Naudingos nuorodos
Dėl kanagliflozino saugumo

Europos vaistų agentūros (toliau – EVA)  Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas (toliau – PRAC) įvertino tebevykstančių klinikinių tyrimų CANVAS ir CANVAS-R duomenis. Tyrimų duomenimis, 2-ojo tipo cukriniu diabetu sergantiems pacientams, vartojantiems vaistinį preparatą kanaglifloziną, dažniau buvo atliekama apatinių galūnių (dažniausiai pėdos nykščio) amputacija, lyginant su pacientais, vartojusiais placebą.


Vertinant kitų tyrimų duomenis su tai pačiai vaistų klasei priklausančiais vaistiniais preparatais (dapagliflozinu ir empagliflozinu), minėtos rizikos nepastebėta. Kadangi iki šiol duomenų apie šiuos preparatus yra nedaug, šios rizikos atmesti negalima. Šiuo metu laukiama papildomų duomenų iš tebevykstančių tyrimų su kanagliflozinu, dapagliflozinu ir empagliflozinu.
  
PRAC, remdamasis turimais duomenimis, rekomenduoja į šių vaistinių preparatų informacinius dokumentus įtraukti įspėjimą dėl apatinių galūnių (dažniausiai pėdos nykščio) amputacijos rizikos. Į kanagliflozino informacinius dokumentus reikia įtraukti nedažnai pasireiškiantį nepageidaujamą poveikį – apatinių galūnių amputaciją. Gydytojai turėtų apsvarstyti, ar reikia nutraukti pacientui gydymą kanagliflozinu, jeigu atsiranda pėdos komplikacijos (tokios kaip infekcijos ar opos).
  
PRAC rekomendacija bus persiųsta EVA Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetui.
  
Daugiau informacijos žr. čia.