Naudingos nuorodos
Dėl 2017 m. lapkričio 10 d. Europos Komisijos sprendimo

2017 m. lapkričio 10 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos žmogaus VIII koaguliacijos faktoriaus, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnį.


Europos Komisija, atsižvelgusi į Europos vaistų agentūros nuomonę dėl galimos VIII faktorių neutralizuojančių antikūnų (inhibitorių) susidarymo rizikos, nusprendė, kad iš dalies pakeitus šių vaistinių preparatų informacinius dokumentus, jų naudos ir rizikos santykis išlieka teigiamas.
 
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba primena registruotojams vykdyti sprendime nurodytus įpareigojimus.
  
Sprendimo priedus žr. čia.