Naudingos nuorodos
Naujos Europos vaistų agentūros rekomendacijos dėl vankomicino indikacijų ir dozavimo

Kintančio bakterijų atsparumo antibiotikams kontekste Europos vaistų agentūra (EVA) iš naujo įvertino vankomicino veiksmingumą gydant sunkias gramteigiamų bakterijų sukeltas infekcijas. Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (ŽSVK) peržiūrėjo turimus duomenis apie infuzijomis, injekcijomis ir per os vartojamus vankomicino preparatus ir pateikė rekomendacijas gydytojams ir pacientams.


CHMP ir toliau rekomenduoja vankomicino infuziją visų amžiaus grupių pacientams sunkioms tam tikrų bakterijų sukeltoms infekcijoms, įskaitant meticilinui atsparų Staphylococcus aureus, gydyti. Vankomicinas taip pat gali būti vartojamas bakterinio endokardito profilaktikai perioperaciniu laikotarpiu ir gydyti infekcijas pacientams, kuriems atliekama peritoninė dializė. Per os šį vaistinį preparatą galima vartoti tik Clostridium difficile sukeltoms infekcijoms gydyti.
 
Turima mokslinė informacija nepagrindžia vankomicino vartojimo
S. aureus sukeltam enterokolitui gydyti bei pacientų su nusilpusiu imunitetu virškinamajam traktui išvalyti nuo bakterijų, todėl ŽSVK rekomenduoja nebevartoti vankomicino esant šioms indikacijoms.
  
Be to, ŽSVK peržiūrėjo vankomicino dozavimo rekomendacijas įvairioms indikacijoms ir pacientų grupėms, ir pateikė rekomendaciją, kad pradinę vankomicino dozę reikia apskaičiuoti pagal paciento amžių ir svorį. Atnaujinant rekomendacijas atsižvelgta į duomenis, rodančius, kad vartojant vaistą pagal ankstesnes rekomendacijas susidarydavo per maža jo koncentracija kraujyje.
 
Pagal ŽSVK rekomendacijas Europos Komisija priims galutinį, visoje Europos Sąjungoje galiojantį sprendimą. Detalesnė informacija pateikta EVA tinklalapyje:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/05/news_detail_002748.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1