Naudingos nuorodos
Dėl 2018 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos sprendimo

2018 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų Scandonest ir kitų  susijusių pavadinimų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos mepivakaino, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 30 straipsnį.


Europos Komisija, siekdama panaikinti nacionaliniu lygmeniu patvirtintuose preparato informaciniuose dokumentuose esančius skirtumus, atsižvelgė į Europos vaistų agentūros siūlymą suderinti preparato charakteristikų santrauką, ženklinimą bei pakuotės lapelį visoje Europos Sąjungoje.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba primena registruotojams vykdyti sprendime nurodytus įpareigojimus.

Sprendimo priedus žr. čia .