Naudingos nuorodos
Einamųjų metų užduotys

Viršininko Gintauto Barcio 2018 m. užduotys:

  1. Siekiant užtikrinti reikalingų Lietuvos pacientams vaistų buvimą Lietuvos rinkoje, parengti, pateikti LR sveikatos apsaugos ministerijai derinti ir pradėti įgyvendinti veiksmų planą, kuriame numatytos priemonės skatintų vaistų registravimą Lietuvos rinkai, trumpintų vaistų registracijos procedūras, mažintų tiekimo sutrikimų riziką, didintų konkurenciją generinių vaistų rinkoje.
  2. Siekiant mažinti nekompensuojamųjų vaistų kainas bei užtikrinti vaistinių veiklos kontrolę: 1) atlikti ne mažiau kaip 100 vaistinių patikrinimų dėl teisės aktų reikalavimų dėl vaistų pardavimo gyventojams vykdymo; 2) atsižvelgiant į 2017 m. gruodžio 5 d. bendradarbiavimo susitarimo tarp LR sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos verslo konfederacijos, Lietuvos vaistinių asociacijos ir Vaistų didmeninio platinimo įmonių asociacijos nuostatas, vykdyti nekompensuojamų receptinių vaistų kainų monitoringą ir pateikti 6 ataskaitas; 3) siekiant paskatinti pigesnių vaistų vartojimą, parengti ir įgyvendinti informacijos apie generinius vaistus programą.
  3. Siekiant sukurti sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemą, parengti ir pateikti LR sveikatos apsaugos ministerijai derinti Lietuvos sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemos modelį.
  4. Siekiant sumažinti bendrosios srities darbuotojų skaičių bei pasirengti sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo proceso įgyvendinimui, perkvalifikuoti darbuotojus, paraiškų įtraukti vaistinį preparatą į kompensuojamų vaistų sąrašus vertinimų (pagal naują, sveikatos technologijų vertinimu pagrįstą, metodiką) atlikimui.
  5. Siekiant užtikrinti projekto „Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ metu įgyvendintų veiklų ir sukurtų rezultatų tęstinumą, pateikti LR sveikatos apsaugos ministerijai derinti Tarnybos struktūros pakeitimo projektą, kuriame būtų numatytas Sveikatos technologijų vertinimo skyriaus įsteigimas bei padalinio sukūrimui būtini resursai.

Viršininko pavaduotojo Žydrūno Martinėno 2018 m. užduotys:

  1. Organizuoti būtinus VAPRIS palaikymo ir modernizavimo veiksmus, siekiant didinti teikiamų elektroninių paslaugų skaičių, išorės vartotojų pasitenkinimą bei mažinti Tarnybos resursų poreikį.
  2. Atstovauti Tarnybą Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos koordinuojamo priežiūros institucijų informacinės sistemos (PAIIS) sukūrimo projekto etapuose, suderinant Tarnybai taikomas diegimo apimtis taip, kad būtų maksimaliai atsižvelgta į Tarnybos poreikius atliekamos priežiūros srityse ir kuriami PAIIS funkcionalumai leistų efektyviau naudoti Tarnybos resursus.
  3. Tinkamai pasirengti Tarnybai kylančioms rizikoms ir galimybėms dėl pokyčių vaistinių preparatų registravimo decentralizuotų ir savitarpio procedūrų srityje vykstant BREXIT procesui, atsižvelgiant į Koordinavimo grupės (CMDh, angl.) veiklą šioje srityje.
      

Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-15 12:37:52