Naudingos nuorodos
Aktuali informacija gydymo įstaigoms bei jose dirbantiems slaugos specialistams (VASPVT)

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos primena, kad 2018 m. sausio 1 d. visos specialiosios praktikos slaugytojo licencijos (išskyrus suteikiančias teisę verstis akušerijos praktika, nes jos atitinka akušerijos praktikos licenciją), taps negaliojančiomis, o  slaugytojai, kurie ketina ir toliau verstis slaugos praktika ir kurie vis dar neturi galiojančios bendrosios slaugos praktikos licencijos,  privalo suskubti kreiptis dėl  bendrosios slaugos praktikos licencijos išdavimo.


Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai privalo užtikrinti, kad iki 2018 m. sausio 1 d. Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos ,,SVEIDRA“ Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo posistemėje ,,METAS“ būtų tinkamai sutvarkyti įrašai apie įstaigoje įdarbintus slaugos specialistus: slaugos specialisto įdarbinimo įrašas turi būti susietas su bendrosios slaugos praktikos licencija, o ne specialiosios praktikos slaugytojo licencija. Iškilus klausimams dėl tinkamo įrašų posistemėje „METAS“ tvarkymo prašome kreiptis į Informacinių technologijų skyriaus vedėją Liną Nausėdienę, tel. (8 5) 261 5177.