Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Svetainės struktūra
 • Elektroniniai biuleteniai
 • Pharmacon
  Farmakologinis budrumas
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Į pradžią
 • Struktūra ir kontaktai
 • Vadovas
  Kontaktai
  Komisijos ir darbo grupės
  Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai
  Planuojami susitikimai
  Informacija apie tarnybos administracijos struktūrą
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų sąrašas
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinės informacijos paieška
 • Veiklos sritys
 • KOrupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Darbo reglamentas
  Vidaus tvarkos taisyklės
  Kokybės ir informacijos saugumo politika
  Ataskaitos
  Einamųjų metų užduotys
  Siūlome darbą
  Mokslinės ekspertizės
  Asmens duomenų apsauga
 • Paslaugos
 • Vaistų registracija
 • Paieška vaistų registre
  Bendra informacija pareiškėjams
  Registracija
  Registracijos pažymėjimo priedai
  Reglamentiniai ir nereglamentiniai keitimai
  Lygiagretus importas
  Valstybės rinkliava
  Vaistų registracijos taryba
  e.bylos
 • Klinikiniai tyrimai
 • Metinės suvestinės
  Klinikinių tyrimų taryba
  Leidimai atlikti tyrimus
  Informacija apie vykstančius tyrimus
  Leidimai GKP mokymams
  GKP inspekcijos
  Tyrėjų veiklos apribojimai
  Valstybės rinkliava
 • Farmakologinis budrumas
 • Rinkodaros teisės turėtojams
  Laiškai gydytojams
  Papildoma vaistinių preparatų stebėsena
  NRV ataskaitos
 • Vaistų reklamos kontrolė
 • Leidiniai
  Interneto svetainės
  Pažeidimai
  Renginių rėmimas
  Rekomendacijos
 • Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolė
 • Sąrašai
  Importas ir eksportas
  Tiekimo ir įsigijimo taisyklės
  Suvartojimo ataskaitos
 • Farmacinė licencijuojama veikla
 • Licencijos veiklai su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis
  Paraiškų, pranešimų ir prašymų formos
  Išduotos licencijos
  Klausimai ir atsakymai
  Viršininko įsakymai dėl licencijų
  Statistika
  Sąrašai
  Informacija specialistams
  Nuotolinio platinimo vaistinės
  El. paslaugos (VAPRIS)
 • Farmacinės veiklos kontrolė
 • Gera gamybos praktika (GGP) ir Gera platinimo praktika (GPP)
  Gera vaistinių praktika (GVP)
  Įtariami vaistinių preparatų kokybės defektai
  Skubūs pranešimai apie kokybės defektus
  Iš rinkos atšaukti farmacijos produktai
  Planai
  Patikrinimų klausimynai
  Vaistų pakuočių apsaugos priemonės
 • Informacija ASPĮ
 • Dėl vaistų reklamuotojų vizitų
  Informacija apie VVKT patikrinimus
  Aktuali informacija
 • Farmakopėja
 • Standartinių terminų sąrašai
  Europos farmakopėjos monografijų tinkamumo pažymėjimai
  Nauja Europos farmakopėjos pataisyta monografija
  Farmacinių formų apibrėžimai
  Farmakopėjos komisija
  Darbo grupė standartiniams terminams ir terminų straipsniams rengti
  Oficialios kontrolės institucijos serijos išleidimas (OCABR)
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Naujienų prenumerata
 • VVKT darbuotojams
 • APKLAUSOS
 • Naujienos
  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2018-07-20

  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl Xofigo saugumo
  2018-07-18

  Europos vaistų agentūros (toliau – EVA) farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas (toliau – PRAC) rekomendavo apriboti vaistinio preparato  Xofigo (radžio 223 dichloridas) vartojimą pacientams, kuriems metastazavusiam (išplitusiam į kaulus) prostatos vėžiui gydyti anksčiau buvo taikomas gydymas du kartus arba kurių negalima gydyti kitais gydymo būdais.

  Dėl vaistinio preparato Aromasin tiekimo atnaujinimo
  2018-07-18
  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato AROMASIN (eksemestanas) 25 mg dengtos tabletės  tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
  Ką daryti, jei įsigijote vaistą, kurio sudėtyje yra nekokybiško valsartano? (SAM)
  2018-07-17

  Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia pacientų, vartojančius vaistus su veikliąją medžiaga valsartanas, dėmesį. Dalis pacientų įsigijo vaistus, kurie šiuo metu jau yra atšaukti iš rinkos ir kitą kartą apsilankius vaistinėje bus pasiūlytas kito gamintojo vaistas su ta pačia veikliąją medžiaga.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2018-07-16

  Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinių preparatų BICALUTAMIDE GRINDEKS (bikalutamidas) 50 mg plėvele dengtos tabletės, Carboplatin Accord (karboplatina) 10 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekimą planuojama atnaujinti 2018-07-20.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2018-07-12

  Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinio preparato Osagrand (ibandrono rūgštis) 3 mg injekcinis tirpalas tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekimą planuojama atnaujinti 2018 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje.

  Dėl vaistinio preparato Ultravist tiekimo atnaujinimo
  2018-07-10

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Ultravist (jopromidas) 623mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas 100 ml,  N10  tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Vaistinių preparatų informacinės sistemos veikimas atstatytas
  2018-07-10

  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informuoja, kad šiuo metu Vaistinių preparatų informacinės sistemos „VAPRIS“ (toliau – VAPRIS) bei vaistinių preparatų  paieškos veikimas atstatytas ir galima naudotis elektroninėmis VAPRIS paslaugomis,  bet galimi minėtų sistemų trumpalaikiai veikimo sutrikimai.

  Europos Sąjungoje atšaukiami kai kurie vaistai, kurių sudėtyje yra valsartano
  2018-07-10

  Europos vaistų agentūra (EVA) peržiūri vaistus, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos valsartano, kurį tiekia kompanija Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, esanti Linhai, Kinijoje.

  Dėl vaistinio preparato WOBE-MUGOS E tiekimo atnaujinimo
  2018-07-09

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato WOBE-MUGOS E (papainas + tripsinas + chimotripsinas) 270F.I.P. + 29µkat + 200µkat skrandyje neirios tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinio preparato tiekimo atnaujinimo
  2018-07-05

  Informuojame, kad liepos mėnesio pabaigoje planuojamas atnaujinti vaistinio preparato Detrusitol SR 4mg pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės, N28, tiekimas Lietuvos rinkai.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2018-07-05

  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinių preparatų, kurių veiklioji medžiaga valsartanas, atšaukimo iš rinkos
  2018-07-04

  2018 m. liepos 4 d. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  (toliau – Tarnyba) viršininko įsakymu Nr. (1.4)1A-775 vaistinių preparatų registruotojai, jų atstovai Lietuvoje, lygiagretaus importo leidimo turėtojai, didmeninio platinimo ir vaistinės veiklos licencijos turėtojai įpareigoti nutraukti tiekimą rinkai ir nedelsiant atšaukti vaistinius preparatus, kurių veiklioji medžiaga valsartanas yra pagaminta gamybos vietoje Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd (BS 1) Chuannan Site, RC -317016  CHUANNAN, DUQIAO, LINHAI, ZHEJIANG PROVINCE, Kinija, ir kurio CEP R1-CEP 2010-072-Rev 00 turėtojas yra Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd  Xunquiao, RC -317024  LINHAI CITY, ZHEJIANG PROVINCE, Kinija, nes veikliojoje medžiagoje nustatyta priemaiša N-Nitrosodimetylaminas  yra kancerogeniška žmonėms.

  Lietuva dėl BREXIT iš Jungtinės Karalystės ketina perimti apie 70 procedūrų
  2018-07-04

  Jungtinė Karalystė (JK) 2017 m. kovo 29  d. pateikė pranešimą apie savo ketinimą pasitraukti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos (ES) sutarties 50 straipsnį. Nuo 2019 m. kovo 30 d. ji taps „trečiąja šalimi“ t. y. nebebus EEE valstybė. Remiantis 2001/83/EK Direktyva referencine šalimi gali būti tik ES valstybė, todėl likusios ES šalys turės perimti referencinės šalies (RMS) vaidmenį Savitarpio pripažinimo ir decentralizuotose procedūrose, kuriose JK buvo referencine šalimi.

  Dėl bakterijų lizatų saugumo
  2018-07-04

  Europos vaistų agentūra (toliau – EVA) pradėjo vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra bakterijų lizato, naudojamų infekcinių kvėpavimo takų ligų gydymui ir profilaktikai, pakartotinį naudos ir rizikos santykio vertinimą.

  Dėl hidroksietilkrakmolo saugumo
  2018-07-04

  Savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūrų koordinavimo darbo grupė CMD(h) nusprendė, kad hidroksietilkrakmolo (HES) infuziniai tirpalai turi likti rinkoje su sąlyga, kad bus įgyvendintos papildomos rizikos mažinimo priemonės pacientams apsaugoti.

  Dėl vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimo panaikinimo
  2018-07-03

  Informuojame, kad Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. liepos 3 d. įsakymu panaikinamas vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimas. Vaistinių preparatų sąrašą rasite čia.

  Dėl vaistinio preparato tiekimo atnaujinimo
  2018-07-03

  Informuojame, kad yra atnaujinamas vaistinio preparato Accuzide 20/12,5mg plėvele dengtos tabletės tiekimas Lietuvos rinkai.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2018-07-03

  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. 

  Dėl vaistinio preparato pavadinimo derinimo
  2018-07-02

  Valstybinė vaistų konrtolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) informuoja, kad nuo 2018 m. liepos 1 d. Tarnybos svetainėje galite užpildyti specialią formą, skirtą vaistinio preparato pavadinimo derinimui ir pateikti ją elektroniniu paštu pavadinimai@vvkt.lt 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 Pirmyn -> 
  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba