Naudingos nuorodos
Renginių rėmimas

Informacijos apie išlaidas, skirtas reklaminiams ir profesiniams renginiams ir juose dalyvaujantiems sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, bei šių specialistų asmens duomenų teikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai tvarka
 
Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 51 straipsnio 9 dalyje yra nustatyta pareiga vaistinio preparato registruotojui ar jo atstovui Lietuvos Respublikoje kaupti informaciją apie reklaminiams, profesiniams (moksliniams) renginiams ir juose dalyvaujantiems sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams skirtas išlaidas, taip pat rinkti, kaupti, saugoti sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų, kurių dalyvavimą profesiniuose (moksliniuose) renginiuose užsienio valstybėje (EEE valstybėje ar trečiojoje šalyje) jis finansuoja pagal šio straipsnio 8 dalį, asmens duomenis (vardą, pavardę, profesinę kvalifikaciją, medicinos ar vaistininko praktikos licencijos numerį) bei teikti informaciją apie šioje dalyje nurodytas išlaidas ir asmens duomenis sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai.
  
Šią tvarką reglamentuoja Informacijos apie išlaidas, skirtas reklaminiams ir profesiniams (moksliniams) renginiams ir juose dalyvaujantiems sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, bei šių specialistų asmens duomenų teikimo VVKT tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V-1037 (toliau – Aprašas).
 
Jei vaistinio preparato registruotojas ar jo atstovas neskyrė išlaidų renginiams ir juose dalyvavusiems specialistams, VVKT pateikiamas turi būti pranešimas, kad tokių išlaidų nebuvo (Aprašo 4 punktas).
 
Vaistinio preparato registruotojas ar jo atstovas, pirmą kartą teikdamas ataskaitą apie jo skirtas išlaidas renginiams ir juose dalyvavusiems specialistams bei šių specialistų asmens duomenis, kartu turi pateikti užpildytą vaistinio preparato registruotojo ar jo atstovo registracijos anketą
Ataskaita pateikiama Tarnybai vieną kartą per kalendorinius metus iki kitų metų vasario 1 dienos.
  
U
ž pateiktų duomenų teisingumą atsako vaistinio preparato registruotojas ar jo atstovas.

Apibendrintą ataskaitą apie vaistinių preparatų registruotojų išlaidas, skirtas renginiams 2017 m. rasite čia.

Paskelbti duomenys apie specialistus, kurių dalyvavimą profesiniuose renginiuose užsienio valstybėje rėmė vaistų registruotojai


Įsigaliojus Farmacijos įstatymo pakeitimams, skelbiame vaistinio preparato registruotojo arba jo atstovo Lietuvos Respublikoje pateiktą informaciją apie sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų, kurių dalyvavimą profesiniuose (moksliniuose) renginiuose užsienio valstybėje (EEE valstybėje ar trečiojoje šalyje) jis finansuoja pagal 51 straipsnio 8 dalį, asmens duomenis (vardą, pavardę, profesinę kvalifikaciją, medicinos ar vaistininko praktikos licencijos numerį) už 2016 metus.
  
Pagal Informacijos apie išlaidas, skirtas reklaminiams ir profesiniams (moksliniams) renginiams ir juose dalyvaujantiems sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, bei šių specialistų asmens duomenų teikimo VVKT tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V-1037 8 punktą, VVKT iki kovo 31 d. privalo paskelbti savo interneto svetainėje specialisto vardą, pavardę, profesinę kvalifikaciją, medicinos ar vaistininko praktikos licencijos numerį, profesinio (mokslinio) renginio pavadinimą, datą, vietą (adresą) ir vaistinio preparato registruotojo ar jo atstovo, finansavusio specialistų dalyvavimą renginyje, pavadinimą.
 

Duomenis apie remtus asmenis 2017 m. rasite čia (šie duomenys bus skelbiami 3 metus nuo jų paskelbimo VVKT interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2021 m. kovo 31 d.)


Duomenis apie remtus asmenis 2016 m. rasite čia (šie duomenys bus skelbiami 3 metus nuo jų paskelbimo VVKT interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2020 m. kovo 31 d.)
   
Duomenis apie remtus asmenis 2015 m. rasite čia (šie duomenys bus skelbiami 3 metus nuo jų paskelbimo VVKT interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. kovo 31 d.)

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-30 09:35:40