Naudingos nuorodos
Sveikatos priežiūros specialistų dėmesiui!

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. kovo 16 d. patvirtinto įsakymą Nr. V-Nr. V-383 „Dėl suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau - Aprašas). Aprašo 28 punkte yra nurodyta, jog pacientui, kuriam diagnozuota COVID-19 liga, taikomi gydymo metodai yra išdėstyti 3 lentelėje. Vaistiniai preparatai lopinaviras/ritonaviras, chlorokvinas, remdesiviras, alfa interferono inhaliacijos, inozino acedobenas, domepranolis ir kt. gali būti skiriami nusprendus ASPĮ gydytojų konsiliumui, kurį sudaro gydytojas anesteziologas-reanimatologas, infekcinių ligų gydytojas ar gydytojas pulmonologas ir prireikus -  kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai. Gydymui būtinas raštiškas paciento ar jo atstovo sutikimas. Patvirtintą Aprašą galite rasti čia.


Atkreipiame dėmesį, kad jei pagal Apraše nurodytą metodiką gydant pacientus įtariama, jog šiems pacientams pasireiškė nepageidaujama reakcija į vaistą (toliau – ĮNR), nors vaistinis preparatas ir naudotas ne pagal patvirtintas terapines indikacijas, apie tai būtina pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai (toliau – Tarnyba).

Apie nepageidaujamą reakciją į vaistą gali pranešti visi sveikatos priežiūros specialistai – gydytojai, slaugytojai, kiti ASPĮ atstovai, vaistininkai, taip pat pacientai arba jų atstovai.

Kiekvienas pranešimas apie ĮNR yra labai svarbus, o ypač dėl vaistinių preparatų, naudojamų  COVID-19 ligai gydyti, nes informacijos apie ĮNR į šiuos vaistinius preparatus labai trūksta. Todėl Jūsų indelis – ypatingai svarbus.

Informacija apie ĮNR pildymą skelbiama Tarnybos tinklalapyje.

Patogiausia apie nepageidaujamas reakcijas į vaistą pranešti tiesiogiai internetu aktyvuojant nuorodą. Tereikia specialioje formoje  užregistruoti pasireiškusią ĮNR (rekomenduojame formas pildyti naudojant Google Chrome naršyklę).

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad sveikatos priežiūros specialistas, pildydamas ĮNR formą, turi pateikti informaciją, kokia indikacija buvo vartotas vaistas (pvz., jeigu vaistas remiantis Aprašu buvo vartotas COVID-19 ligai gydyti, tokia informacija ir turėtų būti pateikta ĮNR formos skiltyje „Indikacijos“).

Kilus klausimams dėl ĮNR pranešimo ar formos pildymo, visada galite susiekti tel. 8-620-86735, 8-670-24219,  8-683-13116  arba el. paštu [email protected]