Naudingos nuorodos
Ligoninės privalo turėti specialistus (VASPVT)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigose  privaloma užtikrinti teikiamų licencijuojamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitikimą teisės aktų reikalavimams.


Akcentuojame, kad teikdami stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (chirurginio, vidaus ligų profilio, reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugas ar kitas), privalote  užtikrinti, kad  sveikatos priežiūros specialistai skyriuose teiktų paslaugas visą parą, kaip tai  numatyta teisės aktuose, reglamentuojančiuose licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Atkreipiame  dėmesį,  kad teikiant minėtas stacionarines paslaugas tuo pačiu veiklos adresu  privalu visą parą užtikrinti ir radiologijos (rentgenodiagnostikos ir (ar) ultragarsinių tyrimų), ir endoskopijos bei laboratorinės  diagnostikos paslaugų teikimą. Teisės aktuose nėra patvirtinto gydytojų budėjimo namuose ar  minėtų paslaugų teikimo pagal sutartis su kitomis įstaigomis.    

Jei įstaiga neatitinka teisės aktų reikalavimų, privalu patiems kreiptis  į Akreditavimo tarnybą dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos dalies sustabdymo arba panaikinimo.

Akreditavimo tarnyba,  nustačiusi, kad įstaiga neatitinka reikalavimų ar pažeidžia teisės aktus,  priims sprendimą sustabdyti asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimą,  o nepašalinus trūkumų  – naikins teisės aktų neatitinkančios paslaugos teikimą.

Tikimės atsakingumo ir geranoriškumo vykdant teisės aktų reikalavimus bei tinkamo reagavimo, jei stacionare trūksta reikiamų specialistų, kurie užtikrintų paros postą.