Naudingos nuorodos
Konsultavimas telefonu

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus dėl geresnių verslo aplinkos sąlygų kūrimo ir pažangių veiklos metodų diegimo, siekiant užtikrinti vienodą teisės aktų nuostatų taikymo aiškinimą, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (toliau - VVKT) specialistai konsultuoja telefonu (8~5 269 13 20) VVKT teikiamų viešųjų paslaugų bei vykdomų priežiūros funkcijų klausimais kiekvieną darbo dieną nuo 8:00 iki 10:00. Jei paskambinus nurodytu laiku VVKT specialistas iškart negalėtų suteikti išsamios konsultacijos, su skambinusiuoju bus susisiekiama kitu suderintu laiku. Konsultacijos bus įrašomos (tik skambinant nurodytu telefonu), o atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus - skelbiami VVKT interneto svetainėje.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2016-07-07 14:19:55