Naudingos nuorodos
Pažeidimai

Informacija apie reklaminės veiklos subjektus, kuriems taikyti Vaistinių preparatų reklamos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1128 „Dėl vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“,  40.2, 41 punktuose nurodyti draudimai (įpareigojimai) ar yra teismo skirta administracinė nuobauda 
Informacija apie pažeidimus, už kuriuos yra teismo skirta administracinė nuobauda
 

 Nr. 

Fizinio asmens (juridinio asmens vadovo) vardas, pavardė

Padarytas pažeidimas

 

 

  

 

Informacija apie reklamos davėjus, kuriems buvo taikyti Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 40.2, 41 punktuose nurodyti įpareigojimai
 

 Nr. 

Informacija apie reklamos davėją

Teisės aktai (pažeidimai)

Pavadinimas

Adresas

Juridinio asmens kodas

Įstatymai

VP RT

403. UAB „Orivas“

J. Jasinskio 16B
LT-01112 Vilnius

125513093  FĮ  49 str. 2 d., 50 str. 4 d. 8 p. 
404. UAB „Baltijos Bitė“  Vytauto pr. 29-106, LT-44352 Kaunas   125600185  - VP RT 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7, 16.1.8, 16.31.2, 16.32 p. 
405. UAB „Baltijos Bitė“ 

Vytauto pr. 29-106,
LT-44352 Kaunas 

 125600185 VP RT 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7, 16.1.8, 16.31.2, 16.32 p. 
406. UAB „Baltijos Bitė“   Vytauto pr. 29-106,
LT-44352 Kaunas  
 125600185  VP RT 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7, 16.1.8, 16.31.2 p. 
407. UAB „KRKA Lietuva“

Senasis Ukmergės kelias 4 Užubalių kaimas
LT-14013 Vilniaus raj.

302459877   - VP RT 8 p. 
408. UAB „Sanofi-aventis Lietuva“ 

Juozapavičiaus g. 6/2
LT-09310 Vilnius 

300109287  VP RT 20 p. 
409. UAB „Bayer“

 Sporto g. 18
Korpusas B
LT-09238 Vilnius

111818633   - VP RT 8 p. 
410. UAB „Viasana“

 J. Jasinskio g. 17
LT-0111 Vilnius

300155391  FĮ 49 str. 2 d., 51 str. 3 d.   VP RT 18, 20 p. 
411. UAB „MRA“

Žirnių g. 26
LT-02120 Vilnius

126233653  FĮ 49 str. 2 d. 
412. UAB „Vaistų žinios“

 Kolektyvo g. 13D
LT-09117 Vilnius

124270877  FĮ 49 str. 3 d.   -
413.

UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ 

Ukmergės g. 120
LT-08105 Vilnius 

111785261  FĮ 49 str. 2 d.   -
414. UAB „Pharmaswiss“

 Užnerio g. 1
LT-47484 Kaunas

300035399  FĮ 49 str. 3 d.   -
 
Vartojami trumpiniai:

FĮ - Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas (Žin., 2006, Nr.78-3056)

RĮ - Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas ( Žin., 2000, Nr.64-1937)

NPMKĮ - Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas (Žin., 1998, Nr. 8-161)

VP RT - Vaistinių preparatų reklamos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

            2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1128, (Žin., 2007, Nr.2-98)
ATPK - Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (Žin., 1985, Nr. 1-1)

 


Aktuali redakcija, 2018-11-13

Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-13 17:49:05