Naudingos nuorodos
Vaistų registracija

1. Informacija apie vaistinius preparatus
 
2. Registruoti ir perregistruoti vaistiniai preparatai
 
3. Išbraukiami vaistiniai preparatai
  
4. Vaistiniai preparatai, kuriems sustabdytas registracijos galiojimas
    
5. Leidimų laikinai tiekti Lietuvos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba sąrašas


 

1. Informacija apie vaistinius preparatus  

Vaistas (vaistinis preparatas) – vaistinė medžiaga arba jų derinys, pagaminti ir teikiami vartoti, nes atitinka bent vieną šių kriterijų: 1) pasižymi savybėmis, dėl kurių tinka žmogaus ligoms gydyti arba jų profilaktikai; 2) dėl farmakologinio, imuninio ar metabolinio poveikio gali būti vartojamas ar skiriamas atkurti, koreguoti ar modifikuoti žmogaus fiziologines funkcijas arba diagnozuoti žmogaus ligas.

Lietuvos Respublikos rinkai vaistiniai preparatai gali būti tiekiami tik tuomet, kai jie yra registruoti Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registre, Bendrijos vaistinių preparatų registre arba įrašyti į Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą.

Norint įsitikinti, ar vaistinis preparatas yra registruotas Lietuvoje, reikia atlikti  PAIEŠKĄ. Atliekant paiešką Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registre, paieškos laukelyje atitinkamai nurodomas arba vaistinio preparato pavadinimas, arba vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, arba registracijos pažymėjimo numeris, arba registruotojas. Priklausomai nuo paieškos duomenis galima nurodyti viename arba keliuose laukeliuose. Taip pat nebūtina suvesti pilną pavadinimą – galima nurodyti tik jo dalį. Naujausios redakcijos vaistinio preparato informaciniai dokumentai, t. y. registracijos pažymėjimo priedai (preparato charakteristikų santrauka, registracijos sąlygos, ženklinimas, pakuotės lapelis) yra skelbiami skiltyje „Dokumentai“. Išsamesnės informacijos galima ieškoti pasitelkus išplėstinę paiešką.

Vaistiniai preparatai, kurie Europos Komisijos sprendimu registruojami visose Europos Sąjungos valstybėse, yra registruoti Bendrijos vaistinių preparatų registre. Šiame registre vaistinio preparato galima ieškoti pagal abėcėlės tvarka surašytus vaistinių preparatų pavadinimus arba pagal registracijos numerį. Radę ieškomą vaistinį preparatą, galite susipažinti su registracijos pažymėjimo priedais bei kita naudinga informacija.

Aukščiau minėtuose registruose nėra registruojami ekstemporalūs vaistiniai preparatai (t. y. gamybinėje vaistinėje pavieniam pacientui pagal gydytojo receptą ir (arba) sveikatos priežiūros įstaigos užsakymą pagaminti vaistiniai preparatai (kartiniai vaistiniai preparatai) ar pagal vaistinio preparato aprašą pagaminti vaistiniai preparatai (aprašiniai vaistiniai preparatai)).

Taip pat registravimo reikalavimai netaikomi radiofarmaciniams preparatams, kuriuos pagal gamintojo nurodymus iš registruotų radionuklidų generatorių, radionuklidų rinkinių ar radionuklidų pirmtakų prieš vartojimą ruošia sveikatos priežiūros įstaiga, turinti veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licenciją, vartojimui toje įstaigoje.

Farmacijos įstatymu nustatyti vaistinio preparato registravimo, gamybos, didmeninio platinimo, reklamos ir farmakologinio budrumo reikalavimai netaikomi:

  • tarpiniams produktams, kurie skirti perdirbti juridiniuose asmenyse, turinčiuose šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą gamybos licenciją;
  • užplombuotiems radionuklidams;
  • neskirstytam į sudėtines dalis žmogaus kraujui, plazmai ar kraujo ląstelėms, išskyrus pramoninį procesą apimančiu metodu paruoštą plazmą.

Išsamesnė informacija apie vaistinius preparatus ir jų vartojimą teikiama telefonais (8~800) 73568, (8~5) 269 13 20.

 


2. Registruoti ir perregistruoti vaistiniai preparatai

Registruoti ir perregistruoti vaistiniai preparatai 2018 m.
Registruoti ir perregistruoti vaistiniai preparatai 2017 m.

Registruoti ir perregistruoti vaistiniai preparatai 2016 m.

Registruoti ir perregistruoti vaistiniai preparatai 2015 m.

Vaistiniai preparatai, kuriems suteikta ar atnaujinta rinkodaros teisė 2014 m.

Vaistiniai preparatai, kuriems suteikta ar atnaujinta rinkodaros teisė 2013 m.
Vaistiniai preparatai, kuriems suteikta ar atnaujinta rinkodaros teisė 2012 m. 
Vaistiniai preparatai, kuriems suteikta ar atnaujinta rinkodaros teisė 2011 m.
Vaistiniai preparatai, kuriems suteikta ar atnaujinta rinkodaros teisė 2010 m.  
Vaistiniai preparatai, kuriems suteikta ar atnaujinta rinkodaros teisė 2006-2009 m. 


 

3. Išbraukiami vaistiniai preparatai

Informacija apie 2018 m. išbrauktus vaistinius preparatus
Informacija apie 2017 m. išbrauktus vaistinius preparatus

Informacija apie 2016 m. išbrauktus vaistinius preparatus

Informacija apie 2015 m. išbrauktus vaistinius preparatus

Informacija apie 2014 m. išbrauktus vaistinius preparatus

Informacija apie 2013 m. išbrauktus vaistinius preparatus

Informacija apie 2012 m. išbrauktus vaistinius preparatus
Informacija apie 2011 m. išbrauktus vaistinius preparatus

Informacija apie 2010 m. išbrauktus vaistinius preparatus
Informacija apie 2007-2009 m. išbrauktus vaistinius preparatus

 


 
4. Vaistiniai preparatai, kuriems sustabdytas registracijos pažymėjimo galiojimas

Informacija apie vaistinius preparatus, kuriems sustabdytas registracijos pažymėjimų galiojimas Viršininko 2018-02-26 įsakymu
Informacija apie vaistinius preparatus, kuriems sustabdytas registracijos pažymėjimų galiojimas Viršininko 2018-01-25 įsakymu

Informacija apie vaistinius preparatus, kuriems sustabdytas registracijos pažymėjimų galiojimas Viršininko 2013-12-20 įsakymu

 

 


    

 5. Leidimų laikinai tiekti Lietuvos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba sąrašas  
 

Šiame sąraše rasite informaciją apie vaistinius preparatus, kuriems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056; 2012, Nr. 135-6865) 8 straipsnio 16 dalimi ir Leidimų laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-698 (Žin., 2013, Nr. 77-3913), yra suteiktas leidimas laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba.  

Leidimo turėtojo pavadinimas

 

Vaistinio preparato pavadinimas, serijos numeris, kiekis

 

Leidimo galiojimo terminas

 

Sveikatos apsaugos ministro įsakymo, kuriuo suteiktas leidimas, data ir numeris

Pfizer Limited

Nimenrix  Por és oldószer oldatos injekcióhoz előretöltött fecskendőben / Prašek in vehikel za raztopino za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

Nr. S55169, kiekis – 400 pak.

2018 m.
rugpjūčio 31 d.
2017 m. rugsėjo 4 d. Nr. V-1048
UAB „PharmaSwiss“ Akynzeo 300 mg/0,5 mg trde kapsule / Akynzeo 300 mg/0,5 mg tvrde kapsule

Nr. 37002286, kiekis – 50 pak.
Nr. 37002286, kiekis – 500 pak.
2018 m. rugpjūčio 31 d. 2017 m. lapkričio 2 d. Nr. V-1253
2018 m. kovo 21 d. Nr. V-317
UAB „PharmaSwiss“ Cefzil 500mg filmom obalené tablety

Nr. 1705030, kiekis – 1500 pak.
2018 m. vasario 28 d. 2017 m. lapkričio 6 d. Nr. V-1265 
UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ Menveo, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten Meningokokkiryhmät A, C, W135 ja Y, konjugoitu rokote; Menveo pulver och lösning till injektionsvätska, lösning Vaccin mot grupp A-, C-, W135- och Y-meningokockinfektion, konjugerat

Nr. M16137, kiekis - 4000 pak.
2018 m. spalio 31 d. 2017 m. lapkričio 6 d. Nr. V-1266
KRKA d. d.
Amlessa 4 mg/5 mg tablety / Amlessa 4 mg/5 mg tabletes

Nr. D62319, kiekis - 3 000 pak.
2018 m. vasario 1 d. 2017 m. lapkričio 22 d. Nr. V-1317
UAB „Roche Lietuva“
Zelboraf 240 mg comprimés pelliculés

Nr. M1211M4, kiekis – 400 pak.
2018 m. gruodžio 30 d. 2018 m. vasario 21 d. Nr. V-205
UAB „Roche Lietuva“ Tamiflu 75 mg hard capsules

Nr. F0222B03, kiekis – 10 000 pak. ir kiekis – 7 571 pak.
2018 m. gruodžio 30 d. 2018 m. vasario 21 d. Nr. V-206
2018 m. kovo 7 d. Nr. V-263
UAB „Roche Lietuva“   Tamiflu 75 mg hard capsules

Nr. F0222B53, kiekis – 10 000 pak.
2019 m. kovo 30 d. 2018 m. balandžio 9 d. Nr. V-391
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas Striverdi Respimat 2,5 Mikrogramm Lösung zur Inhalation

Nr. 802660, kiekis - 100 pak.
2019 m. balandžio 15 d. 2018 m. gegužės 3 d. Nr. V-536
UAB „Morfėjus“

Salofalk 4g/60ml Rectal suspension

Nr. 17B32, kiekis – 297 pak.

2019 m. vasario 1 d. 2018 m. gegužės 9 d. Nr. V-557
UAB „Amicus Pharma“ 

OPDIVO 10 mg/mL concentrate for solution for infusion

Nr. AAW8429, kiekis – 61 pak.
Nr. AAX2960, kiekis - 170 pak.

2018 m. rugpjūčio 31 d. - serijos Nr. AAW8429

2019 m. kovo 31 d. - serijos Nr. AAX2960
2018 m. birželio 22 d. Nr. V-723
UAB „Sicor Biotech“

Bimatoprost/Timolol Teva 0,3 mg/5 mg/ml acu pilieni, šķīdums / silmatilgad, lahus

Nr. 1804571, kiekis – 500 pak.
Nr. 1804591, kiekis – 2000 pak.

iki naujo 2018 m.  ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. liepos 11 d. Nr. (1.4)1A-807
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija 

Amiokordin 200 mg tabletid, serijos Nr. D64371, kiekis – 1000 pakuočių

Nr. D64371, kiekis – 1000 pak.

iki naujo 2018 m. ketvirto ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. liepos 12 d. Nr. (1.4)1A-813
UAB „Centralpharma Communications“  ADVATE 1500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Nr. LE01T517AS, kiekis – 70 pak.
iki naujo 2018 m. ketvirto ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. liepos 12 d. Nr. (1.4)1A-814
UAB „Centralpharma Communications“ Docetaxel Accord 20mg/1ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Nr. X00007, kiekis –652 pak.
iki naujo 2018 m. ketvirto ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. liepos 19 d. Nr. (1.4)1A-876
UAB „Sicor Biotech“ Metformin-ratiopharm 500 mg plėvele dengtos tabletės / apvalkotās tabletes / õhukese polümeerikattega tabletid

Nr. 0005784, kiekis – 4020 pak.
Nr. 0007288, kiekis – 6090 pak.
iki naujo 2018 m. ketvirto ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. liepos 24 d. Nr. (1.4)1A-906
UAB „PharmaSwiss“ Yellox 0,9 mg/ml oogdruppels, oplossing

Nr. 918, kiekis –10 000 pak.
2019 m. vasario 28 d. 2018 m. liepos 25 d. Nr. (1.4)1A-914
UAB „Amicus Pharma“ 

OPDIVO 10 mg/mL concentrate for solution for infusion

Nr. AAY1583, kiekis - 280 pak.

iki naujo 2018 m. ketvirto ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. rugpjūčio 2 d. Nr. (1.4)1A-958
EGIS Pharmaceuticals PLC atstovybė

Talliton 12,5 mg tabletta

Nr. U69N1217, kiekis – 1000 pak.

iki naujo 2018 m. ketvirto ketvirčio Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 2018 m. rugpjūčio 9 d. Nr. (1.4)1A-998


Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-09 15:23:16