Naudingos nuorodos
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurios turi prisijungti prie Lietuvos nacionalinės kaupyklos, dėmesiui!

Tarnyba, atsižvelgdama į Nacionalinės vaistų verifikacijos organizacijos (toliau – NVVO) pateiktą informaciją, kad nepaisant Sveikatos apsaugos ministerijos, savivaldybių ir kitokių organizacijų bei asociacijų raginimų, prie Lietuvos nacionalinės kaupyklos prisijungė tik 15 asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ), kreipiasi į Jūsų įstaigą su tikslu išsiaiškinti priežastis, kodėl Jūsų ASPĮ nėra prisijungusi prie kaupyklos. Taip pat nori sudaryti sąrašą ASPĮ, kurios prie kaupyklos jungtis privalo.


Gydymo įstaigas, esančias šiame sąraše, prašome užpildyti anketą, kurią galima rasti Tarnybos internetinėje svetainėje www.vvkt.lt → Informacija ASPĮ →Aktuali informacija. Daugiau informacijos apie vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemones rasite: www.vvkt.lt →Farmacinės veiklos kontrolė → Vaistų pakuočių apsaugos priemonės.

Gavę bei apibendrinę visą reikalingą informaciją, apie gautus rezultatus informuosime Sveikatos apsaugos ministeriją, NVVO, VASPVT bei paskelbsime savo internetinėje svetainėje.