Naudingos nuorodos
Dėl 2018 m. sausio 24 d. Europos Komisijos sprendimo

2018 m. sausio 24 d. Europos Komisija priėmė sprendimą C(2018) 218 final, kuriuos iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/911/EB, nustatantis  augalinių medžiagų, preparatų ir jų derinių, naudojamų tradiciniams augaliniams vaistams, sąrašą. Remiantis sprendimu, minėtas sąrašas papildomas Timsrų žole (Sideritis scardica Griseb.,herba).


Sprendimo priedus žr.čia.