. vasario 1 d. Nr. V-86

UAB „Roche Lietuva“

Tamiflu 75 mg tvrdé tobolky / Tamiflu 75 mg tvrdé kapsuly

Nr. M1025B07, kiekis - 3 500 pak. 

2017 m. birželio 1 d. 2017 m. vasario 17 d. Nr. V-150

UAB Algol Pharma 

Eligard 7,5 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile

Nr. 8939A1, kiekis – 664 pak. 

2018 m. vasario 1 d. 2017 m. vasario 17 d. Nr. V-152

SANOFI PASTEUR S.A. 

IMOVAX d.T. adulte Vaccin diphtérique et tétanique adsorbé Suspension injectable en seringue préremplie; IMOVAX d.T. adult Adsorbed diphteria and tetanus vaccine Suspension for injection in prefilled syringe; IMOVAX d.T. adulto Vacuna antidiftérica y antitetánica adsorbida Suspensión inyectable en jeringa precargada

Nr. M74739V, kiekis – 3040 pak.

2017 m. kovo 31 d. 2017 m. kovo 1 d. Nr. V-233

UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ 

Encepur Injektionsvätska, suspension Vaccin mot fästingburen virusencefalit (TBE)
Nr. 181021C, kiekis – 16 061 pak. 

2017 m. rugpjūčio 31 d. 2017 m. kovo 13 d. Nr. V-283

UAB „GlaxoSmithKline Lietuva

Bexsero Injektionssuspension in Fertigspritze Impfstoff gegen Meningokokken der Gruppe B (rDNA, Komponenten, adsorbiert); Bexsero Suspension injectable en seringue préremplie Vaccin méningococcique groupe B (ADNr, composant, adsorbé)

Nr. 161401A, kiekis – 819 pak.
Nr. 162301, kiekis – 4167 pak.
Nr. 160101, kiekis – 1014 pak.

2017 m. gruodžio 31 d. 2017 m. kovo 31 d. Nr. V-367

UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“

Encepur 0,5 ml Injektionssuspension

Nr. 182021A, kiekis – 20 000 pak.

2017 m. rugpjūčio 31 d.

2017 m. balandžio 6 d. Nr. V-394

UAB „Centralpharma Communications“

Fraxiparine 47500 IU AXa/5 ml injectable solution

Nr. XA789, kiekis - 1 450 pak.
Nr. XA894, kiekis – 500 pak. 

2017 m. birželio 21 d.

2017 m. balandžio 6 d. Nr. V-395

UAB „Norameda“

Curosurf 80 mg/ml suspension for intratracheal administration / Curosurf 80 mg/ml suspension pour administration intratrachéale

Nr. CF1X662A, kiekis - 100 pak.       Nr. CF1X960A, kiekis 100 pak.

2017 m. birželio 30 d. 2017 m. vasario 10 d. Nr. V-129            2017 m. gegužės 2 d. Nr. V-489
UAB „Norameda“

Flukonazol Claris 2 mg/ml raztopina za infundiranje
 
Serijos Nr. A061101, kiekis – 3000 pakuočių

2017 m.
spalio 31 d.
2017 m. gegužės 8 d. Nr. V-514
UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ 

Bexsero suspension for injection in pre-filled syringe Meningococcal Group B Vaccine (rDNA, component, absorbed)

Nr. 140121A, kiekis – 2 000 pak. (20 000 dozių) 

2017 m.
spalio 31 d. 
2017 m. birželio 2 d. Nr. V-638
UAB „Norameda“

Curosurf 80 mg/ml suspension for intratracheal administration / Curosurf 80 mg/ml suspension pour administration intratrachéale

Nr. CF1XO61D, kiekis – 100 pak.
Nr. CF1XD61A, kiekis - 100 pak.
Nr. CF1X172A, kiekis 100 pak.
Nr. CF1X370A, kiekis - 100 pak.
Nr. CF1X271G, kiekis - 100 pak.

2017 m.
gruodžio 31 d.
2017 m. birželio 29 d. Nr. V-816

2017 m. liepos 27 d. Nr. V-914
2017 m. spalio 16 d. Nr. V-1187
UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Fludara oral 10 mg film-coated tablets

Nr. 60515AH03, kiekis - 40 pak. 

2017 m.
rugsėjo 30 d.
2017 m. liepos 4 d. Nr. V-834
UAB „Centralpharma Communications“ 

Fraxiparine 47500 IU AXa/5 ml injectable solution

Nr. XA894, kiekis – 434 pak.

2017 m.
rugsėjo 1 d.
2017 m. liepos 12 d. Nr. V-861
UAB „Merck Sharp & Dohme”

Gardasil 9 suspensija injekcijām pilnšļircē Human Papillomavirus 9-Valent Vaccine (Recombinant, adsorbed); Gardasil 9 injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke 9-valentná očkovacia látka proti ľudskému papilomavírusu (rekombinantná, adsorbovaná)

Serijos Nr. N007300, kiekis – 219 pakuočių

Serijos Nr. N015921, kiekis – 130 pak.

2017 m.
lapkričio 1 d.
2017 m. rugpjūčio 4 d. Nr. V-950
2017 m. rugsėjo 14 d. Nr. V-1088

UAB „BGP Products“

Klacid i. v. 500 mg pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai; Klacid i. v. 500 mg infusioonilahuse pulber

Nr. 71842TB25, kiekis – 600 pak.
Nr. 78041TB26, kiekis – 500 pak.

2018 m.
liepos 20 d.

2017 m. rugpjūčio 25 d. Nr. V-1000
2017 m. rugsėjo 27 d. Nr. V-1130

UAB Algol Pharma 

Eligard 22,5 mg pulver og solvens til injektionsvæske, oplǿsning / Eligard 22,5 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn / Eligard 22,5 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, opplǿsning
Nr. 8765D1, kiekis – 300 pak.
 
Eligard 22,5 mg Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten / Eligard 22,5 mg Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
Nr. 8765E1, kiekis – 400 pak. 

2018 m.
gegužės 31 d.

2017 m. rugsėjo 4 d. Nr. V-1047

Pfizer Limited

Nimenrix  Por és oldószer oldatos injekcióhoz előretöltött fecskendőben / Prašek in vehikel za raztopino za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

Nr. S55169, kiekis – 400 pak.

2018 m.
rugpjūčio 31 d.
2017 m. rugsėjo 4 d. Nr. V-1048
UAB „PharmaSwiss“ Artelac 3,2 mg/ml silmatilgad, lahus
 
Nr. 147, kiekis - 4000 pak.
2017 m.
lapkričio 30 d.           
2017 m. rugsėjo 6 d.  Nr. V-1064     
Pfizer Europe MA EEIG HALCION 0,25 mg tabletes

Nr. 902DD, kiekis – 4262 pak.
2017 m. spalio 31 d. 2017 m. rugsėjo 21 d. Nr. V-1109
UAB „Centralpharma Communications“  Fraxiparine 47500 IU AXa/5 ml injectable solution

Nr. XA894, kiekis – 164 pak.
2017 m. lapkričio 21 d. 2017 m. spalio 3 d. Nr. V-1152
UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ Bexsero Injektionssuspension in Fertigspritze Impfstoff gegen Meningokokken der Gruppe B (rDNA, Komponenten, adsorbiert); Bexsero suspension injectable en seringue préremplie Vaccin méningococcique groupe B (ADNr, composant, adsorbé)

Nr. 16G301B, kiekis - 24 084 pak.
2018 m. birželio 30 d. 2017 m. spalio 13 d.  Nr. V-1169
UAB „Merck Sharp & Dohme” Gardasil 9 Suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit 9-valent humaan papillomavirusvaccin (recombinant, geadsorbeerd); Gardasil 9 Suspension injectable en seringue préremplie Vaccin Papillomavirus Humain 9-valent (recombinant, adsorbé); Gardasil 9 Injektionssuspension in einer Fertigspritze 9-valenter Humaner Papillomvirus-Impfstoff (rekombinant, adsorbiert)

Nr. M033939, kiekis – 80 pak.
2017 m. lapkričio 1 d. 2017 m. spalio 16 d. Nr. V-1185
UAB „PharmaSwiss“ Atsimutin 50 mg apvalkotās tabletes / Atsimutin 50 mg filmom obložene tablete

Nr. BC160901, kiekis – 500 pak.
2017 m. gruodžio 31 d. 2017 m. spalio 16 d. Nr. V-1186
UAB „PharmaSwiss“ Akynzeo 300 mg/0,5 mg trde kapsule / Akynzeo 300 mg/0,5 mg tvrde kapsule

Nr. 37002286, kiekis – 50 pak.
Nr. 37002286, kiekis – 500 pak.
2018 m. rugpjūčio 31 d. 2017 m. lapkričio 2 d. Nr. V-1253
2018 m. kovo 21 d. Nr. V-317
UAB „PharmaSwiss“ Cefzil 500mg filmom obalené tablety

Nr. 1705030, kiekis – 1500 pak.
2018 m. vasario 28 d. 2017 m. lapkričio 6 d. Nr. V-1265 
UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ Menveo, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten Meningokokkiryhmät A, C, W135 ja Y, konjugoitu rokote; Menveo pulver och lösning till injektionsvätska, lösning Vaccin mot grupp A-, C-, W135- och Y-meningokockinfektion, konjugerat

Nr. M16137, kiekis - 4000 pak.
2018 m. spalio 31 d. 2017 m. lapkričio 6 d. Nr. V-1266
KRKA d. d.
Amlessa 4 mg/5 mg tablety / Amlessa 4 mg/5 mg tabletes

Nr. D62319, kiekis - 3 000 pak.
2018 m. vasario 1 d. 2017 m. lapkričio 22 d. Nr. V-1317
UAB „Roche Lietuva“
Zelboraf 240 mg comprimés pelliculés

Nr. M1211M4, kiekis – 400 pak.
2018 m. gruodžio 30 d. 2018 m. vasario 21 d. Nr. V-205
UAB „Roche Lietuva“ Tamiflu 75 mg hard capsules

Nr. F0222B03, kiekis – 10 000 pak. ir kiekis – 7 571 pak.
2018 m. gruodžio 30 d. 2018 m. vasario 21 d. Nr. V-206
2018 m. kovo 7 d. Nr. V-263
UAB „Roche Lietuva“   Tamiflu 75 mg hard capsules

Nr. F0222B53, kiekis – 10 000 pak.
2019 m. kovo 30 d. 2018 m. balandžio 9 d. Nr. V-391
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas Striverdi Respimat 2,5 Mikrogramm Lösung zur Inhalation

Nr. 802660, kiekis - 100 pak.
2019 m. balandžio 15 d. 2018 m. gegužės 3 d. Nr. V-536
UAB „Morfėjus“

Salofalk 4g/60ml Rectal suspension

Nr. 17B32, kiekis – 297 pak.

2019 m. vasario 1 d. 2018 m. gegužės 9 d. Nr. V-557
UAB „Amicus Pharma“ 

OPDIVO 10 mg/mL concentrate for solution for infusion

Nr. AAW8429, kiekis – 61 pak.
Nr. AAX2960, kiekis - 170 pak.

2018 m. rugpjūčio 31 d. - serijos Nr. AAW8429

2019 m. kovo 31 d. - serijos Nr. AAX2960
2018 m. birželio 22 d. Nr. V-723
UAB „Sicor Biotech“

Bimatoprost/Timolol Teva 0,3 mg/5 mg/ml acu pilieni, šķīdums / silmatilgad, lahus

Nr. 1804571, kiekis – 500 pak.
Nr. 1804591, kiekis – 2000 pak.

iki naujo 2018 m.  ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. liepos 11 d. Nr. (1.4)1A-807
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija 

Amiokordin 200 mg tabletid, serijos Nr. D64371, kiekis – 1000 pakuočių

Nr. D64371, kiekis – 1000 pak.

iki naujo 2018 m. ketvirto ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. liepos 12 d. Nr. (1.4)1A-813
UAB „Centralpharma Communications“  ADVATE 1500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Nr. LE01T517AS, kiekis – 70 pak.
iki naujo 2018 m. ketvirto ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. liepos 12 d. Nr. (1.4)1A-814
UAB „Centralpharma Communications“ Docetaxel Accord 20mg/1ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Nr. X00007, kiekis –652 pak.
iki naujo 2018 m. ketvirto ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. liepos 19 d. Nr. (1.4)1A-876


Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-19 16:26:10