Naudingos nuorodos
Dėl PAN-STREPTOMYCIN 1 g milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui kontraindikacijų

Informuojame, kad pasikeitė vaistinio preparato PAN-STREPTOMYCIN 1 g milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui registracijos pažymėjimo priedų saugumo informacija. 2017-02-06  buvo įteisintos papildomos vaistinio preparato kontraindikacijos.


PAN-STREPTOMYCIN negalima vartoti jei sergama miastenija.
  
Prašome sveikatos priežiūros specialistų atsižvelgti į pasikeitusią PAN-STREPTOMYCIN 1 g milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui saugumo informaciją.

  
Vaistinio preparato charakteristikų santrauką rasite čia.