Naudingos nuorodos
Vaistinės asortimento maisto produktai turi būti laikomi atskirai nuo kitų vaistinės prekių

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr.V-1011 „Dėl vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 132-50l7) buvo patvirtintas Vaistinių prekių grupių sąrašas, kuris suteikė galimybę vaistinei prekiauti maisto produktais: maisto papildais, specialios paskirties maisto produktais, natūraliais mineraliniais vandenimis, arbata, t.y. vaistinės asortimento maisto produktai.

 

Maisto produktų ir pašarų pateikimo į rinką reikalavimus nustato 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas l78/20021EB dėl maisto įstatymo pagrindinių principų ir reikalavimų nustatymo, Europos maisto saugos institucijos įsteigimo ir maisto saugos procedūrų bei principų nustatymo, Lietuvos Respublikos maisto įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32-893), Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena" , patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 (Žin., 2005, Nr. 110-4023). Vadovaujantis minėtų teisės aktų reikalavimais, vartotojų neturi klaidinti maisto etiketės, reklama ir pateikimas, t.y. ir sudėjimo tvarka, ir apipavidalinimas juos demonstruojant ir įvairiausiomis priemonėmis teikiant informaciją apie juos. Vaistinės asortimento maisto produktai turi būti laikomi atskirai nuo kitų vaistinės asortimento prekių: vaistinių preparatų, medicininės paskirties produktų, kosmetikos gaminių, higienos priemonių ir kt.

 

Siekiant išvengti vartotojo klaidinimo, vaistinių savitarnos prekybos zonoje vaistinės asortimento maisto produktai turi būti laikomi vienoje prekybinės salės zonoje, pažymėtoje ,,Maisto produktai", kurioje negali būti laikomi vaistiniai preparatai, medicininės paskirties produktai ir kitos vaistinių prekių grupės.

 

Jeigu vaistinės asortimento maisto produktams savitarnoje skiriamas vienas prekybinis stelažas, turintis kelias lentynas, ant jų kartu su maisto produktais negali būti laikomos kitos vaistinės asortimento prekės. Medicininės paskirties produktai negali stovėti maisto produktų zonoje, kadangi medicininės paskirties produktų kategorija turi registruotų ne maisto produktų: nosies lašų, tepalų ir kt.

 

Kai vaistinės asortimento maisto produktų grupės išdėstomos atskirose lentynose, rekomenduojama jas ženklinti „Maisto papildai", „Arbatos", „Kūdikių maistas", „Specialios paskirties maisto produktai" ir kt. Sektoriaus įvardijimas „Maisto produktai" turi būti aiškiai matomas.

 

Produktų eksponavimas vaistinės oficinoje galimas savitarnos prekybos zoną turinčiose vaistinėse bei jos neturinčiose vaistinėse. Vaistinės oficinoje eksponuojamų produktų asortimentas gali prilygti savitarnos zonoje eksponuojamam asortimentui, todėl siekiant išvengti vartotojų klaidinimo, būtina numatyti vaistinės asortimento maisto produktų laikymą atskirai nuo kitų vaistinės asortimento prekių ir oficinoje. Oficinoje, kurioje produktai yra eksponuojami pirkėjui, vaistinės asortimento maisto produktai turi būti laikomi vienoje zonoje, pažymėtoje „Maisto produktai". Šios zonos pažymėti bendru pavadinimu  „Maisto produktai" nereikia, jei vaistinės asortimento maisto produktų laikymo vietos paženklinamos „Maisto papildai", „Arbatos", „Specialios paskirties maisto produktai". Uždaruose stalčiuose vaistinės asortimento maisto produktai sudedami pagal vaistinės vidaus tvarką.

 

Sandėliavimo patalpose vaistinės asortimento maisto produktai laikomi vienoje sandėliavimo patalpos zonoje. Šią zoną paženklinti nėra būtina, tačiau maisto produktų laikymo sąlygos turi atitikti gamintojo nurodytas laikymo sąlygas.

 

 

Parengta pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacinį raštą

Paskutinis atnaujinimas: 2007-06-12 11:47:15