Naudingos nuorodos
Patikrinimų klausimynai

1. Vaistinės (jos filialo) bendrojo periodinio patikrinimo klausimynas 
2. Gamybinės vaistinės (jos filialo) ekstemporalių vaistinių preparatų gamybos ir kontrolės patikrinimo klausimynas
3. Narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų laikymo ir pardavimo (išdavimo) patikrinimo vaistinėje  klausimynas 
4. Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą Asmens  sveikatos priežiūros įstaigose tikrinimo klausimynas

Klausimynai yra Tarnybos Vaistinių tikrinimo procedūra 6P/08 nustatytos formos klausimų (reikalavimų) rinkinys, tvirtinamas Tarnybos Inspektavimo skyriaus vedėjo ir skirtas naudoti vaistinės vykdomos veiklos ar veiklos dalies patikrinimo metu kaip atmintinė inspektoriui.
    
Klausimynuose nurodyti esminiai patikrinimų metu užduodami klausimai ir pagrindiniai reikalavimai (nuorodos į teisės aktų punktus), kurių turi laikytis vaistinės, kad būtų galima konstatuoti, jog jų vykdoma veikla atitinka nustatytus reikalavimus.
   
Klausimynai netaikomi patikrinimų radiniams fiksuoti, nes patikrinimų radiniai, faktinės jų aplinkybės, nustatyti trūkumai, suklasifikuoti į kritinius, reikšmingus ir kitus, bei atitinkamos išvados, susijusios su patikrinimo tikslu, nustatyta tvarka ir terminais yra surašomos po patikrinimo Geros vaistinių praktikos tikrinimo pažymoje ir/arba Vaistinės tikslinio tikrinimo pažymoje, kurios patvirtintos   Tarnybos viršininko 2012-01-12 įsakymu Nr. 1A-49 ,,Dėl Vaistinių ir jų filialų patikrinimų taisyklių ir Geros vaistinių praktikos tikrinimo pažymos, Vaistinės tikslinio tikrinimo pažymos formų patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 8-317)
  
Patikrinimų dokumentus  ir informavimą apie patikrinimo rezultatus reglamentuoja Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 64 straipsnis (Žin., 2006, Nr. 78-3056).

5. Vaistų prekybos tarpininkų veiklos tikrinimo klausimynasPaskutinis atnaujinimas: 2018-01-29 11:05:15