Naudingos nuorodos
Naujienos
Dėl 2018 m. kovo 7 d. Europos Komisijos sprendimo
2018-03-21

2018 m. kovo 7 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos mikofenolato mofetilio ar mikofenolio rūgšties, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 107e straipsnį.

Dėl 2018 m. kovo 5 d. Europos Komisijos sprendimo
2018-03-21

2018 m. kovo 5 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos somatropino, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 107e straipsnį.

Tarnybos kokybės vadybos sistema atitinka standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus
2018-03-19

Šių metų sausio 18 d. Tarnyboje vyko auditas, kurio metu buvo vertinama Tarnyboje įdiegtos kokybės vadybos sistemos atitiktis atnaujinto standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimams.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2018-03-16

Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinio preparato Desloratadine Zentiva (desloratadinas) 0,5mg/ml geriamasis tirpalas Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekimą planuojama atnaujinti 2018 m. rugpjūčio mėn.

Konsoliduoti planiniai tikrinimai skatina teigiamus pokyčius sveikatos sistemoje (VASPVT)
2018-03-14

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) 2017 metais planine tvarka patikrino 29 asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir įvertino jų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktį teisės aktų reikalavimams. Nustatyta, kad tik viena įstaiga teikė paslaugas, nepažeisdama teisės aktų reikalavimų. Atlikti konsoliduoti patikrinimai atskleidė būtinybę įstaigoms tobulinti savo darbo procesus bei poreikį  keisti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus.

Vaistinių dėmesiui
2018-03-13

Atsižvelgdami į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktą informaciją, bei į tai, kad internete pateikiama daug tekstinių ir vaizdo patarimų, kaip namie pasidaryti žaislus (,,šlykštukai“, ,,glitėsiai“, ,,išmanusis plastilinas“ ir pan.) naudojant boratus ir kur nusipirkti boratų, informuojame, kad dinatrio tetraboratas, dinatrio oktaboratas ir kiti boratai 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančiame ir panaikinančiame direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, klasifikuojami kaip 1B kategorijos toksiškai veikiančios reprodukciją medžiagos, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 2 straipsnio  6 dalimi, yra nuodingosios medžiagos.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2018-03-09

Informuojame, kad nutraukiamas vaistinio preparato Zytiga (abirateronas) 250 mg tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. Šiuo metu išparduodami rinkoje esantys likučiai.

Dėl vaistinių preparatų Augmentin ir Varilrix tiekimo atnaujinimo
2018-03-08

Informuojame, kad atnaujintas vaistinių preparatų Augmentin (amoksicilinas / klavulano rūgštis) 400 mg/57 mg/5 ml milteliai geriamajai suspensijai ir Varilrix (gyvas susilpnintas Varicella zoster OKA padermės virusas) 10(3,3)PFU/dozėje milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Būkite budrūs įsigydami brangias medicinos priemones
2018-03-08

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad Lietuvos teisės aktai draudžia platinti medicinos priemones ne prekybos patalpose, negalima platinti medicinos priemonių pardavėjų organizuojamuose pristatymuose, renginiuose, kurie vyksta įvairiose kavinėse, mokyklų patalpose ir panašiose erdvėse.

Licencijos netenkama grubiai pažeidus pacientų teises
2018-03-08

Džiaugiamės turėdami puikių kvalifikuotų, pasiaukojančių, sąžiningų gydytojų, slaugytojų, akušerių ir kitų asmens sveikatos priežiūros specialistų. Visgi Akreditavimo tarnybai, vykdančiai asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimą ir licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą, kartkartėmis tenka susidurti ir su tokiais, kurie nedaro garbės medicinos darbuotojo vardui. Grubi praktikos klaida ar pacientų teisių pažeidimas, išimtiniais atvejais sąlygoja licencijų stabdymą ar net panaikinimą.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2018-03-07

Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl vaistinių preparatų Meropenem Kabi, Propofol Fresenius ir Etoposide Kabi tiekimo atnaujinimo
2018-03-07

Informuojame, kad atnaujintas vaistinių preparatų Meropenem Kabi (meropenemas) 1000 mg milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui, Propofol Fresenius (propofolis) 10 mg/ml injekcinė ar infuzinė emulsija 20 ml N5 ir  Etoposide Kabi 20 mg/ml koncentratas infuzinei dispersijai 10ml N1 tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Ar kreipiame dėmesį, kur ir kaip laikome vaistus?
2018-03-07

Vonios spintelėje. Miegamajame, komodoje prie lovos. Viename iš virtuvėje esančių stalčių. Dėžutėje ant lentynos. Tai – kelios dažniausios vietos, kur žmonės laiko vaistus. Tačiau vaistai – ne saldainiai, kad juos būtų galima laikyti bet kur, bet kaip, bet kokiomis sąlygomis. Ką vertėtų žinoti?

Dėl vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimo panaikinimo
2018-03-06
Informuojame, kad Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. kovo 6 d. įsakymu panaikinamas vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimas. Vaistinių preparatų sąrašą rasite čia.
Dėl vaistinio preparato Ibustar tiekimo atnaujinimo
2018-03-01
Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Ibustar 20 mg/ml geriamoji suspensija tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
Dėl vaistinių preparatų, kuriems jau gali būti taikoma „sunset clause“ sąlyga
2018-03-01

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, vadovaudamasi turimais rinkos stebėsenos duomenimis, sudarė Lietuvoje registruotų vaistinių preparatų sąrašą, kurie daugiau kaip trejus metus nebuvo tiekiami Lietuvos rinkai.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2018-02-28

Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinio preparato Azopt (brinzolamidas) 10 mg/ml akių lašai (suspensija)  Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekimą planuojama atnaujinti 2018 m. kovo mėn. pabaigoje.
Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinio preparato Cordarone (amjodarono hidrochloridas) 200 mg tabletės Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekimą planuojama atnaujinti 2018 m. kovo mėn. viduryje.
Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinių preparatų Capecitabine Norameda [Actabi] (kapecitabinas) 150 mg plėvele dengtos tabletės ir Capecitabine Norameda [Actabi] (kapecitabinas) 500 mg plėvele dengtos tabletės Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekimą planuojama atnaujinti iki 2018 m. balandžio 6 dienos.

Dėl 2018 m. vasario 19 d. Europos Komisijos sprendimo
2018-02-27

2018 m. vasario 19 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos paracetamolio, modifikuoto ir pailginto atpalaidavimo, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnį.

Sustabdomas vaistinio preparato registracijos pažymėjimo galiojimas
2018-02-26

Informuojame, kad, įgyvendinant Europos Komisijos 2018 m. vasario 19 d. sprendimą ,,Dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos ,,paracetamolis, modifikuoto ir pailginto atpalaidavimo“, rinkodaros leidimų, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnį“,  2018 m. vasario 26 d. Tarnybos viršininko įsakymu sustabdomas vaistinio preparato Doreta 75 mg/650 mg pailginto atpalaidavimo tabletės (veikliosios medžiagos – Tramadolio hidrochloridas/Paracetamolis, registruotojas – KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija, registracijos pažymėjimo Nr. LT/1/09/1638/022-028) registracijos pažymėjimo galiojimas.

Lietuvos šimtmetis iškilmingai paminėtas ir Moldovoje
2018-02-23

ES finansuojamo Dvynių programos projekto "Moldovos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros, kaip vaistų, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos reguliavimo agentūros, stiprinimas" komanda  2018 m.  vasario 20 d. dalyvavo iškilmingame Lietuvos valstybės atkūrimo Šimtmečio paminėjime Kišiniove, kurį organizavo LR Ambasada Moldovos Respublikoje.

<- Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14 Pirmyn ->