Naudingos nuorodos
Moldovoje įvyko pirmasis ES Dvynių projekto farmacijos, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos srityje priežiūros komiteto posėdis

2017 m. balandžio 4 d. Kišiniove (Moldovos Respublika) įvyko pirmasis Europos Sąjungos finansuojamo Dvynių programos projekto “Moldovos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros, kaip vaistų, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos reguliavimo agentūros, stiprinimas“priežiūros komiteto posėdis, kuriame buvo pristatyti projekto rezultatai, pasiekti per pirmąjį projekto įgyvendinimo laikotarpio ketvirtį.


Posėdžio metu Lietuvos projekto lyderis, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos direktorius Gintautas Barcys, kartu su Lenkijos jaunesniuoju projekto lyderiu Grzegorz Cessak, Lenkijos Vaistų, medicinos prietaisų ir biocidų agentūros prezidentu bei Moldovos projekto lyderiu Dumitru Saghin, Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros direktoriaus pavaduotoju aptarė projekto tikslus, uždavinius, bei projekto svarbą Moldovos Respublikai.
  
Moldovos projekto lyderis Dumitru Saghin padėkojo projekto partneriams ir veiklas vykdantiems Lietuvos ir Lenkijos ekspertams, akcentuodamas pastarųjų kvalifikaciją, kompetenciją bei pagalbą stiprinant Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūrą.
  
Lietuvos projekto lyderis, Gintautas Barcys,kartu su Lenkijos Projekto lyderiu Grzegorz Cessak akcentavo projekto tikslų įgyvendinimo Moldovos Respublikai svarbą ir pabrėžė, kad Lietuvos ir Lenkijos konsorciumas dės visas pastangas siekdami patenkinti kolegų iš Moldovos poreikius siekiant stiprinti Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūrą, kad pastaroji įgytų praktinių įgūdžių reglamentuojant ir prižiūrint vaistų bei medicinos prietaisų rinką pagal ES standartus.
  
Nuolatinė ES Dvynių patarėja Moldovos Respublikoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Anželika Oraitė pristatė projekto rezultatus, kurie buvo pasiekti per pirmąjį projekto įgyvendinimo ketvirtį bei būsimas projekto veiklas.
  
Posėdyje taip pat dalyvavo atstovai iš Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos ambasadų, Europos Sąjungos Delegacijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lenkijos Vaistų, medicinos prietaisų ir biocidų agentūros, Moldovos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros bei kitų institucijų, kurios prisideda prie sėkmingo projekto įgyvendinimo.
  
Antrąjį projekto priežiūros komiteto posėdį nutarta organizuoti 2017 m. birželio 20 d.