Naudingos nuorodos
Dėl 2018 m. liepos 17 d. Europos Komisijos sprendimo

2018 m. liepos 17 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų infuzinių tirpalų, kurių sudėtyje yra hidroksietilkrakmolo, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 107e straipsnį.


 

Europos Komisija, atsižvelgusi į Europos vaistų agentūros nuomonę dėl papildomų rizikos mažinimo priemonių poreikio, nusprendė, kad iš dalies pakeitus šių vaistinių preparatų informacinius dokumentus bei įvykdžius sprendimo IV priede numatytus įpareigojimus, jų naudos ir rizikos santykis išlieka teigiamas.
 
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba primena registruotojams vykdyti sprendime nurodytus įpareigojimus.
 
Sprendimo priedus žr. čia .