Naudingos nuorodos
Informacija apie Tarnybos administracijos (struktūrinius padalinius) struktūrą

Tarnybos administracijos (struktūrinių padalinių) struktūrą, tvirtinamą sveikatos apsaugos ministras įsakymu, sudaro:

Viršininkas 
Viršininko pavaduotojas   

Vyriausiasis specialistas (Ryšiams su visuomene)
Patarėjas (finansų valdymui)
Patarėjas (personalo valdymui) 
Vaistų registracijos skyrius 
Savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūrų skyrius 
Vaistų saugumo ir informacijos skyrius 
Farmacinės veiklos licencijavimo skyrius 
Inspektavimo skyrius
Vaistų kontrolės laboratorija
Narkotikų skyrius 
Nacionalinės procedūros skyrius 
Archyvas 
Ūkio ir tiekimo skyrius
Informacinių technologijų skyrius 
Raštinė 
Kokybės vadybos skyrius
Teisės skyrius  
Bendradarbiavimo su Europos vaistų agentūra ir tarptautinių ryšių skyrius 

   

Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-22 10:42:30