Naudingos nuorodos
Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašas

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo pakeitimas, pagal kurį mažmeninės prekybos įmonėms bus leidžiama parduoti tuos vaistinius preparatus, kurie bus įrašyti į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos patvirtintą Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašą (toliau - Sąrašas).


Siekdama padidinti aiškumą bei skaidrumą tarp rinkos dalyvių bei reaguodama į mažmeninės prekybos įmonių prašymus, Tarnyba skelbia išankstinį Sąrašą, kuris būtų aktualus šiuo metu, jei galiotų galimybė parduoti vaistinius preparatus mažmeninės prekybos įmonėse. Sąrašas sudarytas vadovaujantis kriterijais, nurodytais Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme (įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d., nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1931f600804a11e8ae2bfd1913d66d57).

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Sąrašas yra parengtas pagal 2018 m. liepos 31 d. Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro duomenis (toliau - Registras). Registro duomenys nuolat kinta, todėl šis Sąrašas keisis priklausomai nuo Registro duomenų. Tarnybos patvirtintas Sąrašas bus paskelbtas 2019 m. sausio 2 d., įsigaliojus farmacijos įstatymo pakeitimui.

Kilus klausimams dėl Sąrašo sudarymo ar pastebėjus klaidų, maloniai prašome kreiptis į Tarnybą el. paštu kristinapovilaitiene@vvkt.lt arba dovilezacharkiene@vvkt.lt. Atkreipiame dėmesį, kad kriterijai, pagal kuriuos sudarytas Sąrašas, yra įtvirtinti Farmacijos įstatyme ir Tarnyba jų keisti negali. Jeigu turite pastabų dėl kriterijų, prašome kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamentą.