Naudingos nuorodos
Veiklos, susijusios su II ir III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis arba III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis licencijavimas

 

Juridiniai asmenys, ketinantys gaminti, importuoti, eksportuoti narkotines ir (ar) psichotropines medžiagas, kurių sudėtyje yra į II  ar III narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus įtrauktų medžiagų, ar užsiimti narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų gamyba, didmenine ir mažmenine prekyba, privalo turėti papildomą licenciją veiklai su II ir III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis arba III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis.
 

Licencijas veiklai su II ir III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis arba III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis išduoda Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1630 „Dėl veiklos, susijusios su medžiagomis, įtrauktomis į II ir III narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

Licencijų rūšys:

  • Gaminti II ir III sąrašų narkotines ir psichotropines medžiagas (ši licencija taip pat būtina ir įmonėms, importuojančioms narkotinius ir psichotropinius vaistinius preparatus iš trečiųjų šalių);

  • Gaminti III sąrašo psichotropines medžiagas (ši licencija taip pat būtina ir įmonėms, importuojančioms psichotropinius vaistinius preparatus iš trečiųjų šalių);

  • Verstis II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu;

  • Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu;

  • Verstis II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba;

  • Verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba.

Reikalavimai licencijai gauti
 

Įmonės, planuojančios užsiimti farmacine veikla su II ir III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis arba III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis, privalo įsirengti patalpas saugiam šių medžiagų laikymui, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1429 „Dėl reikalavimų patalpoms, kuriose laikomos į kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų II ar III sąrašą įtrauktos medžiagos, verčiantis jų gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba, aprašo patvirtinimo“.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo nustato valstybės rinkliavas ir jų dydžius už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos teikiamas paslaugas.
 

Licencijos gaminti II ir III sąrašų narkotines ir psichotropines medžiagas išdavimas

103 Eur

Licencijos gaminti III sąrašo psichotropines medžiagas išdavimas

103 Eur

Licencijos verstis II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu išdavimas

104 Eur

Licencijos verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu išdavimas

103 Eur

Licencijos verstis II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba išdavimas

38 Eur

Licencijos verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba išdavimas

37 Eur

Licencijos dublikato išdavimas

3 Eur

 

Valstybės rinkliava turi būti sumokėta:

 

Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752)

AB bankui „Swedbank“

Banko kodas 73000

Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 5748

Paskutinis atnaujinimas: 2015-08-11 09:16:03