Naudingos nuorodos
Koks yra vaistinių preparatų pavadinimų vertinimo procesas?

Vaistinių preparatų vertinime dalyvauja aštuoni  Vaistų registracijos skyriaus darbuotojai. Didžioji dalis vertinimo grupės narių turi farmacinį išsilavinimą, taip pat tai yra visuomenės sveikatos specialistai ir kitą aukštąjį išsilavinimą turintys darbuotojai.

Darbuotojas, kuris yra atsakingas už pašto dėžutės [email protected] administravimą „surenka“ informaciją apie vaistinį preparatą (indikacija, sudėtis, farmacinė forma, stiprumas, registruotojo pavadinimas ir t.t.), įvertina pavadinimą, bei vadovaudamasis teisės aktais (2007 m. liepos 10 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, supaprastinto homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, vaistinių preparatų registravimo, taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūros aprašo, vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir pakuotės lapelyje, sąrašo, teisės į vaistinių preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašas“, “Europos vaistų agentūros žmonėms skirtų vaistinių preparatų komiteto Rekomendacijas dėl žmonėms skirtų vaistinių preparatų, registruojamų taikant centralizuotą procedūrą, pavadinimų priimtinumo“) suformuoja preliminarią išvadą ir išsiunčia  pavadinimą vertinti vaistinių preparatų pavadinimų vertinimo grupei. Kiekvienas grupės narys el. paštu pateikia savo nuomonę dėl siūlomo pavadinimo. Sutarus tarpusavyje, galutinę išvadą suformuoja darbuotojas, atsakingas už  pašto dėžutės [email protected] administravimą ir iš šios pašto dėžutės išsiunčia atsakymą pareiškėjui.

Lygiai tokia pati pavadinimų derinimo tvarka taikoma ir pavadinimams, kurie teikiami kartu su registracijos ir reglamentinių keitimų paraiškomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-22 15:36:06