Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Svetainės struktūra
 • Elektroniniai biuleteniai
 • Pharmacon
  Farmakologinis budrumas
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Į pradžią
 • Struktūra ir kontaktai
 • Vadovas
  Kontaktai
  Komisijos ir darbo grupės
  Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų sąrašas
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinės informacijos paieška
 • Veiklos sritys
 • KOrupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Darbo reglamentas
  Vidaus tvarkos taisyklės
  Kokybės ir informacijos saugumo politika
  Ataskaitos
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Einamųjų metų užduotys
  Siūlome darbą
  Mokslinės ekspertizės
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Paslaugos
 • Vaistų registracija
 • Paieška vaistų registre
  Bendra informacija pareiškėjams
  Registracija
  Registracijos pažymėjimo priedai
  Reglamentiniai ir nereglamentiniai keitimai
  Lygiagretus importas
  Valstybės rinkliava
  Vaistų registracijos taryba
  e.bylos
 • Klinikiniai tyrimai
 • Metinės suvestinės
  Klinikinių tyrimų taryba
  Leidimai atlikti tyrimus
  Informacija apie vykstančius tyrimus
  Leidimai GKP mokymams
  GKP inspekcijos
  Tyrėjų veiklos apribojimai
  Valstybės rinkliava
 • Farmakologinis budrumas
 • Rinkodaros teisės turėtojams
  Laiškai gydytojams
  Papildoma vaistinių preparatų stebėsena
  NRV ataskaitos
 • Vaistų reklamos kontrolė
 • Leidiniai
  Interneto svetainės
  Pažeidimai
  Renginių rėmimas
 • Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolė
 • Sąrašai
  Importas ir eksportas
  Tiekimo ir įsigijimo taisyklės
  Suvartojimo ataskaitos
 • Farmacinė licencijuojama veikla
 • Licencijos veiklai su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis
  Paraiškų, pranešimų ir prašymų formos
  Išduotos licencijos
  Klausimai ir atsakymai
  Viršininko įsakymai dėl licencijų
  Statistika
  Sąrašai
  Informacija specialistams
  Nuotolinio platinimo vaistinės
  El. paslaugos (VAPRIS)
 • Farmacinės veiklos kontrolė
 • Gera gamybos praktika (GGP) ir Gera platinimo praktika (GPP)
  Gera vaistinių praktika (GVP)
  Įtariami vaistinių preparatų kokybės defektai
  Skubūs pranešimai apie kokybės defektus
  Iš rinkos atšaukti farmacijos produktai
  Planai
  Patikrinimų klausimynai
 • Informacija ASPĮ
 • Dėl vaistų reklamuotojų vizitų
  Informacija apie VVKT patikrinimus
  Aktuali informacija
 • Farmakopėja
 • Standartinių terminų sąrašai
  Europos farmakopėjos monografijų tinkamumo pažymėjimai
  Nauja Europos farmakopėjos pataisyta monografija
  Farmacinių formų apibrėžimai
  Farmakopėjos komisija
  Darbo grupė standartiniams terminams ir terminų straipsniams rengti
  Oficialios kontrolės institucijos serijos išleidimas (OCABR)
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Naujienų prenumerata
 • VVKT darbuotojams
 • APKLAUSOS
 • Naujienos
  Dėl vaistinio preparato tiekimo Gyno-Pevaryl atnaujinimo
  2017-05-19
  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Gyno-Pevaryl (ekonazolo nitratas) 50mg ovulės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
  Dėl 2017 m. gegužės 8 d. Europos Komisijos sprendimo
  2017-05-18

  2017 m. gegužės 8 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų Saroten ir kitų  susijusių pavadinimų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos amitriptilino, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 30 straipsnį.

  Nuotoliniai farmakologinio budrumo mokymai gydytojams – akredituoti visoje Europoje
  2017-05-17

  Informuojame, kad nuo š. m. gegužės 2 d. gydytojai visoje Europoje turi galimybę dalyvauti nemokamuose farmakologinio budrumo mokymuose nuotoliniu būdu.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2017-05-15
  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
  Dėl vaistinio preparato Bleomycin medac 15000 TV milteliai injekciniam tirpalui 10 ml flakonas N1 serijų H160599D, K160719F, K160759E, M160849B atšaukimo iš rinkos
  2017-05-15
  2017 m. gegužės 9 d. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko įsakymu Nr. (1.4)1A-547 didmeninio platinimo ir vaistinės veiklos licencijos turėtojai įpareigoti nutraukti tiekimą rinkai ir nedelsiant atšaukti vaistinio preparato Bleomycin medac 15000 TV milteliai injekciniam tirpalui 10 ml flakonas N1 (registruotojas medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Vokietija) registracijos pažymėjimo numeris LT/1/11/2416/002, serijas H160599D, K160719F, K160759E, M160849B, dėl tirpale esančių stiklo dalelių.
  Dėl 2017 m. balandžio 28 d. Europos Komisijos sprendimo
  2017-05-12

  2017 m. balandžio 28 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų Haldol Decanoate ir kitų  susijusių pavadinimų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos haloperidolio dekanoato, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 30 straipsnį.

  Dėl 2017 m. balandžio 28 d. Europos Komisijos sprendimo
  2017-05-12

  2017 m. balandžio 28 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų Haldol ir kitų  susijusių pavadinimų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos haloperidolio, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 30 straipsnį.

  Dėl vaistinio preparato registracijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo
  2017-05-12

  Informuojame, kad Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2017 m. gegužės 12 d. įsakymu panaikinamas vaistinio preparato registracijos pažymėjimo galiojimas. Vaistinių preparatų sąrašą rasite čia.

  Dėl vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimo panaikinimo (pakeista)
  2017-05-11

  Informuojame, kad 2017 m. gegužės 10 d. pakeistas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2017 m. gegužės 9 d. įsakymas ,,Dėl vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimo panaikinimo“ . Vaistinių preparatų sąrašą rasite čia (pakeistas 2017-05-10).

  Dėl vaistinio preparato tiekimo Salofalk atnaujinimo
  2017-05-10

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Salofalk (mesalazinas) 500mg skrandyje neirios tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimo panaikinimo
  2017-05-09

  Informuojame, kad Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2017 m. gegužės 9 d. įsakymu panaikinamas vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimas. Vaistinių preparatų sąrašą rasite čia.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2017-05-05
  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
  Gyventojų dėmesiui!
  2017-05-04

  Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos svetainėje, skiltyje „Svarbi informacija“ rasite atnaujintą medžiagą apie tai, kokią informaciją farmacijos specialistai privalo pateikti vaistus perkančiam pacientui ir kaip pranešti VVKT apie problemas, susijusias su vaistų įsigijimu.

  Dėl vaistinio preparato Bepanthen tiekimo atnaujinimo
  2017-05-04
  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Bepanthen (dekspantenolis) 50mg/g tepalas tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
  Dėl vaistinio preparato Cutivate tiekimo atnaujinimo
  2017-05-03
  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Cutivate (flutikazono propionatas) 0,5mg/g kremas tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
  Registruotojų dėmesiui!
  2017-05-02

  Informuojame, kad Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atnaujino reikalavimus SP/DC procedūros būdu registruojamų vaistinių preparatų informacijai pateikiamai per išmaniuoju telefonu nuskaitomus QR (angl. Quick Response) kodus. 

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2017-04-28

  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinio preparato Vitamine D3 B.O.N. tiekimo atnaujinimo
  2017-04-25

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Vitamine D3 B.O.N. (kolekalciferolis) 200000TV/ml geriamasis tirpalas tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinių preparatų Flixotide, Flixotide Diskus ir Lamictal tiekimo atnaujinimo
  2017-04-21

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinių preparatų Flixotide (flutikazonas) 250µg/dozėje suslėgtoji įkvepiamoji suspensija, Flixotide Diskus (flutikazonas) 50µg/dozėje dozuoti įkvepiamieji milteliai ir Lamictal (lamotriginas) 100mg kramtomosios ar disperguojamosios tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl Nitromint 2,6 mg pailginto atpalaidavimo tabletės, Nitromint 400 mikrogramų/išpurškime poliežuvinis purškalas kontraindikacijų
  2017-04-19

  Informuojame, kad pasikeitė vaistinio preparato Nitromint 2,6 mg pailginto atpalaidavimo tabletės, Nitromint 400 mikrogramų/išpurškime poliežuvinis purškalas registracijos pažymėjimo priedų saugumo informacija.

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pirmyn -> 
  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba