Naudingos nuorodos
Farmacinės veiklos kontrolė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustato valstybės rinkliavas ir jų dydžius už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos teikiamas paslaugas.
  
Žemiau pateikiame informaciją apie Inspektavimo skyriaus atliekamų vertinimų ir pažymėjimų (pažymų) išdavimo rinkliavas.

   
Valstybės rinkliava turi būti sumokėta:
Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752)
AB bankui „Swedbank“
Banko kodas 73000
Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 5750

 

Patalpų, kuriose numatoma laikyti į kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų II ir III sąrašus
 įtrauktas medžiagas ar į III sąrašą įtrauktas medžiagas, atitikties sveikatos apsaugos ministro nustatytiems
reikalavimams vertinimą ir vertinimo pažymos išdavimą:

vaistų gamybos įmonių patalpų

100 €

vaistų platinimo įmonių patalpų

90 €

vaistinių patalpų

50 €

Asmens, išskyrus fizinį asmenį, vertinimą, atliekamą norint gauti ar papildyti didmeninio platinimo licenciją, nurodytą Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme

pateiktos paraiškos duomenų ir informacijos vertinimą ir pažymos išdavimą

136 €

vertinimą veiklos vietoje ir pažymos išdavimą

303 €

Asmens, išskyrus fizinį asmenį, vertinimą, atliekamą norint pakeisti didmeninio platinimo licenciją ir (ar) licencijos informaciją ir duomenis

pateiktos paraiškos duomenų ir informacijos vertinimą ir pažymos išdavimą

136 €

vertinimą veiklos vietoje ir pažymos išdavimą

200 €

Asmens, išskyrus fizinį asmenį, vertinimą, atliekamą norint gauti gamybos licenciją, nurodytą
Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme:
 

pateiktos paraiškos duomenų ir informacijos vertinimą ir pažymos išdavimą

203 €

vertinimą veiklos vietoje ir pažymos išdavimą

694 €

Asmens, išskyrus fizinį asmenį, vertinimą, atliekamą norint pakeisti licencijos informaciją ir (ar) duomenis
 dokumentuose, pateiktuose gamybos licencijai gauti: 

pateiktos paraiškos duomenų ir informacijos vertinimą ir pažymos išdavimą

203 €

vertinimą veiklos vietoje ir pažymos išdavimą

500 €

 

Gamybos įmonių veiklos vertinimą pagal vaistinių preparatų, tiriamųjų vaistinių
preparatų, veikliųjų medžiagų geros gamybos praktikos reikalavimus ir geros gamybos
praktikos pažymėjimo išdavimą

1 165 €

Didmeninio platinimo įmonių veiklos vertinimą pagal vaistinių preparatų ir veikliųjų
medžiagų geros platinimo praktikos reikalavimus ir geros platinimo praktikos
pažymėjimo išdavimą

644 €

Kitų valstybių asmenų, išskyrus fizinius asmenis, vaistinių preparatų ir (arba) veikliųjų
medžiagų gamybos vietų veiklos vertinimą pagal geros gamybos praktikos reikalavimus ir
geros gamybos praktikos pažymėjimo išdavimą

1 133 €

 

 

  


Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-06 15:22:18