Naudingos nuorodos
Darbuotojų atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai jų pareigybei

Viršininko pavaduotojas   
Vyriausiasis specialistas (Ryšiams su visuomene)
Vaistų registracijos skyrius
 
Savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūrų skyrius 
Vaistų saugumo ir informacijos skyrius 

Farmacinės veiklos licencijavimo skyrius
Inspektavimo skyrius
Vaistų kontrolės labotaratorija
Narkotikų skyrius 
Nacionalinės procedūros skyrius 
Archyvas
Ūkio ir tiekimo skyrius
Patarėjas (finansų valdymui)
Informacinių technologijų skyrius
Raštinė 
Kokybės vadybos skyrius
Patarėjas (personalo valdymui) 
Teisės skyrius  
Bendradarbiavimo su Europos vaistų agentūra ir tarptautinių ryšių skyrius 

 
 
 
 
 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-22 10:40:09