Naudingos nuorodos
Geros klinikinės praktikos inspekcijos

PATVIRTINTA
                                                                                              Valstybinės vaistų kontrolės 
 tarnybos prie Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos
viršininko 2019 m. sausio 8 d.
įsakymu Nr. (1.4)1A-36

                                                                                                     

GEROS KLINIKINĖS PRAKTIKOS INSPEKCIJŲ

2019 METŲ PLANAS

Eil. Nr.

Inspekcijos atlikimo laikas

Klinikinio tyrimo ir tyrimo centro pasirinkimo kriterijai *

Planuojamas tikrinti ūkio subjektas

(Klinikinio tyrimo centro pavadinimas ir adresas)

1.

Vasario - kovo mėn.

67*

Všį Lietuvos sveikatos universiteto mokslų ligoninė, Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas

2.

Balandžio – gegužės mėn.

12.1, 12.5, 12.7, 12.9, 12.12, 13.1, 13.3, 14.3**

Všį Respublikinės Kauno ligoninės psichiatrijos klinika Marių sektorius, Žiegždrių km., Samylų sen., Kauno r.   

3.

Birželio – liepos mėn.

12.5, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12, 13.1, 14.3**

Všį Klaipėdos jūrininkų ligoninė, Liepojos g. 45, Klaipėda

4.

Rugsėjo – spalio mėn.

12.5, 12.7, 12.9, 12.12, 14.3**

Všį Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, Santariškių g. 2, Vilnius

5.

Spalio – lapkričio mėn. 

12.4, 12.5, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 13.5, 14.3**

Všį Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1, Vilnius

6.

Lapkričio – gruodžio mėn.

12.2, 12.5, 12.7, 12.12, 13.2, 13.3, 13.5, 14.3**

Vaidoto Urbanavičiaus IĮ , Žirmūnų g. 67A, Vilnius

 

* Pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimų ir leidimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimų ir leidimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, punktas.        

 

     ** Klinikinių vaistinių preparatų tyrimų atlikimo patikrinimų (inspekcijų) taisyklių, patvirtintų Tarnybos viršininko 2011 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 1A-72 ,,Dėl Klinikinių vaistinių preparatų tyrimų atlikimo patikrinimų (inspekcijų) taisyklių, Vaistinio preparato klinikinio tyrimo atlikimo patikrinimo (inspekcijos) protokolo bei Klinikinių tyrimų patikrinimų (inspekcijų) protokolų registro formų patvirtinimo“, papunkčiai.

 

_________________

Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-08 15:11:02