Naudingos nuorodos
Mokslinės ekspertizės

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) 2019 m. planuoja pirkti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas (toliau – MTEP paslaugos). Šių paslaugų ir joms atlikti reikalingų kompetencijų sąrašas yra paskelbtas Tarnybos interneto puslapyje skilties „Administracinė informacija“ skyrelyje „Mokslinės ekspertizės“. Kviečiame ekspertus, kurie yra įrašyti į Europos vaistų agentūros akredituotų ekspertų sąrašą, ir jų kvalifikacija atitinka paslaugoms atlikti reikalingas kompetencijas, dalyvauti MTEP paslaugų pirkimo konsultacijose. Prašymus prašome teikti Tarnybos Bendradarbiavimo su Europos vaistų agentūra ir tarptautinių ryšių skyriui el. paštu rytegiedrikaite@vvkt.lt arba telefonu +370 67293167. 

Konsultacijos bus vykdomos pasitarimo arba elektroninio susirašinėjimo būdu. Apie konsultacijas ir jų terminus asmenys, pateikę prašymus, bus informuoti asmeniškai.


 

2019-04-05 Papildomas kvietimas dalyvauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimuose
2019-03-12 Papildomas kvietimas dalyvauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimuose

2019-02-06 Papildomas kvietimas dalyvauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimuose

2019-01-14 Kvietimas dalyvauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimuose

 


Archyvas 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-05 14:51:09