Naudingos nuorodos
Atnaujintas Tarnybos atitikties LST EN ISO 9001:2008 standartui sertifikatas

Tarnyboje š. m. sausio 25 d.  vyko kokybės vadybos sistemos pakartotinio sertifikavimo auditas, kurio metu buvo tikrinamas kokybės vadybos sistemos atitikimas LST EN ISO 9001:2008 reikalavimams.


Priežiūros auditą atlikę UAB "SERTIKA" auditoriai  Tarnybos kokybės vadybos sistemą įvertino teigiamai, neatitikčių nenustatė, pateikė keletą rekomendacijų kokybės vadybos sistemos gerinimui, bei išdavė LST EN ISO 9001:2008 atitikties sertifikatą.