Naudingos nuorodos
Moldovoje įvyko antrasis ES Dvynių projekto farmacijos, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos srityje priežiūros komiteto posėdis

2017 m. birželio 20 d. Kišiniove (Moldovos Respublika) įvyko antrasis Europos Sąjungos finansuojamo Dvynių programos projekto “Moldovos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros, kaip vaistų, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos reguliavimo agentūros, stiprinimas“ priežiūros komiteto posėdis, kuriame buvo pristatyti projekto rezultatai, pasiekti per antrąjį projekto įgyvendinimo laikotarpio ketvirtį. 


Posėdžio metu Lietuvos projekto lyderis, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos direktorius Gintautas Barcys, kartu su Lenkijos jaunesniuoju projekto lyderiu Grzegorz Cessak, Lenkijos Vaistų, medicinos prietaisų ir biocidų agentūros prezidentu, Moldovos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros generaliniu direktoriumi Vladislav Zara bei Moldovos projekto lyderiu Dumitru Saghin, Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros direktoriaus pavaduotoju aptarė projekto tikslus, uždavinius, bei projekto svarbą Moldovos Respublikai.  
 
Moldovos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros generalinis direktorius Vladislav Zara išreiškė padėką Lietuvos-Lenkijos konsorciumui už įdėtą indėlį stiprinant Moldovos vaistų ir medicinos prietaisų agentūrą, akcentuodami aukštą Lietuvos ir Lenkijos ekspertų kvalifikaciją.
  
Lietuvos projekto lyderis, Gintautas Barcys, kartu su Lenkijos Projekto lyderiu, Grzegorz Cessak, akcentavo gerą projekto partnerių tarpusavio bendradarbiavimą ir pabrėžė, kad Lietuvos ir Lenkijos konsorciumas dės visas pastangas siekdami patenkinti kolegų iš Moldovos poreikius stiprinant Moldovos vaistų ir medicinos prietaisų agentūrą, kad pastaroji atitiktų ES valstybių narių agentūrų lygį vaistų ir medicinos prietaisų srityje.
  
Nuolatinė ES Dvynių patarėja Moldovos Respublikoje, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Anželika Oraitė, pristatė svarbiausius atliktus darbus: 6 veiklos, kuriose dalyvavo 150 ekspertų iš penkių Moldovos institucijų ir kurias įgyvendino 30 trumpalaikių ekspertų iš Lietuvos bei Lenkijos. A. Oraitė taip pat pristatė būsimas projekto veiklas ir rekomendacijas kitam ketvirčiui.
   
Posėdyje taip pat dalyvavo atstovai iš Europos Sąjungos Delegacijos, Lenkijos Vaistų, medicinos prietaisų ir biocidų agentūros, Nacionalinio sveikatos draudimo fondo ir Centralizuoto viešųjų pirkimų sveikatos srityje centro.
  
Trečiajį projekto priežiūros komiteto posėdį nutarta organizuoti 2017 m. spalio 12 d