Naudingos nuorodos
Praneškite apie vaistų reklamuotojų vizitų asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos pažeidimus

Jeigu lankydamiesi asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (ASPĮ) ir laukdami savo eilės pas gydytoją pastebėsite, kad pacientų priėmimo metu pas gydytoją lankosi vaistų reklamuotojai, prašome apie tai informuoti Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą raštu adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius, el. laišku adresu vvkt@vvkt.lt ar telefonu 8620 83819, nurodydami ASPĮ pavadinimą, adresą, gydytojo pavardę ir reklamuotojų vizito laiką.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 51 straipsnio 4 punktas nustato, kad vaistų reklamuotojai gali teikti informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą ASPĮ  vykstančiuose reklaminiuose renginiuose, kurie turi būti organizuojami asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatyta tvarka. Vaistų reklamuotojo vizitas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, siekiant asmeniškai susitikti su sveikatos priežiūros specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinius preparatus, ir suteikti jam informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą, sveikatos priežiūros specialisto darbo laiku, skirtu pacientams priimti, draudžiamas.

Pagal Vaistinių preparatų reklamos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1128, 25 punktą, vaistų reklamuotojai turi raštu ar elektroniniu būdu registruotis tam skirtame žurnale, nurodydami vardą, pavardę, darbovietę, vizito datą, laiką ir tikslą (numatomus reklamuoti vaistinius preparatus). Jei siekiama asmeniškai susitikti su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu, nurodoma ir šio specialisto vardas ir pavardė. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi užtikrinti vizitų registracijos žurnalo (žurnalų) prieinamumą. Vizitai organizuojami ASPĮ vadovo nustatyta tvarka.


   
Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-19 15:10:55