Naudingos nuorodos
Dėl 2017 m. gegužės 8 d. Europos Komisijos sprendimo

2017 m. gegužės 8 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų Saroten ir kitų  susijusių pavadinimų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos amitriptilino, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 30 straipsnį.


Europos Komisija, siekdama panaikinti nacionaliniu lygmeniu patvirtintuose preparato informaciniuose dokumentuose esančius skirtumus, atsižvelgė į Europos vaistų agentūros siūlymą suderinti preparato charakteristikų santrauką, ženklinimą bei pakuotės lapelį visoje Europos Sąjungoje.
 
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba primena registruotojams vykdyti sprendime nurodytus įpareigojimus.
  
Sprendimo priedus žr. čia.