Naudingos nuorodos
2016 m. stebimas vaistinių preparatų kainų indekso sumažėjimas

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016 metų pradžioje atnaujino tiriamų 800 populiariausių parduodamų vaistinių preparatų sąrašą, su sąrašu susipažinti galite čia


Atlikus 2016 m. vaistinių preparatų kainų indekso (VPKI) analizę, buvo nustatyta, kad VPKI, per ataskaitinius metus sumažėjo 0,55%. Vaistinių preparatų mažmeninės kainos 2016 metais buvo vidutiniškai 18,75% mažesnės už maksimalias leistinas mažmenines kainas.

Pagal anatominę terapinę klasifikaciją (toliau - ATC), yra 14 vaistų grupių. Ištyrus vaistų kainų indekso pokyčius pagal konkrečias vaistinių preparatų ATC grupes, nustatyta, kad VPKI per 2016 metus daugiausiai mažėjo jutimo organus veikiančių vaistinių preparatų ir virškinimo traktą ir metabolizmą veikiančių vaistinių preparatų grupėse. Kainų indekso sumažėjimas atitinkamai sudarė 6,55% ir 3,47%. Taipogi nustatyta, kad daugiausiai kainų indeksas didėjo sistemiškai veikiančių hormonų preparatų vaistinių preparatų (5,48%) ir kraują ir kraujadarą veikiančių vaistinių preparatų (4,84%) grupėse. Tiriamų populiariausių vaistų pardavimų apyvarta 2016 m.  sudarė 308 mln. eurų.