Naudingos nuorodos
Naudinga informacija slaugos specialistams

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) duomenimis, šiuo metu dar apie 3 tūkstančius specialiosios praktikos slaugytojų neturi galiojančios bendrosios slaugos ar akušerijos praktikos licencijos. Ką slaugytojai ir akušeriai turėtų suskubti padaryti  šiais metais? Kaip palengvinti kasdienes paslaugas ir ar galima licenciją užsisakyti internete? Į šiuos ir kitus aktualius klausimus atsakome plačiau.


Slaugos specialistams primename, kad verstis slaugos praktika (tiek bendrąja, tiek specialiąja, tiek išplėstine) nuo 2018 m. sausio 1 d. galės tik turėdami galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją.

Taigi nuo 2018 m. sausio 1 d. visos specialiosios praktikos slaugytojo licencijos (išskyrus suteikiančias teisę verstis akušerijos praktika, nes jos atitinka akušerijos praktikos licenciją) taps negaliojančiomis. Todėl visi slaugytojai ir akušeriai, kurie šiuo metu verčiasi specialiąja slaugos praktika turėdami vis dar galiojančią iki 2010 m. sausio 1 d. išduotą specialiosios praktikos slaugytojo licenciją ir iki šiol dar neturi galiojančios bendrosios slaugos praktikos licencijos, bet ketina  slaugos praktika verstis ir po 2018 m. sausio 1 d., privalo kreiptis į  Akreditavimo tarnybą  pateikdami paraišką išduoti bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licenciją (nelygu, kokią profesinę kvalifikaciją yra įgiję) kartu su dokumentais, patvirtinančiais, kad atitinka visus reikalavimus atitinkamos praktikos licencijai gauti.

Taip pat atkreipiame dėmesį tų slaugytojų ir akušerių, kurie bendrosios slaugos praktikos licencijas yra gavę 2002 m., 2007 m. ir 2012 m. Šiais metais baigiasi šių licencijų turėtojų atsiskaitomasis laikotarpis. Visi jie turi laiku (t. y. per mėnesį pasibaigus atsiskaitomajam 5 metų laikotarpiui, kuris skaičiuojamas kas 5 metai po licencijos išdavimo) pateikti pranešimus apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir atitinkamą praktiką kartu su patvirtinamaisiais dokumentais, antraip jų licencijų galiojimas bus stabdomas. 

Šiais metais numatomi dideli pareiškėjų, turėsiančių pateikti licencijavimo dokumentus, srautai. Licencijų turėtojų, kuriems 2017 m. turi būti atlikta licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra, yra apie 19 tūkstančių.

Akreditavimo tarnyba kviečia aktyviai naudotis sukurtomis elektroninėmis paslaugomis ir paraiškas spaudo numeriui, praktikos licencijai gauti (deklaracijos ir prašymo pagrindu) ar patikslinti, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą,  pranešimus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros ir pranešimus dėl licencijavimo dokumentų papildymo po deklaracijos pateikimo teikti elektroniniu būdu. Savo vartotojo paskyroje ir el. paštu galėsite gauti pranešimus apie prašymų, paraiškų nagrinėjimo eigą ir rezultatus, galėsite matyti suteiktus spaudo numerius, išduotas licencijas bei jų duomenis.

Naudodamiesi elektroninėmis paslaugomis nebeprivalėsite vykti į Akreditavimo tarnybą, planuoti laiko, kada tai padaryti, ar laukti klientų eilėje. Tokiu būdu bus taupomas laikas, pinigai bei tausojama gamta – mažinamas kenksmingų išmetamųjų dujų poveikis aplinkai, sunaudojama mažiau popieriaus dokumentams.

       „Kviečiame slaugos specialistus naudotis elektroninėmis paslaugomis, kurios padeda taupyti laiką bei materialinius išteklius, mažina socialinę atskirtį, ypač kalbant apie regionus, kurių atstovams nebereikia vykti į sostinę dėl reikalingų dokumentų pateikimo, o iškilus problemoms, esame pasirengę paaiškinti, patarti, padėti“, – sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

Elektroninės paslaugos teikiamos prisijungus prie elektroninių paslaugų teikimo portalo adresu https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/.

    
Paslaugų gavėjams skirtas prisijungimo prie sistemos ir dokumentų pateikimo instrukcijas galite rasti Akreditavimo tarnybos interneto svetainės skyrelyje LICREG.