Naudingos nuorodos
ES Dvynių projekto farmacijos, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos srityje priežiūros komitetas susirinko į šeštąjį posėdį

2018 m. liepos 19 d. įvyko šeštasis Europos Sąjungos finansuojamo Dvynių programos projekto „Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros, kaip vaistų, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos reguliavimo agentūros, stiprinimas“ priežiūros komiteto posėdis.


Posėdis vyko Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros patalpose. Jame dalyvavo projekto lyderiai iš Lietuvos ir Lenkijos, nuolatinė ES Dvynių patarėja Moldovos Respublikoje, atstovai iš Europos Sąjungos delegacijos, Moldovos Respublikos Sveikatos, darbo ir socialinės apsaugos ministerijos, Nacionalinio sveikatos draudimo fondo bei Centralizuoto pirkimų centro sveikatos sričiai specialistai, taip pat atstovai iš pačios Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros bei iš Lenkijos kompetentingų institucijų.

Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros generalinis direktorius Vladislav Zara pabrėžė, kad projekto rezultatai jau apčiuopiami. Vienas svarbiausių pasiekimų yra Europos direktorato vaistų kokybei ir sveikatos rūpybai (EDQM) patvirtinimas, kad agentūros Vaistų kokybės kontrolės laboratorija tinkamai įdiegė kokybės vadybos sistemą pagal standartą ISO/IEC 17025.

„Ir tai nėra vienintelis pasiekimas paskutiniuoju metu. Didelę pažangą padarė bei pastebimų rezultatų pasiekė ir agentūros Vaistų registracijos skyrius. Tai vaistinių preparatų registravimo, registracijos pažymėjimų atnaujinimo (perregistravimo), registracijos pažymėjimų sąlygų keitimo standartinės veiklos procedūrų įteisinimas bei įgyvendinimas. Klinikinių  tyrimų bei Farmakologinio budrumo skyrių standartinės veiklos procedūros bus patvirtintos artimiausiu metu“, - kalbėjo Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros generalinis direktorius V. Zara.

Lietuvos projekto lyderis, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos viršininkas Gintautas Barcys bei Lenkijos Vaistų, medicinos prietaisų ir biocidų agentūros prezidentas ir jaunesnysis projekto lyderis Grzegorz Cessak pažymėjo, kad Dvynių projektas yra sėkmingai įgyvendinamas, o pasiekimų tik daugėja. Projekto lyderiai taip pat akcentavo Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros ekspertų pastangas įgyvendinant numatytas projekto veiklas. „Nepaisant iššūkių, kurie kyla dėl plataus žinių sutelkimo bei temų sudėtingumo, kolegos iš Moldovos Respublikos nenuilstamai dirba, kad pasiektų numatytus tikslus“, - sakė Gr. Cessak.

G. Barcys pakartotinai pabrėžė, kad Moldovos Respublikai reikia patvirtinti naują Farmacijos įstatymą. Pastarojo projektas jau buvo pateiktas viešoms konsultacijoms. Lietuvos projekto lyderis taip pat priminė, kad įgyvendinant ES finansuojamo Dvynių projektą, buvo suorganizuotos kelios misijos, kurių metu ekspertai iš Lietuvos ir Lenkijos analizavo minėtą Farmacijos įstatymo projektą ir pateikė savo pastabas bei rekomendacijas.

Moldovos Respublikos projekto lyderis, Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros direktoriaus pavaduotojas Dumitru Saghin pažymėjo, kad sėkmingai yra įgyvendinamos visos numatytos projekto veiklos. Pastarųjų gausu farmakologinio budrumo, geros klinikinės praktikos, geros gamybos bei geros platinimo praktikų srityse.

Projekto lyderis taip pat akcentavo, kad Moldovos Respublika, kaip šalis naudos gavėja, prašo pratęsti Dvynių projektą trims papildomiems mėnesiams, nes kai kurių projekto veiklų įgyvendinimas buvo atidėtas dėl vyriausybės institucijų restruktūrizavimo bei kai kurių funkcijų perskirstymo kitoms institucijoms.  Šį prašymą išnagrinės Europos komisija.

Europos Sąjungos finansuojamas Dvynių programos projektas „Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros, kaip vaistų, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos reguliavimo agentūros, stiprinimas“ pradėtas įgyvendinti 2017 m. sausį. Dvejų metų trukmės projekto vertė – 1 100 000 eurų.