Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Svetainės struktūra
 • Elektroniniai biuleteniai
 • Pharmacon
  Farmakologinis budrumas
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Į pradžią
 • Struktūra ir kontaktai
 • Vadovas
  Kontaktai
  Komisijos ir darbo grupės
  Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų sąrašas
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinės informacijos paieška
 • Veikla
 • Nuostatai
  Darbo reglamentas
  Vidaus tvarkos taisyklės
  Korupcijos prevencija
  Kokybės ir informacijos saugumo politika
  Ataskaitos
  Planavimo dokumentai
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Vadovų darbotvarkės
  Einamųjų metų užduotys
  Skatinimas
  Siūlome darbą
  Mokslinės ekspertizės
 • Paslaugos
 • Vaistų registracija
 • Paieška vaistų registre
  Bendra informacija pareiškėjams
  Registracija
  Registracijos pažymėjimo priedai
  Reglamentiniai ir nereglamentiniai keitimai
  Lygiagretus importas
  Valstybės rinkliava
  Vaistų registracijos taryba
  e.bylos
 • Klinikiniai tyrimai
 • Metinės suvestinės
  Klinikinių tyrimų taryba
  Leidimai atlikti tyrimus
  Informacija apie vykstančius tyrimus
  Leidimai GKP mokymams
  GKP inspekcijos
  Tyrėjų veiklos apribojimai
  Valstybės rinkliava
 • Farmakologinis budrumas
 • Rinkodaros teisės turėtojams
  Laiškai gydytojams
  Papildoma vaistinių preparatų stebėsena
  NRV ataskaitos
 • Vaistų reklamos kontrolė
 • Leidiniai
  Interneto svetainės
  Pažeidimai
  Renginių rėmimas
 • Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolė
 • Sąrašai
  Importas ir eksportas
  Tiekimo ir įsigijimo taisyklės
  Suvartojimo ataskaitos
 • Farmacinė licencijuojama veikla
 • Licencijos veiklai su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis
  Paraiškų, pranešimų ir prašymų formos
  Išduotos licencijos
  Klausimai ir atsakymai
  Viršininko įsakymai dėl licencijų
  Statistika
  Sąrašai
  Informacija specialistams
  Nuotolinio platinimo vaistinės
  El. paslaugos (VAPRIS)
 • Farmacinės veiklos kontrolė
 • Gera gamybos praktika (GGP) ir Gera platinimo praktika (GPP)
  Gera vaistinių praktika (GVP)
  Įtariami vaistinių preparatų kokybės defektai
  Skubūs pranešimai apie kokybės defektus
  Iš rinkos atšaukti farmacijos produktai
  Planai
  Patikrinimų klausimynai
 • Informacija ASPĮ
 • Dėl vaistų reklamuotojų vizitų
  Informacija apie VVKT patikrinimus
  Aktuali informacija
 • Farmakopėja
 • Standartinių terminų sąrašai
  Europos farmakopėjos monografijų tinkamumo pažymėjimai
  Nauja Europos farmakopėjos pataisyta monografija
  Farmacinių formų apibrėžimai
  Farmakopėjos komisija
  Darbo grupė standartiniams terminams ir terminų straipsniams rengti
  Oficialios kontrolės institucijos serijos išleidimas (OCABR)
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Naujienų prenumerata
 • VVKT darbuotojams
 • APKLAUSOS
 • Naujienos
  Dėl 2017 m. kovo 17 d. Europos Komisijos sprendimo
  2017-03-23

  2017 m. kovo 17 d. Europos Komisija priėmė sprendimą C(2017)1932 final dėl 2013 m. rugsėjo 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2013)5970 final dėl žmonėms skirtų vaistų „Intraveniniai vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra geležies“ registracijos  pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnį klaidų ištaisymo.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2017-03-21
  Informuojame, kad 2017/2018 metų sezonui vaistinis preparatas Fluarix (A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 panaši padermė (A/Christchurch/16/2010, NIB-74xp) + A/Hong Kong/4801/2014(H3N2) - panaši padermė(A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B) +B/Brisbane/60/2008 - panaši padermė (B/Brisbane/60/2008, laukinio tipo)) 15µg HA+15µg HA+15µg HA/0,5ml injekcinė suspensija užpildytame švirkšte Lietuvos Respublikos rinkai nebus tiekiamas.
  Medikų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra – nemokama paslauga (VASPVT)
  2017-03-21

  Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atkreipia gydytojų, slaugytojų ir akušerių, teikiančių dokumentus licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrai, kitaip tariant pratęsiant jau turimą licenciją, dėmesį į tai, kad licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra yra nemokama paslauga ir nereikia mokėti valstybės rinkliavos mokesčio.

  Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas
  2017-03-20

  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) ir Europos socialinio fondo agentūra 2017 m. kovo 20 d. pasirašė projekto „Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ (projekto kodas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0008) finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, projektui įgyvendinti numatyta skirti 497,499,97 Eur., projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017 m. kovo mėn. – 2019 m. kovo mėn. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.1-ESFA-V-912 priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“.

  Dėl vaistinių preparatų Duac, Flixotide Diskus ir Volibris tiekimo atnaujinimo
  2017-03-17

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinių preparatų Duac (klindamicinas+benzoilo peroksidas) 10mg+30mg/g gelis,  Flixotide Diskus (flutikazonas) 500µg/dozėje dozuoti įkvepiamieji milteliai ir Volibris (ambrisentanas) 5mg plėvele dengtos tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinio preparato Nevanac tiekimo atnaujinimo
  2017-03-16
  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Nevanac (nepafenakas) 1mg/ml akių lašai (suspensija) tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
  Vaistininkų ir vaistinikų padėjėjų (farmakotechnikų) dėmesiui!
  2017-03-15

  Atsižvelgiant į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) klientų apklausoje pateiktas pastabas, buvo parengti „Prašymo suteikti numerį sveikatos specialisto spaudui“, „Paraiškos vaistininko praktikos licencijai gauti“, „Pranešimo apie vaistininko profesinės kvalifikacijos kėlimą ir vertimąsi vaistininko praktika“, „Prašymo įrašyti į vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą“, „Pranešimo apie vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos kėlimą ir vertimąsi vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) praktika“, „Prašymo pakeisti sveikatos priežiūros specialisto spaudo rekvizitus (rekomendacinė forma)“, „Prašymo patikslinti vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašo duomenis“ ir „Paraiškos patikslinti vaistininko praktikos licenciją“ pildymo pavyzdžiai. Juos galite rasti Tarnybos internetiniame puslapyje, o atvykus į Tarnybą, dokumentų priėmimo kabinete.

  Lygiagretaus importo leidimų turėtojų dėmesiui!
  2017-03-15

  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) kviečia naudotis lygiagretaus importo leidimo paraiškų elektroninėmis paslaugomis. Elektroninių valdžios vartų portale www.epaslaugos.lt turėsite galimybę teikti paraiškas registruoti lygiagrečiai importuojamus vaistinius preparatus, pakeisti, papildyti lygiagretaus importo leidimo sąlygas, pateikti prašymą sustabdyti arba panaikinti lygiagretaus importo leidimo galiojimą.

  Dėl gadolinio turinčių kontrastinių medžiagų saugumo
  2017-03-14

  Europos vaistų agentūros (toliau – EVA) farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas (toliau – PRAC), įvertinęs turimus duomenis dėl gadolinio kaupimosi  smegenyse rizikos, rekomenduoja sustabdyti keturių linijinės struktūros kontrastinių medžiagų, kurių sudėtyje yra gadolinio, registracijos pažymėjimo galiojimą.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2017-03-14

  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Vaistų platinimo įmonių dėmesiui!
  2017-03-14

  Norime informuoti, kad vaistų rinkoje atsirado įmonė Genus Pharma s.r.o. (Slovak Republic), kuri deklaruoja neva turinti Slovakijos Valstybinio vaistų kontrolės instituto išduotą GPP sertifikatą (GDP certificate). Slovakijos Valstybinis vaistų kontrolės institutas informavo, kad šiai įmonei nebuvo išduota vaistų platinimo licencija, įmonė niekada nebuvo inspektuojama dėl atitikimo gerai platinimo praktikai.

  Dėl 2017 m. kovo 9 d. Europos Komisijos sprendimo
  2017-03-14

  2016 m. rugsėjo 22 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų Lovenox ir kitų  susijusių pavadinimų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos enoksaparino, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 30 straipsnį.

  Pradėtas įgyvendinti ES Dvynių projektas Moldovoje vaistų, medicinos prietaisų ir farmacijos srityje
  2017-03-14

  2017 m. kovo 9 d. Kišiniove (Moldovos Respublika) įvyko oficialus Europos Sąjungos finansuojamo Dvynių programos projekto „Moldovos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros, kaip vaistų, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos reguliavimo agentūros, stiprinimas” atidarymo renginys“.

  Įstaigų, išduodančių medicininius pažymėjimus, įrodančius, kad sveikatos priežiūros specialistas gali verstis atitinkama praktika, dėmesiui (VASPVT)
  2017-03-10

  Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kaip medicinos, slaugos ir akušerijos praktikos licencijas išduodanti ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą vykdanti institucija, kuriai gydytojai, slaugytojai ir akušeriai, be kitų dokumentų, reikiamų licencijai gauti ar licencijuojamos veiklos sąlygų laikymuisi patvirtinti, privalo pateikti ir ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius išduotą medicininį pažymėjimą, atkreipia Jūsų dėmesį į teisės aktais apibrėžtus reikalavimus, kuriuos turi atitikti šis dokumentas.

  Dėl vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimo panaikinimo
  2017-03-09
  Informuojame, kad Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2017 m. kovo 9 d. įsakymu panaikinamas vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimas. Vaistinių preparatų sąrašą rasite čia.
  Dėl vaistinio preparato Ultravist tiekimo atnaujinimo
  2017-03-07

  Informuojame, kad nuo 2017 m. kovo 6 d. atnaujintas vaistinio preparato Ultravist (jopromidas) 769mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas, 200 ml N10 tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2017-03-07

  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Pokyčiai medicinos priemonių naudojimo srityje (VASPVT )
  2017-03-02

  Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad nuo š. m. vasario 1 d. įsigaliojo Sveikatos apsaugos ministro įsakymas, kuriuo keičiamas medicinos priemonių (prietaisų) (toliau – medicinos priemonė) naudojimo tvarkos aprašas. Šis įsakymas po nustatyto pereinamojo laikotarpio įpareigoja visas asmens sveikatos priežiūros įstaigas naudoti tik saugos techninių reglamentų reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Todėl Akreditavimo tarnyba kviečia asmens sveikatos priežiūros įstaigas tinkamai pasirengti šio įstatymo vykdymui. Šiuo metu Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose naudojama daugiau kaip 10 000 įvairių medicinos priemonių, nepaženklintų CE ženklu.

  2016 m. stebimas vaistinių preparatų kainų indekso sumažėjimas
  2017-02-27

  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016 metų pradžioje atnaujino tiriamų 800 populiariausių parduodamų vaistinių preparatų sąrašą, su sąrašu susipažinti galite čia

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2017-02-24
  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pirmyn -> 
  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba