Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Svetainės struktūra
 • Elektroniniai biuleteniai
 • Pharmacon
  Farmakologinis budrumas
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Į pradžią
 • Struktūra ir kontaktai
 • Vadovas
  Kontaktai
  Komisijos ir darbo grupės
  Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai
  Planuojami susitikimai
  Informacija apie tarnybos administracijos struktūrą
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų sąrašas
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinės informacijos paieška
 • Veiklos sritys
 • KOrupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Darbo reglamentas
  Vidaus tvarkos taisyklės
  Kokybės ir informacijos saugumo politika
  Ataskaitos
  Einamųjų metų užduotys
  Siūlome darbą
  Mokslinės ekspertizės
  Asmens duomenų apsauga
 • Paslaugos
 • Vaistų registracija
 • Paieška vaistų registre
  Bendra informacija pareiškėjams
  Registracija
  Registracijos pažymėjimo priedai
  Reglamentiniai ir nereglamentiniai keitimai
  Lygiagretus importas
  Valstybės rinkliava
  Vaistų registracijos taryba
  e.bylos
 • Klinikiniai tyrimai
 • Metinės suvestinės
  Klinikinių tyrimų taryba
  Leidimai atlikti tyrimus
  Informacija apie vykstančius tyrimus
  Leidimai GKP mokymams
  GKP inspekcijos
  Tyrėjų veiklos apribojimai
  Valstybės rinkliava
 • Farmakologinis budrumas
 • Rinkodaros teisės turėtojams
  Laiškai gydytojams
  Papildoma vaistinių preparatų stebėsena
  NRV ataskaitos
 • Vaistų reklamos kontrolė
 • Leidiniai
  Interneto svetainės
  Pažeidimai
  Renginių rėmimas
  Rekomendacijos
 • Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolė
 • Sąrašai
  Importas ir eksportas
  Tiekimo ir įsigijimo taisyklės
  Suvartojimo ataskaitos
 • Farmacinė licencijuojama veikla
 • Licencijos veiklai su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis
  Paraiškų, pranešimų ir prašymų formos
  Išduotos licencijos
  Klausimai ir atsakymai
  Viršininko įsakymai dėl licencijų
  Statistika
  Sąrašai
  Informacija specialistams
  Nuotolinio platinimo vaistinės
  El. paslaugos (VAPRIS)
 • Farmacinės veiklos kontrolė
 • Gera gamybos praktika (GGP) ir Gera platinimo praktika (GPP)
  Gera vaistinių praktika (GVP)
  Įtariami vaistinių preparatų kokybės defektai
  Skubūs pranešimai apie kokybės defektus
  Iš rinkos atšaukti farmacijos produktai
  Planai
  Patikrinimų klausimynai
  Vaistų pakuočių apsaugos priemonės
 • Informacija ASPĮ
 • Dėl vaistų reklamuotojų vizitų
  Informacija apie VVKT patikrinimus
  Aktuali informacija
 • Farmakopėja
 • Standartinių terminų sąrašai
  Europos farmakopėjos monografijų tinkamumo pažymėjimai
  Nauja Europos farmakopėjos pataisyta monografija
  Farmacinių formų apibrėžimai
  Farmakopėjos komisija
  Darbo grupė standartiniams terminams ir terminų straipsniams rengti
  Oficialios kontrolės institucijos serijos išleidimas (OCABR)
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Naujienų prenumerata
 • VVKT darbuotojams
 • APKLAUSOS
 • Naujienos
  Specialistams dėl NRV pateikimo tiesiogiai internetu!
  2018-09-21

  Primename kad, gydytojai ir vaistininkai apie pasireiškusias nepageidaujamas reakcijas į vaistą (toliau NRV) gali pranešti ne tik el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt bei paštu, bet ir tiesiogiai internetu.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2018-09-21

  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Registruotojų dėmesiui!
  2018-09-21

  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba parengė sąrašą vaistinių preparatų, kurių registruotojai per šešis mėnesius nuo vaistinio preparato įregistravimo Tarnybai nepranešė apie pirmojo patiekimo Lietuvos Respublikos rinkai datą. Primename, kad ši pareiga yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje.

  Dėl vaistinio preparato Azafalk tiekimo atnaujinimo
  2018-09-18
  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Azafalk (azatioprinas) 100 mg plėvele dengtos tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2018-09-17

  Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinio preparato Cardura XL 4mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinio preparato Avelox tiekimo atnaujinimo
  2018-09-14

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Avelox 400 mg plėvele dengtos tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2018-09-11

  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Vaistų platinimo įmonių ir vaistinių dėmesiui !
  2018-09-07

  2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. (1.4)1A-1112 Tarnyba įpareigoja sustabdyti tiekimą rinkai ir patalpinti į karantiną vaistinius preparatus pakuotėmis italų ir prancūzų kalbomis, įsigytus iš Vokietijos vaistų platinimo įmonės Lunapharm Deutschland GmbH. Vaistinių preparatų pavadinimus  rasite prie įsakymo pridedamame sąraše.

  Dėl vaistinio preparato Salofalk tiekimo atnaujinimo
  2018-09-07

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Salofalk (mesalazinas) 1 g žvakutės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2018-09-05

  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinių preparatų Ultravist ir Aspirin Cardio tiekimo atnaujinimo
  2018-09-05

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinių preparatų Ultravist (jopromidas) 769 mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas, 50 ml N10 ir Aspirin Cardio (acetilsalicilo rūgštis) 100 mg skrandyje neirios tabletės N28 tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimo panaikinimo
  2018-09-05

  Informuojame, kad Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu panaikinamas vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimas. Vaistinių preparatų sąrašą rasite čia.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo ir nutraukimo
  2018-08-31

  Informuojame, kad laikinai sutriko šio vaistinio preparato tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2018-08-29

  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo atnaujinimo
  2018-08-29

  Informuojame, kad yra atnaujintas vaistinio preparato Elosalic 1mg/50mg/g tepalas tiekimas Lietuvos rinkai.

  Dėl 2018 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos sprendimo
  2018-08-29

  2018 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos natrio oksibato, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 107e straipsnį.

  Dėl 2018 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos sprendimo
  2018-08-29

  2018 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų Scandonest ir kitų  susijusių pavadinimų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos mepivakaino, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 30 straipsnį.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo atnaujinimo
  2018-08-28
  Informuojame, kad yra atnaujintas vaistinių preparatų Pioglitazone Torrent 15mg tabletės N28 ir Pioglitazone Torrent 30mg tabletės N28 tiekimas Lietuvos rinkai .
  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2018-08-28

  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo atnaujinimo
  2018-08-23

  Informuojame, kad yra atnaujintas vaistinių preparatų Travogen 10mg/g, kremas ir Havrix 1440ELISA V/ml, injekcinė suspensija N1tiekimas Lietuvos rinkai.

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 Pirmyn -> 
  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba