Naudingos nuorodos
Temos, kuriomis Tarnybos darbuotojai teikia konsultacijas

 

Tema

Darbuotojas

Tel. nr.

Tarnybos darbo laiką, kada galima priduoti dokumentus; apie raštų registravimą; parengtų dokumentų išdavimą

Raštinės darbuotojai

+ 370 5 263 9264
+ 370 686 77395 

Ryšiams su visuomene, žiniasklaida

 

 

Elektroninių bylų reikalavimai

Aušrė Masiukaitė

+ 370 683 14 722

Rinkliavų grąžinimas

Aušrė Masiukaitė

+ 370 683 14 722

Registracija (nacionalinė procedūra)

Rūta Buckiūnaitė

+ 370 684 50 878

Registracijos pažymėjimo sąlygų keitimai (nacionalinė procedūra)

Asta Kalzanauskienė

 

Registracijos pažymėjimo sąlygų keitimai (nacionalinė procedūra)

Neringa Kalinauskaitė-Ivanauskienė


Nereglamentiniai registracijos pažymėjimo sąlygų keitimai

Rūta Buckiūnaitė

+ 370 684 50 878

Baltijos šalių pakuotės

Rūta Buckiūnaitė

+ 370 684 50 878

Registracija (Savitarpio pripažinimo ir decentralizuota procedūra)

Karolina Žigaitė

+ 370 686 40 221

Registracijos pažymėjimų sąlygų keitimai (klinikiniai) (Savitarpio pripažinimo ir decentralizuota procedūra)

Dovilė Zacharkienė

+ 370 684 50 878

Registracijos pažymėjimų sąlygų keitimai (kokybiniai) (Savitarpio pripažinimo ir decentralizuota procedūra)

Rūta Sadauskienė

+ 370 673 28 537

Perregistracija

Karolina Žigaitė

+ 370 686 40 221

Vaistinio preparato pavadinimo derinimas

Dovilė Zacharkienė

+ 370 684 50 878

Lygiagretus importas

Gediminas Ruša

+ 370 683 14 722

CPP sertifikatai

Aldona Vitkauskienė

+ 370 620 78645

Informacija apie vaistus gyventojams

Gintarė Antanavičiūtė,
Virginija Špūraitė

+ 370 800 73 568

Pranešimai apie nepageidaujamas reakcijas į vaistinį preparatą

Gintarė Antanavičiūtė 

+ 370 800 735 68

Pakuočių ženklinimo išimtys

Virginija Žilėnaitė-Puodžiuvienė

+ 370 614 33 534

Reikalavimai vaistinių preparatų reklamai

Virginija Špūraitė,
Virginija Žilėnaitė-Puodžiuvienė

+ 370 673 13 124
+ 370 614 33 534

Vaistinių preparatų buvimas rinkoje

Linas Savaikis,
Renata Tomaševič 

+ 370 673 13 124

Farmakologinis budrumas

Rita Dzetaveckienė,
Gintarė Antanavičiūtė

+ 370 614 33 534
+ 370 673 13 124

Paraiškos leidimui atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą gauti  pateikimas, pirminis paraiškos validavimas

Arūnas Vaitkevičius,
Eglė Daniulevičiūtė

+ 370 673 13235

Pranešimo apie esmines pataisas pateikimo tvarka

Arūnas Vaitkevičius,
Eglė Daniulevičiūtė

+ 370 673 13 235

Leidimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą atsiėmimas

Eglė Daniulevičiūtė

+ 370 673 13 235

Kiti klinikinių tyrimų klausimai

Arūnas Vaitkevičius

+ 370 673 13 235

Narkotinių ir psichotropininų vaistų ir vaistinių medžiagų importo / eksporto leidimų išdavimo, ketvirtinių ir metinių importo / eksporto atskaitų rengimo,  apyvartos pranešimų teikimo, klausimais

Ramunė Grigaliūnienė,
Maura Olechnovič

+ 370 620 78 646

Dėl II sąrašo narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų bei vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, apyvartos ataskaitų teikimo

Ramunė Grigaliūnienė

+ 370 620 78 646

Dėl I sąrašo medžiagų, skirtų mokslo tyrimo tikslams, importo / įvežimo

Ramunė Grigaliūnienė

+ 370 620 78 646

Dėl veiklos su medžiagomis, įtrauktomis į kontroliuojamų medžiagų sąrašus, bei medžiagų priskyrimo I, II ar III sąrašams

Ramunė Grigaliūnienė

+ 370 620 78 646

Vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importas/įvežimas, eksportas/išvežimas

Ramunė Grigaliūnienė

+ 370 620 78 646

Apie narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų vežimą per Lietuvos Respublikos sieną

Ramunė Grigaliūnenė,
Maura Olechnovič

+ 370 620 78 646

Apie individualioms reikmėms vežamus per Lietuvos Respublikos sieną ir gaunamus (siunčiamus) paštu vaistus.

Ramunė Grigaliūnienė,
Viginija Špūraitė

+ 370 620 78 646

+ 370 800 73 560

Fizinių ir juridinių asmenų farmacinės veiklos licencijavimas bei Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) įrašymas į Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą

Auksė Dambrauskaitė,
Inga Dokšienė

+ 370 683 13 813

Sveikatos specialistų, t.y. vaistininkų ir vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų), spaudo numerio suteikimas

Auksė Dambrauskaitė,
Inga Dokšienė

+ 370 683 13 813

Asmenų įrašymas į Lietuvos Respublikoje registruotų veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų ir platintojų sąrašą

Auksė Dambrauskaitė,
Inga Dokšienė

+ 370 683 13 813

Asmenų įrašymas į Lietuvos Respublikoje registruotų vaistinių preparatų tarpininkų sąrašą

Auksė Dambrauskaitė,
Inga Dokšienė

+ 370 683 13 813

Leidimų, gaminti pažangios terapijos vaistinius preparatus konkretiems pacientams pagal gydytojo paskyrimą, išdavimas

Auksė Dambrauskaitė,
Inga Dokšienė

+ 370 683 13 813

Reikalavimai vaistinių preparatų pramoninei gamybai, jų importui iš trečiųjų šalių;
Vaistinių preparatų gera gamybos praktika (GGP);
Geros gamybos praktikos pažymėjimai ir jų išdavimas;
Reikalavimai veikliųjų medžiagų gamybai;
Veikliųjų medžiagų gera gamybos praktika

Rūta Minderytė,
Irena Vaketaitė,

+ 370 673 13 549
+ 370 673 13 548
 

Reikalavimai vaistinių preparatų didmeniniam platinimui;
Vaistinių preparatų gera platinimo praktika (GPP);
Geros platinimo praktikos pažymėjimai ir jų išdavimas

Irena Vaketaitė,
Algina Burnienė

+ 370 673 13 548
+ 370 673 13 549

Vida Kėvalienė

+ 370 683 13 438
Kaune

Reikalavimai veikliųjų medžiagų importui ir platinimui

Irena Vaketaitė

+ 370 673 13 548

Informacija apie Lietuvos ir kitų šalių vaistinių preparatų ir veikliųjų medžiagų gamintojus, importuotojus, platintojus (EudraGMDP database)

Vytautas Alseika

+ 370 620 83 819

Reikalavimai informuoti apie vaistinių preparatų įtariamus kokybės defektus

Algina Burnienė,
Irena Vaketaitė

+ 370 673 13 549
+ 370 673 13 548 

Vaistinių preparatų klinikinių tyrimų geros klinikinės praktikos (GKP) reikalavimų kontrolė

Ilona Ivanovienė

+ 370 670 91 503

Reikalavimai vaistinėms, gera vaistinių praktika (GVP);
Reikalavimai vaistinių preparatų laikymui asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
Reikalavimai narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų laikymui vaistinėse ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo ir išdavimo vaistinėse reikalavimai

Diana Leleckaitė,
Vilma Stakeliūnienė,
Laima Ladauskienė

 +370 620 83 819 Vilniuje

Danguolė Ruzgytė,
Vida Kėvalienė,
Dovilija Eitmanavičiūtė

+ 370 683 13 438
Kaune

Virginija Kormilecienė,
Danutė Varvolytė

+ 370 46 300 488
Klaipėdoje

Oficialios kontrolės institucijos serijos išleidimas kraujo vaistiniams preparatams ir imuniniams vaistiniams preparatams

Roma Mockutė

+ 370 673 13 172

Europos farmakopėjos bendrųjų skyrių, bendrinių straipsnių, vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų monografijų nuostatų taikymas  

Roma Mockutė

+ 370 673 13 172

Rinkoje esančių vaistinių preparatų kokybės tyrimai

Roma Mockutė

+ 370 673 13 172

Rinkoje esančių vaistinių preparatų  pakuotės ženklinimo ir / ar pakuotės lapelio vertinimas

Robertas Mikalauskas

+ 370 673 13 172

Vaistinių preparatų farmacinių formų, talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų, vartojimo būdų ir metodų standartiniai terminai

Robertas Mikalauskas

+ 370 673 13 172

Archyve saugomų vaistinių preparatų bylų peržiūros ar dauginimo klausimai

Archyvo darbuotojai

+ 370 673 01 753

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-08 16:30:39