Naudingos nuorodos
Tarnybos informacijos saugumo valdymo sistema atitinka standarto LST ISO/IEC 27001 reikalavimus
Šių metų liepos 9-11 d. Tarnyboje įvyko pakartotinio sertifikavimo auditas, kurio metu buvo vertinama Tarnyboje įdiegtos informacijos saugumo valdymo sistemos atitiktis standarto LLST ISO/IEC 27001 reikalavimams.
 
Auditą atlikę UAB "TUV UOLEKTIS" auditoriai  informacijos saugumo valdymo sistemą įvertino teigiamai, neatitikčių nenustatė, Tarnybai buvo išduotas sertifikatas patvirtinantis informacijos saugumo valdymo sistemos atitiktį LST ISO/IEC 27001