Naudingos nuorodos
Registruotojų, teikiančių ataskaitas VMI apie paramą, dėmesiui

Primename, kad, atsižvelgiant į vaistinių preparatų registruotojų ir (ar) jų atstovų suteiktos paramos perleistų verčių gavėjams atskleidimo ir viešinimo poreikį, Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 v.5 formos MXFD šablone paramos teikimo tikslo kodų sąrašas papildytas tikslo kodu 61 – „Sveikatos apsauga (parama perleistų verčių gavėjams (JA), nustatytiems Farmacijos įstatyme)“.

Atkreipiame dėmesį, kad paramos teikimo tikslo kodas 61 skirtas tik vaistinių preparatų registruotojams ir (ar) jų atstovams deklaruoti suteiktą paramą perleistos vertės gavėjui, kurio sąvoka yra apibrėžta Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 2 straipsnio 312 dalyje.


 

VMI informacija: 
https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Korteles/Naujienos_kortele/Naujienos_kortele.aspx?newsitemid=cd49f68e-bded-4189-9d3d-4e318a979e69