Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Svetainės struktūra
 • Elektroniniai biuleteniai
 • Pharmacon
  Farmakologinis budrumas
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Į pradžią
 • Struktūra ir kontaktai
 • Vadovas
  Kontaktai
  Komisijos ir darbo grupės
  Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų sąrašas
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinės informacijos paieška
 • Veikla
 • Nuostatai
  Darbo reglamentas
  Vidaus tvarkos taisyklės
  Korupcijos prevencija
  Kokybės ir informacijos saugumo politika
  Ataskaitos
  Planavimo dokumentai
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Vadovų darbotvarkės
  Einamųjų metų užduotys
  Skatinimas
  Siūlome darbą
  Mokslinės ekspertizės
 • Paslaugos
 • Vaistų registracija
 • Paieška vaistų registre
  Bendra informacija pareiškėjams
  Registracija
  Registracijos pažymėjimo priedai
  Reglamentiniai ir nereglamentiniai keitimai
  Lygiagretus importas
  Valstybės rinkliava
  Vaistų registracijos taryba
  e.bylos
 • Klinikiniai tyrimai
 • Metinės suvestinės
  Klinikinių tyrimų taryba
  Leidimai atlikti tyrimus
  Informacija apie vykstančius tyrimus
  Leidimai GKP mokymams
  GKP inspekcijos
  Tyrėjų veiklos apribojimai
  Valstybės rinkliava
 • Farmakologinis budrumas
 • Rinkodaros teisės turėtojams
  Laiškai gydytojams
  Papildoma vaistinių preparatų stebėsena
  NRV ataskaitos
 • Vaistų reklamos kontrolė
 • Leidiniai
  Interneto svetainės
  Pažeidimai
  Renginių rėmimas
 • Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolė
 • Sąrašai
  Importas ir eksportas
  Tiekimo ir įsigijimo taisyklės
  Suvartojimo ataskaitos
 • Farmacinė licencijuojama veikla
 • Licencijos veiklai su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis
  Paraiškų, pranešimų ir prašymų formos
  Išduotos licencijos
  Klausimai ir atsakymai
  Viršininko įsakymai dėl licencijų
  Statistika
  Sąrašai
  Informacija specialistams
  Nuotolinio platinimo vaistinės
  El. paslaugos (VAPRIS)
 • Farmacinės veiklos kontrolė
 • Gera gamybos praktika (GGP) ir Gera platinimo praktika (GPP)
  Gera vaistinių praktika (GVP)
  Įtariami vaistinių preparatų kokybės defektai
  Skubūs pranešimai apie kokybės defektus
  Iš rinkos atšaukti farmacijos produktai
  Planai
  Patikrinimų klausimynai
 • Informacija ASPĮ
 • Dėl vaistų reklamuotojų vizitų
  Informacija apie VVKT patikrinimus
  Aktuali informacija
 • Farmakopėja
 • Standartinių terminų sąrašai
  Europos farmakopėjos monografijų tinkamumo pažymėjimai
  Nauja Europos farmakopėjos pataisyta monografija
  Farmacinių formų apibrėžimai
  Farmakopėjos komisija
  Darbo grupė standartiniams terminams ir terminų straipsniams rengti
  Oficialios kontrolės institucijos serijos išleidimas (OCABR)
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Naujienų prenumerata
 • VVKT darbuotojams
 • APKLAUSOS
 • Naujienos
  Dėl kanagliflozino saugumo
  2017-02-21

  Europos vaistų agentūros (toliau – EVA)  Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas (toliau – PRAC) įvertino tebevykstančių klinikinių tyrimų CANVAS ir CANVAS-R duomenis. Tyrimų duomenimis, 2-ojo tipo cukriniu diabetu sergantiems pacientams, vartojantiems vaistinį preparatą kanaglifloziną, dažniau buvo atliekama apatinių galūnių (dažniausiai pėdos nykščio) amputacija, lyginant su pacientais, vartojusiais placebą.

  Dėl chinolonų ir fluorochinolonų saugumo
  2017-02-20

  Europos vaistų agentūra (toliau – EVA) pradėjo antibiotikams priklausančių chinolonų ir fluorochinolonų (įkvepiamų ir sukeliančių sisteminį poveikį) pakartotinę peržiūrą dėl sunkaus nepageidaujamo poveikio, dažniausiai pažeidžiančio skeleto-raumenų ir nervų sistemą. Atkreipiame dėmesį, kad minėti vaistiniai preparatai vartojami kur kas lengvesnėms infekcijoms gydyti nei šių vaistų sukeliamas nepageidaujamas poveikis.

  Dėl vaistinių preparatų Duac, Zinnat ir Azarga tiekimo atnaujinimo
  2017-02-17
  Informuojame, kad atnaujintas vaistinių preparatų Duac (klindamicinas+benzoilo peroksidas) 10mg+50mg/g gelis, Zinnat (cefuroksimas) 125mg/5ml granulės geriamajai suspensijai ir Azarga (brinzolamidas+timololis) 10mg+5mg/ml akių lašai (suspensija) tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2017-02-17
  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
  Dėl vaistinio preparato Kalio chloridas GSK tiekimo atnaujinimo
  2017-02-17

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Kalio chloridas GSK (kalio chloridas) 750mg pailginto atpalaidavimo tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinio preparato DuoTrav tiekimo atnaujinimo
  2017-02-15
  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato DuoTrav (travoprostas+timololis) 40µg+5mg/ml akių lašai (tirpalas) tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
  Dėl vaistinio preparato Ursofalk tiekimo atnaujinimo
  2017-02-15
  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Ursofalk (ursodeoksicholio rūgštis) 250mg/5ml geriamoji suspensija tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
  Konsoliduotos planinės kontrolės ligoninėse atskleidė pokyčių būtinybę (VASPVT)
  2017-02-15

  Jau antrus metus Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) vykdo konsoliduotus planinius patikrinimus. 2016 m. buvo pasirinktos rizikingiausios ir ypatingai jautrios pacientų saugai sritys: buvo įvertintos 26 sveikatos priežiūros įstaigų antrinio lygio stacionarinės akušerijos, suaugusiųjų chirurgijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugos bei jų atitiktis teisės aktų reikalavimams. Nustatyti pažeidimai atskleidė tiek lokalių, tiek sisteminių pokyčių būtinybę.

  Naudinga informacija slaugos specialistams
  2017-02-10

  Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) duomenimis, šiuo metu dar apie 3 tūkstančius specialiosios praktikos slaugytojų neturi galiojančios bendrosios slaugos ar akušerijos praktikos licencijos. Ką slaugytojai ir akušeriai turėtų suskubti padaryti  šiais metais? Kaip palengvinti kasdienes paslaugas ir ar galima licenciją užsisakyti internete? Į šiuos ir kitus aktualius klausimus atsakome plačiau.

  Akreditavimo tarnyba kviečia naudotis elektroninėmis paslaugomis
  2017-02-10

  Lietuvoje įsitvirtinančios elektroninės paslaugos prisideda ne tik prie valstybės gerovės kūrimo, bet ir sudaro sąlygas mums visiems kasdienius reikalus tvarkytis daug paprasčiau. Akreditavimo tarnyba kviečia aktyviai naudotis sukurtomis elektroninėmis paslaugomis ir pateikti paraiškas spaudo suteikimui, licencijos išdavimui (deklaracijos ir prašymo pagrindu), licencijos priežiūrai, popierinės licencijos dublikato išdavimui, licencijos patikslinimui ar galiojimo sustabdymo atnaujinimui.

  Didmeninio platinimo licencijų turėtojų dėmesiui
  2017-02-10

  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) 2012 – 2015 m. įgyvendino projektą „Licencijų farmacinei veiklai išdavimo ir vaistinių preparatų informacijos teikimo viešosios elektroninės paslaugos“ (pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V „Elektroninės sveikatos paslaugos“).

  Gamybos licencijų turėtojų dėmesiui
  2017-02-10

  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) 2012 – 2015 m. įgyvendino projektą „Licencijų farmacinei veiklai išdavimo ir vaistinių preparatų informacijos teikimo viešosios elektroninės paslaugos“ (pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V „Elektroninės sveikatos paslaugos“).

  Kviečiame naudotis VVKT teikiamomis elektroninėmis paslaugomis
  2017-02-10

  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) 2012 – 2015 m. įgyvendino projektą „Licencijų farmacinei veiklai išdavimo ir vaistinių preparatų informacijos teikimo viešosios elektroninės paslaugos“ (pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V „Elektroninės sveikatos paslaugos“).

  Dėl TRI - REGOL dengtos tabletės kontraindikacijų
  2017-02-08

  Informuojame, kad pasikeitė vaistinio preparato TRI - REGOL dengtos tabletės registracijos pažymėjimo priedų saugumo informacija. 2017-02-06  buvo įteisintos papildomos vaistinio preparato kontraindikacijos.

  Dėl PAN-STREPTOMYCIN 1 g milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui kontraindikacijų
  2017-02-08

  Informuojame, kad pasikeitė vaistinio preparato PAN-STREPTOMYCIN 1 g milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui registracijos pažymėjimo priedų saugumo informacija. 2017-02-06  buvo įteisintos papildomos vaistinio preparato kontraindikacijos.

  Dėl Hexoral 1 mg/ml gargalas ar burnos ploviklis kontraindikacijų
  2017-02-08

  Informuojame, kad pasikeitė vaistinio preparato Hexoral 1 mg/ml gargalas ar burnos ploviklis registracijos pažymėjimo priedų saugumo informacija. 2017-02-06 buvo įteisintos papildomos vaistinio preparato kontraindikacijos.

  Atnaujintas Tarnybos atitikties LST EN ISO 9001:2008 standartui sertifikatas
  2017-02-08

  Tarnyboje š. m. sausio 25 d.  vyko kokybės vadybos sistemos pakartotinio sertifikavimo auditas, kurio metu buvo tikrinamas kokybės vadybos sistemos atitikimas LST EN ISO 9001:2008 reikalavimams.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2017-02-06

  Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinių preparatų Gabapentin Takeda [gabapentin Nycomed] (gabapentinas) 100mg kietosios kapsulės ir Gabapentin Takeda [gabapentin Nycomed] (gabapentinas) 400mg kietosios kapsulės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekimą planuojama atnaujinti 2017 m. vasario mėn.

  Didmeninio platinimo licencijų turėtojų dėmesiui
  2017-02-03

  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) 2012 – 2015 m. įgyvendino projektą „Licencijų farmacinei veiklai išdavimo ir vaistinių preparatų informacijos teikimo viešosios elektroninės paslaugos“ (pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V „Elektroninės sveikatos paslaugos“).

  Vaistinės veiklos licencijų turėtojų dėmesiui
  2017-02-03

  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) 2012 – 2015 m. įgyvendino projektą „Licencijų farmacinei veiklai išdavimo ir vaistinių preparatų informacijos teikimo viešosios elektroninės paslaugos“ (pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V „Elektroninės sveikatos paslaugos“).

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pirmyn -> 
  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba