Naudingos nuorodos
Vaistinės veiklos licencijų turėtojų dėmesiui

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) 2012 – 2015 m. įgyvendino projektą „Licencijų farmacinei veiklai išdavimo ir vaistinių preparatų informacijos teikimo viešosios elektroninės paslaugos“ (pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V „Elektroninės sveikatos paslaugos“).


Tarnyba, siekdama paskatinti naudotis elektroninėmis licencijavimo paslaugomis, kviečia Vaistinės veiklos licencijų turėtojus dalyvauti jiems skirtuose mokymuose.

Mokymai vyks: 2017-02-07 ir 2017-02-09

Adresas – Žirmūnų g.139A, Vilnius (Tarnybos patalpose 5 aukšte)
Mokymų pradžia: 1000 val. (2 val.)


Programa
10001010 – Įžanginis žodis (Viršininkas G. Barcys / Viršininko pavaduotojas Ž. Martinėnas)
10101030 – Prisijungimas prie sistemos, įgaliojimų suteikimas, techniniai reikalavimai (Informacinių technologijų skyriaus vedėjas S. Balčas)
10301100 – Licencijavimo posistemės pristatymas, paraiškų pateikimas ir pildymas (Farmacinės veiklos licencijavimo skyriaus vedėja A. Dambrauskaitė)
11001130 – Praktinės užduotys (Farmacinės veiklos licencijavimo skyriaus vedėja A. Dambrauskaitė)
11301200 – Klausimai - Atsakymai
   
  
Dalyvių skaičius (ne daugiau kaip 2 įmonės atstovai) yra ribotas. Vienu metu mokymuose gali dalyvauti 20 asmenų.
  
Prašome registruotis į mokymus siunčiant el. laišką su prierašu "Mokymai 2017-02-07" arba "Mokymai 2017-02-09" el.paštu auksedambrauskaite@vvkt.lt.