Naudingos nuorodos
Dėl 2018 m. birželio 21 d. Europos Komisijos sprendimo

2018 m. birželio 21 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra retinoidų (Acitretino, Adapaleno, Alitretinoino, Beksaroteno, Izotretinoino, Tretinoino ir Tazaroteno), registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnį.


Europos Komisija, atsižvelgusi į Europos vaistų agentūros nuomonę dėl galimos teratogeninio poveikio ir neurologinių bei psichikos sutrikimų rizikos, nusprendė, kad iš dalies pakeitus šių vaistinių preparatų informacinius dokumentus bei įvykdžius sprendimo IV priede numatytus įpareigojimus, jų naudos ir rizikos santykis išlieka teigiamas.
 
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba primena registruotojams vykdyti sprendime nurodytus įpareigojimus.
  
Sprendimo priedus žr. čia.