Naudingos nuorodos
Kaip turėtų būti mokama valstybės rinkliava už periodiškai atnaujinamų saugumo protokolų vertinimą

Registruotojams primename, kad remiantis 2006 m. gruodžio 6 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ , reikia Valstybinei mokesčių inspekcijai pervesti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

 

Šios įmokos kodas 5750. Jos dydis priklauso nuo rinkodaros teisės suteikimo procedūros, t.y. nuo to, ar tai nacionalinė, savitarpio pripažinimo ar decentralizuota procedūra (pagal minėto nutarimo 53 punktą) ir nuo pateiktos veikliosios medžiagos stiprumų bei formų skaičiaus (pagal minėto  nutarimo 54 punktą). Už pirmą farmacinę formą ar stiprumą rinkliavos dydis skaičiuojamas pagal 53 punktą, už kiekvieną papildomą pridedama, remiantis 54 punktu.

 

Valstybės rinkliava nėra renkama atskirai, jei periodiškai atnaujinamas saugumo protokolas pateikiamas kartu su perregistravimo paraiška ar perregistravimo / registravimo procedūros metu. Pateikiant periodiškai atnaujinamą saugumo protokolą, apie tai būtina nurodyti lydraštyje. Taip pat valstybės rinkliava nėra renkama, jei rinkodaros teisė vaistiniam preparatui suteikta centralizuota procedūra arba periodiškai atnaujinamas saugumo protokolas pateikiamas kartu su II tipo variacijos paraiška.

  

Rinkodaros teisės turėtojas atsakingas už savalaikį periodiškai atnaujinamų saugumo protokolų teikimą ir nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokėjimą.

 

Dėl iškylančių klausimų Jus pakonsultuos Vaistų saugumo ir informacijos skyrius tel. (8~800) 735 68

 

Vaistų saugumo ir informacijos skyriaus informacija  


  

Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-06 11:13:23