Naudingos nuorodos
Kviečiame dalyvauti EVA apklausoje

Europos vaistų agentūra (toliau – EVA) pradeda tyrimą, kurio tikslas – įvertinti, ar pacientai ir gydytojai bei farmacijos specialistai žino, kaip pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas į vaistą.  Tuo tikslu EVA paskelbė apklausą, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas vaistams, kurie yra stebimi papildomai (tokie vaistai atpažįstami pagal juodą trikampį, kuris pateiktas vaisto pakuotės lapelyje ir charakteristikų santraukoje).


Pagrindinis šio tyrimo tikslas yra įvertinti pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų žinias, supratimą ir požiūrį, pranešant apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas į vaistą.
   
Kviečiame visus sveikatos priežiūros specialistus ir pacientus sudalyvauti šioje apklausoje, užpildant trumpą klausimyną lietuvių kalba, kurį rasite Europos vaistų agentūros svetainėje. 
  
Klausimyną užpildyti prašome iki 2017 m. spalio 9 d. Apklausos rezultatus analizuos EVA ir Europos Komisija, o išvados bus paskelbtos 2018 m.

  
Primename, kad apie pasireiškusį šalutinį poveikį į vaistą galite pranešti tiesiogiai Tarnybai per VAPRIS sistemą. Kaip tai padaryti, visą informaciją rasite mūsų interneto svetainėje.
  
Pranešdami apie šalutinį poveikį, padedate gauti daugiau informacijos apie vaisto saugumą!