Naudingos nuorodos
Dėl registruotų vaistų tiekimo pakuotėmis, paženklintomis ne lietuvių kalba

Informuojame, kad 2017 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1274 patvirtintas Būtinų visuomenės sveikatai apsaugoti priemonių taikymo tiekiant registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis EEE (toliau – EEE) valstybės kalba lotyniškuoju raidynu asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir duomenų (informacijos) apie tokius vaistinius preparatus pateikimo VVKT tvarkos aprašas (Aprašą rasite čia). 


Aprašas nustato būtinas visuomenės sveikatai apsaugoti priemones, kurias turi taikyti juridiniai asmenys, tiekiantys vaistinius preparatus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kai registruoti vaistiniai preparatai tiekiami kitos EEE valstybės kalba lotyniškuoju raidynu paženklintomis pakuotėmis.
  
Vaistinio preparato registruotojai, bendradarbiaudami su didmeninio platinimo licencijos turėtoju, vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimo turėtojai kas mėnesį turi pateikti VVKT nustatytos formos Pranešimą apie vaistinius preparatus, tiekiamus  asmens sveikatos priežiūros įstaigoms vadovaujantis Farmacijos įstatymo 8 straipsnio 161 dalies nuostata (pranešimo formą rasite čia).
  
Šis pranešimas už ataskaitinį mėnesį turi būti teikiamas ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 d. el. paštu, adresu monitoringas@vvkt.lt arba per Tarnybos vaistinių preparatų informacinę sistemą.