Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Svetainės struktūra
 • Elektroniniai biuleteniai
 • Pharmacon
  Farmakologinis budrumas
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Į pradžią
 • Struktūra ir kontaktai
 • Vadovas
  Kontaktai
  Komisijos ir darbo grupės
  Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų sąrašas
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinės informacijos paieška
 • Veiklos sritys
 • KOrupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Darbo reglamentas
  Vidaus tvarkos taisyklės
  Kokybės ir informacijos saugumo politika
  Ataskaitos
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Einamųjų metų užduotys
  Siūlome darbą
  Mokslinės ekspertizės
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Paslaugos
 • Vaistų registracija
 • Paieška vaistų registre
  Bendra informacija pareiškėjams
  Registracija
  Registracijos pažymėjimo priedai
  Reglamentiniai ir nereglamentiniai keitimai
  Lygiagretus importas
  Valstybės rinkliava
  Vaistų registracijos taryba
  e.bylos
 • Klinikiniai tyrimai
 • Metinės suvestinės
  Klinikinių tyrimų taryba
  Leidimai atlikti tyrimus
  Informacija apie vykstančius tyrimus
  Leidimai GKP mokymams
  GKP inspekcijos
  Tyrėjų veiklos apribojimai
  Valstybės rinkliava
 • Farmakologinis budrumas
 • Rinkodaros teisės turėtojams
  Laiškai gydytojams
  Papildoma vaistinių preparatų stebėsena
  NRV ataskaitos
 • Vaistų reklamos kontrolė
 • Leidiniai
  Interneto svetainės
  Pažeidimai
  Renginių rėmimas
 • Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolė
 • Sąrašai
  Importas ir eksportas
  Tiekimo ir įsigijimo taisyklės
  Suvartojimo ataskaitos
 • Farmacinė licencijuojama veikla
 • Licencijos veiklai su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis
  Paraiškų, pranešimų ir prašymų formos
  Išduotos licencijos
  Klausimai ir atsakymai
  Viršininko įsakymai dėl licencijų
  Statistika
  Sąrašai
  Informacija specialistams
  Nuotolinio platinimo vaistinės
  El. paslaugos (VAPRIS)
 • Farmacinės veiklos kontrolė
 • Gera gamybos praktika (GGP) ir Gera platinimo praktika (GPP)
  Gera vaistinių praktika (GVP)
  Įtariami vaistinių preparatų kokybės defektai
  Skubūs pranešimai apie kokybės defektus
  Iš rinkos atšaukti farmacijos produktai
  Planai
  Patikrinimų klausimynai
 • Informacija ASPĮ
 • Dėl vaistų reklamuotojų vizitų
  Informacija apie VVKT patikrinimus
  Aktuali informacija
 • Farmakopėja
 • Standartinių terminų sąrašai
  Europos farmakopėjos monografijų tinkamumo pažymėjimai
  Nauja Europos farmakopėjos pataisyta monografija
  Farmacinių formų apibrėžimai
  Farmakopėjos komisija
  Darbo grupė standartiniams terminams ir terminų straipsniams rengti
  Oficialios kontrolės institucijos serijos išleidimas (OCABR)
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Naujienų prenumerata
 • VVKT darbuotojams
 • APKLAUSOS
 • Naujienos
  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2017-06-23

  Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinio preparato Retacrit (epoetinas zeta) 5000TV/0,5ml injekcinis tirpalas tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekimą planuojama atnaujinti iki 2017 m. liepos 15 d.

  Svarbūs pokyčiai abdominalinių chirurgų bei vaikų infekcinių ligų gydytojų licencijavime (VASPVT)
  2017-06-23

  Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad visi abdominalinės chirurgijos gydytojai gali kreiptis dėl licencijos verstis medicinos praktika pagal gydytojo chirurgo profesinę kvalifikaciją suteikimo. Be to, nuo šiol dėl licencijos verstis medicinos praktika pagal vaikų infekcinių ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją gavimo gali kreiptis kai kurie vaikų ligų gydytojai.

  Atliekantiems procedūras su trombocitais praturtinta plazma svarbi informacija (VASPVT)
  2017-06-23

  Akreditavimo tarnybą pasiekė informacija, kad Lietuvos rinkai gali būti teikiamos medicinos priemonės – mėgintuvėliai, skirti trombocitais praturtintos plazmos (platelet rich plasma, PRP) paruošimui prekiniu ženklu Plasmolifting ™ (gamintojas Chengdu Rich Science Industry Co., Kinija), kurios neatitinka Europos Sąjungos (ES) direktyvos dėl medicinos prietaisų 93/42/EEB saugos reikalavimų. Išnagrinėjus pateiktą informaciją, nustatyta, kad Kinijos gamintojui Chengdu Rich Science Industry Co nėra išduotas sertifikatas PRP mėgintuvėlių gamybai. Minėtam gamintojui yra išduotas sertifikatas kraujo surinkimo adatų gamybai, tačiau tai neapima PRP mėgintuvėlių gamybos srities. Todėl mėgintuvėliai Plasmolifting ™ (gamintojas Chengdu Rich Science Industry Co., Kinija) laikytini neatitinkančiais Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo saugos reikalavimų medicinos priemonėms ir negali būti naudojami Lietuvoje.

  Pasitaiko atvejų, kuomet klaidingai traktuojama, jog gamintojui išduotas sertifikatas, pavyzdžiui, kraujo surinkimo mėgintuvėlių arba adatų gamybai, gali būti taikomas ir PRP mėgintuvėliams. PRP mėgintuvėlių gamyba turi būti sertifikuota atskirai.

  Akreditavimo tarnyba ragina asmenis, teikiančius Lietuvos rinkai, platinančius ir naudojančius PRP mėgintuvėlius, atkreipti dėmesį į paties mėgintuvėlio ženklinimą, paskirtį bei su mėgintuvėliais pateikiamus dokumentus. Mėgintuvėlių PRP gamybai gamintojai privalo turėti sertifikatą, kuriame būtų nurodyta, kad gamintojas įvertintas pagal direktyvos 93/42/EEB reikalavimus. Sertifikatas turi būti išduotas paskelbtosios įstaigos (veikiančių paskelbtųjų įstaigų sąrašą galite rasti čia).

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2017-06-19

  Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinių preparatų Anafranil (klomipraminas) 25mg dengtos tabletės ir Sirdalud (tizanidinas) 2mg tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekimą planuojama atnaujinti 2017 m. liepos mėn. pabaigoje.

  Dėl naujos EudraVigilance versijos įsigaliojimo
  2017-06-16

  2017 metų lapkričio 22 dieną įsigalios nauja EudraVigilance 8 versija. Sistemos naudotojai turi užtikrinti, kad būtų pasirengta šiam perėjimui bei būtų atliktas IT ir naujos sistemos suderinimas su Europos vaistų agentūra (toliau – EVA).  Kai tik EudraVigilance 8 versija įsigalios, vaistinio preparato registruotojas, teikdamas įtariamų nepageidaujamų reakcijų į vaistą (ĮNR) pranešimus, turės naudoti ISO ICSR (E2B(R3)) formatą. Iki sistemos įsigaliojimo turi būti atlikti visi testavimo darbai. Registruotojas turi atlikti testavimo darbus prieš 6-3 mėnesius iki numatytos versijos įsigaliojimo. Registruotojas turi siųsti pateiktus atvejus testavimui į EudraVigilance. Testavimo su Valstybine vaistų kontrolės tarnyba (toliau – VVKT) atlikti nereikia.

  Dėl vaistinio preparato tiekimo Recoxa atnaujinimo
  2017-06-16
  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Recoxa (meloksikamas) 10mg/ml injekcinis tirpalas tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
  Dėl docetakselio saugumo
  2017-06-13

  Europos vaistų agentūros farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas (toliau – PRAC) nusprendė, kad duomenų dėl vaistinio preparato docetakselio (skirto krūties, plaučių, prostatos ir kt. vėžiui gydyti) sukeliamos neutropeninio enterokolito rizikos pokyčių nepakanka.

  Dėl Hypothiazid 25 mg tabletės saugumo įspėjimų
  2017-06-08

  Informuojame, kad pasikeitė vaistinio preparato Hypothiazid 25 mg tabletės registracijos pažymėjimo priedų saugumo informacija.

  Dėl Gracial tabletės kontraindikacijų
  2017-06-08

  Informuojame, kad pasikeitė vaistinio preparato Gracial tabletės registracijos pažymėjimo priedų saugumo informacija.

  Dėl Cyclo 3 Fort kietosios kapsulės kontraindikacijų
  2017-06-08
  Informuojame, kad pasikeitė vaistinio preparato Cyclo 3 Fort kietosios kapsulės registracijos pažymėjimo priedų saugumo informacija.
  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2017-06-07

  Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinio preparato Zyrtec (cetirizino dihidrochloridas) 1mg/ml geriamasis tirpalas tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekimą planuojama atnaujinti 2017 m. liepos mėn.
  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinio preparato registracijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo
  2017-06-06

  Informuojame, kad Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2017 m. birželio 6 d. įsakymu panaikinamas vaistinio preparato registracijos pažymėjimo galiojimas. Vaistinių preparatų sąrašą rasite čia.

  Naujos Europos vaistų agentūros rekomendacijos dėl vankomicino indikacijų ir dozavimo
  2017-06-02

  Kintančio bakterijų atsparumo antibiotikams kontekste Europos vaistų agentūra (EVA) iš naujo įvertino vankomicino veiksmingumą gydant sunkias gramteigiamų bakterijų sukeltas infekcijas. Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (ŽSVK) peržiūrėjo turimus duomenis apie infuzijomis, injekcijomis ir per os vartojamus vankomicino preparatus ir pateikė rekomendacijas gydytojams ir pacientams.

  Dėl 2017 m. gegužės 24 d. Europos Komisijos sprendimo
  2017-06-02

  2017 m. gegužės 24 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos desloratadino, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 107e straipsnį.

  Dėl vaistinio preparato tiekimo Salofalk atnaujinimo
  2017-06-01

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Salofalk (mesalazinas) 1g žvakutės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2017-05-30
  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2017-05-23
  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
  Dėl vaistinio preparato tiekimo Gyno-Pevaryl atnaujinimo
  2017-05-19
  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Gyno-Pevaryl (ekonazolo nitratas) 50mg ovulės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
  Dėl 2017 m. gegužės 8 d. Europos Komisijos sprendimo
  2017-05-18

  2017 m. gegužės 8 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų Saroten ir kitų  susijusių pavadinimų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos amitriptilino, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 30 straipsnį.

  Nuotoliniai farmakologinio budrumo mokymai gydytojams – akredituoti visoje Europoje
  2017-05-17

  Informuojame, kad nuo š. m. gegužės 2 d. gydytojai visoje Europoje turi galimybę dalyvauti nemokamuose farmakologinio budrumo mokymuose nuotoliniu būdu.

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pirmyn -> 
  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba