Naudingos nuorodos
Juridinių asmenų, užsiimančių vaistų gamyba ir vykdančių didmeninį vaistų platinimą, dėmesiui!

Norime informuoti, kad karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, įvertinimas, ar juridinis asmuo deklaruotoje veiklos vietoje yra pasirengęs vykdyti numatomą farmacinę veiklą pagal ją reglamentuojančius teisės aktus ir (ar) pasirengęs vykdyti numatomą farmacinę veiklą naujomis sąlygomis, bus atliekamas nuotoliniu būdu.


 

Bus vertinami paraiškoje pateikti duomenys ir informacija, su paraiška susiję dokumentai ir, esant poreikiui, pagal pareikalavimą pateikti papildomi įrodymai (atliktų veiksmų duomenų įrašai, nuotraukos, filmuota medžiaga ir kt.)

Pasibaigus karantino laikotarpiui, bus suplanuoti ir  atlikti nuotoliniu būdu įvertintų įmonių patikrinimai.